జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

జ్యోతి చూస్తే బాగోదు అని ఎమి చేయాలో తేలేక ఆ రసాని చేతో తీస్కోని నాకేసి పడుకుంది.జ్యోతి స్నానమాడి లోపల ఏమీ వేస్కోకుండ తువలు చుట్టుకొని బయటకి వచింది.తిన్నగా కావేరి బెడ్ దగ్గరకి వచి దాని లేగ్స దగ్గర కూర్చుంది.కావేరి మొడ్డ పడుకొని ఉంది కావేరి లెచి జ్యోతిని చూసింది.జ్యోతి తలస్నానము చేసింది దాని తల తుడుచుకొడానికి తువలు విపేసి ఒక పక్కగా తల పెట్టి తుడుచుకుంటూ కావేరి మొడ్డని చూస్తోంది.కావేరికి జ్యోతిని ఆల చూస్తుంటే మళ్లీ కోరిక కలిగింది మొడ్డ నిటారుగా లెచింది.అది చూసిన జ్యోతి నిట్టూర్పుగ కావేరి వంక చూస్తూ మొడ్డని చాల తిట్టేదానివి ఇపుడు అర్ధమయిందా అది పెట్టె కష్టాలు ఏంటో సర్లే నా కష్టం నువు అర్దం చేస్కోని నా బాధలు తీర్చివు ఇపుడు నేను దానికి రుణం తీర్చుకోవాలి రా త్వరగా చేయి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి అని రెండు కాలు చాపి పూకుమీద రెండు చేతుల పెట్టి సాగదీసి దా పెట్టుకో అంది.కావేరి మొడ్డ బుస్సలు కొడుతున్న మన మనసు అదుపులో ఉంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి నువు ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపో అని చెప్పింది.సరే నీ కర్మ అని డ్రెస్స్ వేస్కుని వెళ్ళిపోయింది.

జ్యోతి ఆఫీస్ కి వెళ్ళేసరికి ప్రియాంక కనపడలేదు ఫోన్ చేస్తే లిఫ్టు చేయటములేదు ఒక రెండు గంటలు చూసి జ్యోతి ప్రియాంక ఇంటికి వెళ్ళింది.తలపు తీసిన ప్రియాంక మోహము చూసి జ్యోతి షాకు అయింది టూర్ నుండి ఓచిన దగ్గర నుండి ప్రియాంక తిండి మానేసి ఏడుస్తూ ఉంది.ప్రియాంక రూమ్ లో జ్యోతి కి సూసైడు నోట కనపడింది.జ్యోతి తల దించుకుని తను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసానో అని వస్తున్న ఏడుపు ఆపుకుని ప్రియాంకని బయటకి తీస్కేల్లి హొస్పిటల లో అబొర్శన చేయించి రెండు రోజులు దగ్గరుండి చుస్కోని దాని రూమ్ లో బట్టలు సర్ది జ్యోతి హోస్ట్ ల్ కి తీస్కోచేసింది ప్రియాంకని. జ్యోతి తన మేద చూపిస్తున్న ప్రేమకి ప్రియాంక పొంగిపోంది. ఎంతో ప్రేమించిన మధు కూడ నేను ఉన్నానో పోయనో పట్టించుకోలేదు నిన్ను నేను చాల ఇబ్బంది పెట్ట ఆయన నువు నన్ను ఇంత ప్రేమగా చూస్కుంటున్నావు అంది. దానికి జ్యోతి ఈ మగాళ్ళకి ఆడదాని శరీరమే కావలి వాళ్ళ మనసుల్ని అర్దం చేస్కోవడమ రాదు అంది ఆ మాటలకి ప్రియాంక పొంగిపోయి ఈరోజు నుండి మనమిద్దరం ఒకటి కలిసి ఉందాము కలిసి తిందాము కలసి స్నానము చేద్దాము కలిసి పడకుందాము అంది మురిసిపోతూ. ఈ మాటలు జ్యోతికి వింతగ అనిపించిన ఇది హేపీగ ఉంది దానికోసం ఏమియ్న చేస్త అని సరే అలగే చేద్దాము అంది చిన్నగా నవ్వుతూ సిగ్గుతో.జ్యోతి ప్రియాంకని ముందు రూమ్లోకి వెళ్ళమని తను సామాన్లు తెస్తా అంది.ప్రియాంక నేమదిగ తలపు తెరచి లోపలికి వెళ్ళింది. కావేరి బయటకి వెళ్ళలేక బెడ్ మీదే పడుకొని ఉంది అసలే కావేరి మొడ్డ గాడిద మొడ్డల లేవకపోయిన బయటకి ఏతుగ కనపడటతోంది.ప్రియాంకని చూడగానే లేచిపోయింది వెంటనే దుప్పటి తీసి కవర చేసింది.ప్రియాంక కావేరి మొడ్డని గమ్మనిచలేదు మామూలుగా వెళ్ళి పలకరించింది.కింద జ్యోతి సామాన్లు మోయలేక నరకం చూస్తోంది అపుడు పక్క రూమ్ ఆమ్మయి వచి హేల్ప చేస్తూ నువు కావేరి రూమ్ కి అబ్బాయ్ ని తేచుకున్నర అంది దానికి జ్యోతి అలాంటి ఏం లేదు మేము ఎపుడూ ఆల చేయలేదు అంది. అహ నాకు కధలు చెప్పకు మొడ్డతో దెంగించుకున్నటునపుడు ఓచే సౌండ్ ఎలా ఉంటాది అన్నది నాకు తెల్సు మీరు దెంగించుకున్నపుడు నేను గోడ పక్కన నిలపడీ మీ దెంగులాట వింటూ నా పూకు నల్పుకుంటను ఈ సారి దెంగించుకునెటపుడూ నన్ను పిలవండి ప్లీజ఼ నన్ను దెంగకపోయిన పర్లేదు పక్కన ఉండి ఆ మొడ్డ నన్నే దెంగుతోంది అని ఫీల్ అవ్తు నా పూకు నల్పుకునట అని రిక్వేస్ట చేస్తోంది.జ్యోతి మాత్రమ్ అలాంటిది ఎమ్ లేదు కావేరి బ్లూఫిల్మ్స పెద్ద సౌండ్ పెట్టి చూస్తాది నీకు అవే వినిపించి ఉంటై మళ్లీ ఆల గోడ పక్కన నిలపడి వినకు అని రూమ్ కి వెళ్ళింది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *