ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 1 52

పద్మజ గుట్టు మట్లు చూద్దామా మరి ఇంక……………. ఆ……….ఆ……..అమ్మ………ఆ…….హా…….అలాగే ఉమ్మ, ఆ ఏవండీ ఆ అబ్బా అలానే అంటూ పద్మజ తన భర్త శ్రీనివాసుని మరింతగా తన మీదకి ఒత్తుకుంటూ రెండు కాళ్లతో నడుముని చుట్టేసింది, శ్రీనివాస్ తన అంగాన్ని మరింతగా లోపలికీ తోస్తున్నాడు, మరింత గట్టిగ తన నడుముని తపక్ తపక్ మన్న శబ్దాలు వాళ్ళ పడకగది అంత వినిపిస్తోంది. ఉమ్మ పద్మజ ఆ ఆ ష్ ష్ అంటూ తన కుడి సన్ను ముచికని […]

నా చిన్నప్పటి అనుభవాలు 112

ఒకసారి, నాతో చనువుగా ఉండే, నా కొలీగు ఒక అమ్మాయి, క్యాజువల్ గా రూముకి వస్తాను అంది… వద్దు అంటే బాగోదేమో అని తీసుకెళ్ళా… హలో, నాకే ఉద్దేశ్యం లేదండీ బాబూ… నమ్మరా సరే మీ ఇష్టం… హహ్హహ్హా నేను స్నానానికని వెళ్తే… గదిలో తను ఒక్కొక్కటిగా బట్టలు విడుస్తూ… మమైకంగా ఒక్కొక్క అంగాన్ని తడుముకుంటూ ఉండగా… లోలోన ఏదో తెలియని గుల పెరుగుతూ ఉంటే… నిలువుటద్దం ముందు నిలుచుని… తన శరీరాన్నంతా తదేకంగా చూసుకుంటూ, తడుముకుంటూ […]

మగాడిగా నా జీవితంలో! 82

మగాడిగా నా జీవితంలో జరిగిన వివిధ సంఘటనలు గూర్చి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ప్రేమతో మొదలయిన నా అమాయకపు జీవిత చక్రం, ఆ ప్రేమ కాస్తా విఫలించడంతో, ఆడొల్ల పై కసి పెరిగి, యెంతమందితో కామం తీర్చుకున్నానో వివరించాలని ఉంది. అందుకు మీరు అంతా సహకరిస్తే, నా ఈ ప్రయత్నం మొదలెడతాను. యెంతో అపురూపంగా పెంచిన తల్లీతండ్రులు. మగాడినే అయినా, ఆడపిల్లలా సౌమ్యంగా పెంచారు. చిన్నపటి నుండీ, ఒక ఫ్రెండు లేడూ, స్కూలూ ఇల్లూ తప్ప బయటకి వెళ్లింది లేదూ, […]

కామదేవత – Part 46 466

ఇదిగో ఇలా.. చూడు.. అంటూ.. బ్రహ్మం గౌరి వీపు కిందనించీ చేతులుపెట్టి ఆమె భుజాలమీదకి తీసుకువొచ్చి తన చేతులతో గౌరి భుజాలని ఊతంగా పట్టుకుని తన వొంట్లోని శక్తినంతా తన నడుంలోకి తెచ్చుకుని.. కసిగా.. బలంగా.. గిభీ.. గిభీ.. అంటూ తన మొడ్డతో జోరుజోరుగా గౌరి పూకులోతుల్లోకంటా తగిలేలా బలమైన బరాటాదెబ్బలు వెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆహ్.. బ్రహ్మం.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. ఆహ్.. ఆహ్.. గిభీ.. గిభీ.. గిభీ.. […]

కామదేవత – Part 45 227

మరో 15 నిమిషాల తరువాత మాధవుడు అమ్మ మీదనించీ లేచి బాత్రూంకి వెళ్ళి వొచ్చి మళ్ళీ అమ్మ మీద పడబోతుంటే అమ్మ వాడిని వారిస్తూ “ఇక్కడ ఇంకా ఇంకో వారం వుంటానుగా.. రాత్రంతా ప్రయాణం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపోలేదు ఓ గంట నిద్రపోనీరా మాధవా” అన్నాది అమ్మ.. “మరొక్కసారే అత్తా.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్..” బ్రతిమాలాసాగేడు వాడు అమ్మని.. అయినా కానీ అమ్మ వాడిని వారిస్తూ.. “రాత్రి ఇక్కడే వుంటానుగా.. రాత్రంతా నీ ఇష్టం నీకు అడ్డుచెప్పను.. ఒక్క […]

కామదేవత – Part 44 270

గత భాగం ముగింపు: సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళేసరికి శారద, సుభధ్రలు కలిసి భవానీని సోభనంకోసం అలంకరించి సిద్దం చెయ్యసాగేరు. భవానీ అలంకరణ పూర్తయ్యేక సుభధ్ర, శారదలు సిద్దమయ్యి బ్రహ్మంతోపాటుగా రమణనీ, సుందరాన్నీ శోభనపు గదిలోకి వెళ్ళమన్నప్పుడు బ్రహ్మం మరికొద్దిసేపు ఆగమంటూ తన కూతురు రమణి ఇంట్లో వున్నవాళ్ళందరినీ ఆశ్చెర్యంలో ముంచెత్తే ఓ గొప్ప విశేషం వుందని చెప్పిందని చెపుతూ సోభనపు గదిలోకి వెళ్ళకుండా కూతురికోసం ఎదురుచూస్తూవుంటాడు. ఇంతలో రమణి ముఖం వేళ్ళాడేసుకుని వొచ్చి తాను అనుకున్నది […]

కామదేవత – Part 43 188

గత భాగం ముగింపు: సుందరం శారదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి శారద, సుభధ్రలు కలిసి భవానీని సోభనంకోసం అలంకరించి సిద్దం చెయ్యసాగేరు. భవానీ అలంకరణ పూర్తయ్యేక సుభధ్ర, శారదలు సిద్దమయ్యి బ్రహ్మంతోపాటుగా రమణనీ, సుందరాన్నీ శోభనపు గదిలోకి వెళ్ళమన్నప్పుడు బ్రహ్మం మరికొద్దిసేపు ఆగమంటూ తన కూతురు రమణి ఇంట్లో వున్నవాళ్ళందరినీ ఆశ్చెర్యంలో ముంచెత్తే ఓ గొప్ప విశేషం వుందని చెప్పిందని చెపుతూ సోభనపు గదిలోకి వెళ్ళకుండా కూతురికోసం ఎదురుచూస్తూవుంటాడు. ఇంతలో రమణి ముఖం వేళ్ళాడేసుకుని వొచ్చి తాను […]

కామదేవత – Part 42 91

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగు పెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్త బట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీల కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుభద్ర శారదలు కలిసి […]

కామదేవత – Part 41 70

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి […]

కామదేవత – Part 40 65

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి […]