జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

జ్యోతి రూమ్ లోకి వచి కావేరి ని అడిగింది తిన్నావా అని కావేరి లేదు నాకు బోజనమ తేచేస్థవ అని అడిగింది దానికి జ్యోతి సరే అంది.ప్రియాంక కి కావేరి ఆల అడగడం నచలేదు తను కూడ వెళ్ళి ఒక ప్లేటతో బోజనమ తేచింది.జ్యోతి తేచిన బోజనమ కావేరి ఒళ్ళో పెట్టుకొని తింటుంటే పక్క బెడ్ మెద ప్రియాంక ముద్ద కలిపి జ్యోతికి తినిపింస్థోంది జ్యోతి కూడ ప్రియాంక కి తినిపించిన తర్వాత ప్రియాంక ఇంకో ముద్ద కలిపి తన నోట్లో పెట్టుకుంది ఏంటి ఇల చేసింది అని కావేరి జ్యోతి చూస్తున్నారు వెంటనే జ్యోతిని దగ్గరకిలాకోని తన నోట్లో నోరు పెట్టి ఆ ముద్ద ని జ్యోతికి తినిపించింది.జ్యోతి ఏంజాయ చేస్తూ తింటూనే తను అలానే చేస్తోంది. అది చూస్తూన్న కావేరి మొడ్డ ఒకసారి సర్రున లేచింది అంతే ఒళ్ళో వున్న ప్లేటకి బలమగ తగిలింది ప్లేట ఎగిరి కింద పడింది.కావేరి వెంటనే దుప్పటి తీసి ఒళ్ళో పెట్టుకొని మొడ్డని కవర చేస్కుంది.జ్యోతిని అది క్లీన చేయమని రిక్వేస్ట చేసింది జ్యోతి సరే నేను క్లీన చేస్త అంది వెంటనే ప్రియాంక నువు ఆగు నేను చేస్త అని కింద పడింది ఏతుతోంది ఆల మేధకి కోపము చూస్తోంది కావేరిని.కావేరికి ప్రియాంక చూపులు అర్ధము అయ్యినా తన ప్రాబ్లమ ని చెప్పడమ్ ఇష్టం లేదు కానీ ఆల వొంగి ఎంతుతున్న ప్రియాంక బంతులు బయటకి తన్నుకొస్తోంనాయి.అవి పక్కనుండి చూస్తున్న కావేరి మొడ్డ మళ్లీ లేచింది వెంటనే పక్కకి తిరిగి పడకుండిపోయింది.మద్య రాత్రి లో బాతరూమ కోసము కావేరి లేచింది.పక్క బెడ్ మెద ప్రియాంక దాని కాలు జ్యోతి మెద వేసి దానితో జ్యోతి పుకుని రుద్దుతున్నాది జ్యోతి దాని చేయి ప్రియాంక సొల్లుని నోక్కుతోంది అది చూస్తున్న కావేరికి ఉద్రేకం ఆపుకోలేక బాతరూమ లోకి వెళ్ళి మొడ్డని జాడించుకుంది.బయటకి ఓచిన కావేరి ప్రియాంక గుద్దని చూసి మళ్లీ లేచింది.కావేరి మనసు కంట్రోల చేస్కుని పడకుంది.పోదున్న జ్యోతి ముందు బాతరూమ కి వెళ్ళి రేడీ అవుతోంది ప్రియాంక మాత్రమ్ రూమ్ లో ఉండి ఈ సారి జ్యోతి కి పని చెప్తే బాగోదు అని వార్నింగ్ ఇద్దామని ప్లాన్ వేసింది.జ్యోతి బయటకి వచి ప్రియాంకని రేడీ అవమని చెప్పింది.ప్రియాంక నేను రేపోస్త ఈరోజు రెస్ట్ తీస్కుట అంది.సరే అని జ్యోతి హడావిడిగా వెళ్తూ కావేరి మొడ్డ గుర్తొచ్చి సడన బ్రేక్ వేసింది.ప్రియాంక చేయి పట్టుకొని పక్క రూమ్ కి తీస్కేల్లి సాయంత్రం నేను వచేవరుకు నువు ఇక్కడే ఉండాలి నాకు ప్రొమిస చేయి అని చేతిలో చేయి వేయించుకుని ఆ రూమ్ ఆమ్మయి కి చెప్పి వెళ్ళింది.ప్రియాంక కి జ్యోతి ప్రవర్తన చాల కొత్తగా అనిపించింది.పక్క రూమ్ ఆమ్మయి ప్రియాంక ని అడిగింది నీకు తెల్సా వాళ్ళ రూమ్ కి వచె అబ్బాయ్ గురించి అని అడిగింది ప్రియాంక నాకేమీ తేలేదు అంది.అపుడు ఆ ఆమ్మయి చెప్పడం మొదలు పెట్టింది వాళ్ళు దెంగించుకునే అరుపులు మోతమ ఫ్లోర అంత వినిపిస్తాయి నేను అయ్తే వాచమెన్లా రోజంతా ఈ తలపు దగ్గరే నించుని చూస్త కానీ ఒకసారి కూడ ఆ అబ్బాయ్ కనపడలేదు అంది.అపుడు ప్రియాంక నాకో హేల్ప చేస్తావా నేను ఆ రూమ్ లోకి వెళతాను నువు జ్యోతి కి చేపోద్దు అని అనడిగితే సరే చేపను కానీ నేక్స్ట ఆ అబ్బాయ్ దెంగులాటకి వస్తే నన్ను పిలవాలి అంది సరే అలగే పిలుస్తా అని నేమదిగ తలపు తెరచి ప్రియాంక లోపలికి వెళ్ళింది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *