కామదేవత – Part 42 79

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగు పెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్త బట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీల కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుభద్ర శారదలు కలిసి […]

కామదేవత – Part 41 67

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి […]

కామదేవత – Part 40 58

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగుపెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్తబట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీలకు కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుబద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి […]

కామదేవత – Part 39 176

గత భాగం ముగింపు: మర్నాడు నిద్రలేస్తూనే మాధవి, మల్లికలు తమ నాలుగు కుటుంబాలవాళ్ళకీ ప్రొదున్న అల్పాహారం కాఫీలు తెయారుచేసే పనిలో పడ్డారు. అక్కడ సుశీల ఆరోజు మొదలు తరువాతి మూడురోజులూ పవన్ తన లెక్కల టీచెర్ ప్రభావతి గారి ఇంట్లో వుండడానికీ, సీత మిగతా ఆడపిల్లలతో కలిసి సుదర్శనం ఇంట్లో వుండలని చెప్పింది. పవన్, సీతలని స్కూళ్ళకి పంపేసేక ఇక్కడ సుశీల ఇంట్లో వాళ్ళ పడకగదిని రాత్రి మధుతో సోభనానికి అలంకరించి పడకగదిని సోభనానికి సిద్దం చేస్తే, […]

కామదేవత – Part 38 51

ఇంక చివరగా మాధవి ఇంట్లో పరిస్తితి ఎలా వుందంటే …. మర్నాడు ప్రొదున తొందరగాలేచి అందరికీ టిఫెనులు అవీ చెయ్యాలంటే కొంచెం తొందరగా లేవాలని మాధవి కూడా తొందర తొందరగా ఇంట్లో భోజనాలు ముగించి రాత్రి సుమారు 9:30 అయ్యేప్పటికల్లా మంచమెక్కేసింది. ఇంట్లో ముందుగదిలో వొంటపొయ్యలు అవీ సర్దెయ్యడంతో ముందుగదిలో వున్న సరుకులు మాధవి వాళ్ళ పడకగదిలో మంచం కింద, మిగతా సామానంతా పడకగదిలో వున్నా కాస్త జాగాలోనూ నింపెయ్యడంతో మణి ఎక్కడా పడుకోవడానికి జాగా లేకుండా […]

కామదేవత – Part 37 57

గతభాగం ముగింపు వాళ్ళు ముగ్గురూ లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాక ఇంక నేను బయలుదేరుతాను. మనం ఇలా వుండగా మణి గనక వొస్తే మని బాధపడతాడు.. అంటూ.. ఈపాటికి సంత మొదలైపోయి వుంటుంది.. ఇంకో గంటలో రమణ కూరగాయలు పట్టుకుని వొస్తాడు ఆ వెనకాలే సుశీల, శారదలు కూడా వొస్తారు మీకు కూరలు కొయ్యడంలోనూ పచ్చళ్ళు చెయ్యడంలోనూ సాయం చెయ్యడానికి అని చెప్పి సుందరం మాధవి వాళ్ళ ఇంటి తలుపు తీసుకుని బయటకి వొచ్చేప్పటికి.. సుందరాన్ని సాగనంపడానికి గుమ్మం […]

కామదేవత – Part 36 67

తన ఇంటికి వెళుతూనే రమణి పెద్దవాళ్లని నిద్దర్లు లేపేప్పటికి ఇంతలో సుదర్శనం బ్రహ్మం ఇంటికి వొచ్చేడు. సుదర్శనం వెనకాలే సుశీల తన కూతుళ్ళిద్దరితోనూ కలిసి కాఫీలు టిఫెనులూ పట్టించుకుని బ్రహ్మం ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది. సుదర్శనం ఇంట్లోకి రావడం చూస్తూనే రమణి తమ రెండు కుటుంబాలలో ఆడపిల్లలనీ పడగదిలోకి తీసుకుపోయి రేపు శుక్రవారం రాత్రి ఆడపిల్లల అందరి పడకలూ సుదర్శనం అంకుల్ ఇంట్లోనే అని చెపుతూ.. వాళ్ళకి చెప్పవలసిన విషయాలన్నీ చెప్పి ముందుగదిలోవున్న సుదర్శనం మీదకి వుసికొల్పింది. రమణి […]

కామదేవత – Part 35 53

కొద్దిసేపు ముగ్గురు మగాళ్ళూ సేదతేరేప్పటికి, సుబద్ర రమణ తొడలమధ్యలో ముఖం పెట్టి వాలిపోయిన రమణ మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టింది. సుబద్ర మనసులో కోరికని అర్ధం చేసుకున్న రమణ సుబద్ర రెండు సళ్ళనీ పిసుకుతూ సుబద్రమీద పడి సుబద్ర పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి సుబద్ర నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ ఆసరికే నిక్కి నిగిడేసిన తన మొడ్డని సుబద్ర పూకులో దోపి సుబద్రని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు రమణ. అటు రమణ సుబద్రని దెంగుతుంటే ఇటు సుందరం, బ్రహ్మాలు […]

కామదేవత – Part 34 82

ఇంట్లోనించీ బయటపడిన తరువాత పద్మజ కుడిపక్కకి తిరిగి రోడ్డువైపు అడుగులేస్తుంటే.. అటుపక్క ఎక్కడికి రామారావుగారి ఇల్లు ఈ వెనకవీధివైపు కదా.. ఇటుపక్కనించీ దగ్గర కదా అన్నాడు మధు.. అమ్మో.. ఆ అడ్డదారిలో వెళితే మామిడి తోపులగుండా వెళ్ళాలి. రాత్రిళ్ళు అటుపక్క జనసంచారం వుండదు.. అదీకాక చీకటి.. నాకు భయం బాబూ అన్నాది పద్మజ. రోడ్డుమీద వెళితే చాలా దూరం నడవాలి. ఐనా పైన చూడు ఈరోజు వెన్నెల విరగకాస్తున్నాది. మామిడితోపుల్లో ఇలాంటి వెన్నెల్లో తిరగడం భలే సరదాగావుంటుంది. […]

కామదేవత – Part 33 61

వూరినించీ తిరిగొచ్చిన కొడుకులని వశం చేసుకోవడానికని సుశీల అర్ద్నగ్నంగా తనఅందాలని చూపించి కొడుకుల దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకున్నాది సుశీల. కన్నతల్లిని అలా అర్ధనగ్నంగా చూసిన పెద్ద కొడుకు మధు తనతల్లి వెంట పడ్డాడు. వంటగదిలోకి వొచ్చిన పెద్దకొడుకు మధుని చూసి కూడా ఆ వొచ్చింది తన భర్త సుందరం అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ సుశీల తన జాకెట్ హుక్కులువిప్పి తన సళ్ళని కొడుకుచేతుల్లో పెట్టి సమ్మగా తన సళ్ళని కొడుకుతో నలిపించుకున్నాది. దానితో కొడుకు మధు మరింతగా రెచ్చిపోతూ […]