కామదేవత – Part 12 51

కామదేవత – 30వ భాగం – 4వ అంకం ఆనందంగా ఇంట్లోకి అడుగుపెడుతున్న శారదని చూస్తూనే గుమ్మలోఎదురైన సుశీల రావే శారదా.. రా.. నీకోసమే వెయ్యికళ్ళతో ఎదురుచూస్తున్నాను అన్నది. నాకోసమా? ఎందుకు? నాకోసం నువ్వెందుకు ఎదురుచూస్తున్నావు? ఏదన్నా విశేషమా? అన్నది శారద. నువ్వు ఇలా వెళ్ళేవు అలా వాన మొదలయ్యింది, నాకుతెలిసి నువ్వు సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళేప్పటికే పూర్తిగా తడిసి ముద్దైపోయివుంటావు. మొన్న మీ ఇంటికివొచ్చినపుడే నిన్నూ నన్నూ తినేసేలా చూసేడు వాడు. అదీకాక బాత్రూంకి చెయ్యకడుక్కోవడానికని వెళ్ళి […]

కామదేవత – Part 11 48

కామదేవత – 30వ భాగం – మొదటి అంకం సుందరం, మల్లిక, మాధవి, అలా ఆటో ఎక్కి వెళ్ళిన ఓ 10 నిమిషాలకి శారద సుశీల దగ్గరకి వొచ్చింది. తన ఇంటికి వొస్తున్న శారదని చూసి, సుశీల, ఏమిటే సంగతి? అని అడిగింది. మీఆయన పిల్లలిద్దరినీ రమ్మనమని ఫోను చేయ్యమన్నడుగా? వొస్తావా? మనమిద్దరం ఆ సుదర్శనంగాడి ఇంటివివెళ్ళి ఫోను చేసి వొచ్చేద్దం.. అన్నది. ఈరోజు చాలా పని వుందే శారదా.. ఈవేళ అందరి భోజనాలూ ఇక్కడేకదా? ప్రొదున్న […]

కామదేవత – Part 10 56

కామదేవత – 28 వ భాగం (ఇరవై ఎనిమిదవ భాగం) – 3 వ అంకం ఇంతలో అక్కడ సుందరం సుశీలల ఇంట్లో వొంటలు ఐపోవడంతో బ్రహ్మాన్ని మాధవినీ భోజనాలకి పిలవడానికని సుశీల బ్రహ్మం ఇంటికివొచ్చి వాళ్ళ పడకగది తలుపులని చప్పుడు కాకుండా తోసి లోపలకి తొంగిచూసేప్పటికి మాధవిమీద నగ్నంగా పడినిద్రపోతున్న బ్రహ్మం కనపడేప్పటికీ అక్కడి పరిస్తితిని అర్ధం చేసుకున్న సుశీల బ్రహ్మం దగ్గరకి వెళ్ళి నిమ్మదిగా బ్రహ్మాన్ని తట్టిలేపింది. అక్కడ సుశీలని చూస్తూనే బ్రహ్మం నవ్వుతూ […]

కామదేవత – Part 9 55

ఆసరికే శారద మణికి దగ్గర దగ్గరగా నడుస్తూ గుమ్మం వైపు అడుగులువేస్తుండడంతో పెళ్ళం చూస్తుండగా అలా మరో స్త్రీ తో దగ్గర దగ్గరగా నిలబడి మాట్లాడితే పెళ్ళం ఏమనుకుంటుందో అని మణి వెనక్కి వెనక్కి అడుగులు వేస్తూ వాళ్ళ పడకగది గుమ్మాన్ని దాటేసేడు. శారద వెనకాలే సుశీల కూడా నడుస్తూ మరో 10/15 నిమిషాల సేపు మణి తన పెళ్ళం గదిలోకి వెళ్ళకుండా ఏం చెయ్యలా అని ఆలొచిస్తూ ఇందాకా తనూ శారదా ఇంట్లోకి వొస్తున్నప్పుడు మణి […]

కామదేవత – Part 8 55

రాత్రంతా బాగా కష్టపడిపోయిన మగాళ్లు / మొగుళ్ళు మర్నాడు బారెడు పొద్దెక్కేవరకూ నిద్దరలేవలేదు. ప్రొదున్న సుమారు 9:00 గంటలౌతుండగా రమణి వొచ్చి తలుపుకొట్టేప్పటికీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్లంతా ఖంగారు ఖంగారుగా నిద్దర్లు లేచేరు. ఒంటిమీద అస్తవ్యస్తంగా కట్టుకున్న చీరని సవరించుకుంటూ తలుపుతీసిన సుశీల ఆంటీని చూస్తూ ఏంటి ఆంటీ రాత్రంతా మగాళ్లు ముగ్గురూ అంత కసిగా నలిపేసేరేంటి బారెడుపొద్దెక్కినా మెలకువరాలేదు అన్నది అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ.. రమణి. నీకు అల్లరెక్కువయ్యిందే దొంగముండా.. నిన్నకాక మొన్న శోభనం జరిగిన నీకే మగాడు […]

కామదేవత – Part 7 33

అప్పటికే పద్మజ బిగుతైన పూకు అందించిన సుఖాన్ని రుచి చూసి సేద దేరిన రమణ అంకుల్, ** ఏళ్ళ పిల్ల నగ్నంగా బలిసిన సళ్ళతో, ఇంకా పూర్తిగా విచ్చుకోని పూరెమ్మల్లోనించీ సుందరం మొడ్డ రసాలు తెల్లగా చిక్కగా బయటకి కారుతూ కనిపించేప్పటికి, మ్మ్మ్.. దెంగితే ఇలాంటి బిగుతైన కసురు పూకుని దెంగాలని అని అనుకుంటూ అలా నగ్నంగా కనిపించిన దీపిక అందాలు చూసి నిగిడిపోతున్న తన మొడ్డని చేత్తో గిలకొట్టుకుంటూ నిమ్మదిగా దీపిక పక్కలోకి పాక్కుంటూ వెళ్ళి, […]

కామదేవత – Part 6 57

కామదేవత – 22వ భాగం మర్నాడు వుదయం మేమంతా నిద్దరలు లేచేప్పటికి టైం సుమారుగా పదిగంటలౌతున్నాది. నాన్నా, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ ఆఫీసుకి రావటంలేదని కబురుపెట్టేశారు. అప్పటికే స్కూలుకి వెళ్ళే టైం మించిపోవడంతో మూకుమ్మడిగా ఆడపిల్లలమంతా స్కూలు ఎగ్గొట్టేసి ఇంట్లోనే వుండిపోయాము. మా అమ్మ అంతమందికీ కాఫీలు చేసి ఇచ్చింది. అంతమందికీ ఒక్కసారే కాఫీలు ఇవ్వవలసి రావడంతో ఇంట్లో వున్న అన్నిరకాల గ్లాసుల్లోనూ కఫీలు పోసి అందరికీ అందించింది. పద్మజ, రాధిక, సీత, దీపికలకి పొడుగ్గా […]

కామదేవత – Part 5 43

కామదేవత – 19 వ భాగం సిగ్గుతో తల దించుకుని వున్న దీపిక గడ్డం క్రింద చెయ్య వేసి దీపిక ముఖాన్ని పైకెత్తేడు బ్రహ్మం. అప్పటికే కాంక్ష నిండిన ఆమె కళ్ళు కోరికల భారంతో బరువెక్కి సోలిపోతున్నయి. సిగ్గెందుకు దీపిక ఏది ఇలా చూడు అనేప్పటికి దీపిక భారంగా తన కళ్ళని పైకెత్తి తన తండ్రిని చూసింది. బ్రహ్మం దీపికని దగ్గరగా తీసుకుంటూ ఆమె కళ్ళ మీద సుతారంగా ముద్దు పెట్టేడు. దీపిక తన తండ్రికి మరింత […]

కామదేవత – Part 4 80

కామదేవత – 14 వ భాగం (చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులతో ) పద్నాల్గవ భాగం రమణి పేల్చిన బాబు దెబ్బనించీ ముందుగా తేరుకున్నది ఒక్క పద్మజ ఒక్కత్తే!! అలా తేరుకుంటూనే ఆమె అడిగిన ప్రశ్న ….. అదేమిటి.. మీ నాన్న మా అమ్మ మీదకి ఎక్కడమేమిటి? ఆని మాత్రమే…… అప్పుడే ఆ విషయాన్ని గమనించినట్లు నాలుక కరుచుకుంటూ.. అలా చెప్పేశానా? అన్నాది రమణి. అదేంటే? అది తప్పు గదూ అన్నరు మిగతావాళ్ళంతా ఛ.. మా అమ్మ […]

కామదేవత – Part 3 86

“అదేంటి సుశీల నువ్వేగదా ఇందాకలినించీ నన్ను వొప్పిస్తున్నది.. నువ్వు చెయ్యవలసిందంతా చేసి ఇప్పుడు నన్ను తప్పు పడతావేంటి “, అంటూ బిక్కమొహం వేశాడు బ్రహ్మం అలా బిక్కమొహం వేసిన బ్రహ్మాన్ని ముద్దాడుతూ.. “అదికాదులే బ్రహం నేను అన్ని సంగతులు వివరంగా చెపుతాను కానీ.. నాకు ఐపోవొస్తున్నది కొంచెం జోరుగా దరువులు వెయ్యి.. ఇక నీ మొడ్డకి మా ఆయన మొడ్డకి మంచిరోజులు వొచ్చేయి.. మీ ఇద్దరి మొడ్డలూ ఇక మీదట పూకుల పూజలు అందుకోవడమే పని ..”, […]