జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

ఇంక వల్ల మధ్య మాటలు లేవు ఎవరి పని వాల్లు చేస్కుంటున్నారు రాత్రి అయ్యింది కాని ఇద్దరు బోజనం చేసి బెడ్ ఎక్కేసారు. జ్యోతి కి చేసిన తప్పు పదే పదే గుర్తొచ్చి బాధపద్తోంది కావేరి మాత్రం మంచి నిద్రలోకి జార్కుంది. కాసేపు అయాక జ్యోతి మొడ్డకి అలవాటు పడ్డ కావేరి నిద్రలో కలవరించడం మొదలుపెట్టింది. జ్యోతి జ్యోతి దెంగవే నన్ను కసితీర దెంగవే అని అరుస్తూ ప్యాంటీ లో చెయ్యి పెట్టి పూకు నలుపుకుంటొంది జ్యోతి అది అంతా చూస్తోంది వెంటనే కింద చూస్కుంది మొడ్డ ఫుల్లుగా లేచి రెడీగా ఉంది. కాని కావేరి కోపంగా ఉంది ఇప్పుడు దెంగితే ఏం అనుకుంటుందో అని మనసులో అనుకుంది కాని కావేరికి కోపం ఒచ్చినపుడు మొడ్డ రుచి చూపిస్తే తను హ్యాపీ అవ్తుంది అన్న విషయం గుర్తొచ్చి వెల్లి తిన్నగా మొడ్డని కావేరి పూకు మీద పెట్టి దాని మీద పడుకుంది కాని జ్యోతి కి చేయాలి అనిపించలేదు ఒకవేల దీనికి కడుపు ఒస్తే అది తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు అని తీసేద్దాం అనుకుంది కాని కావేరి మొడ్డ పెట్టగానే మూల్గుతూ ఆనందంగా కనపడింది సరే తను హ్యాపిగా ఉన్నట్టు ఉంది ఇలాగె ఉంచేస్తా నైట్ అంతా అని జ్యోతి కావేరి మేద పడుకుంది. జ్యోతి మనసులో ఒక సందేహం ఉండిపోయింది ఆ రోజు ముసలావిడ చెప్పినట్టు నిజమయిన కోరిక ప్రియాంక తో తీరిపోయింది దానికి కడుపు కూడా చేసాను కాబట్టి ఈ మొడ్డ నన్ను వదిలేస్తుందా అని అనుకుని పడుకుంది మద్య రాత్రి లో కావేరి నిద్రలో ఈ మగాల్ల మొడ్డలు అన్నీ కనపడిన పూకుని దెంగాలనే చూస్తాయి ఆకరికి జ్యోతి మొడ్డ కూడా అలాంటిదే అని ఫుల్ల్ తిట్టుకుంది దాని మాటలు దాని పూకులో ఉన్న మొడ్డకి వినపడినట్టు ఉన్నాయి తెల్లవారగానే సీన్ రివర్స్ జ్యోతి పూకులో కావేరి మొడ్డ కావేరి మొడ్డ నల్లగా లావుగా జ్యోతి మొడ్డ మీద పెద్దగా నిగ నిగలాడుతుంది.

జ్యోతి మంచి నిద్రలో ఉంది. కావేరి కి మెలకువ వచి కళ్లు తెరచి జ్యోతి నీ చూసింది.కింద దాని పూకు లో మొడ్డ ఉన్నట్టు ఫీల్ అయింది. వెంటనే కోపము తో జ్యోతి వీపుపై కొట్టి లేపింది.జ్యోతి మెల్లగ కళ్లు తెరచి కావేరి కోపంగా చూడటము చూసింది.మళ్ళీ తిడతాది అని బయపడి నెమ్మదిగా లేగుస్తు నడుమ చిన్నగా లేపింది. ఒకసారిగ చేపలెనంత సుకమ కలిగింది రాత్రి అంత పూకు లో మొడ్డ ఉండటము వల్ల రసాలు బాగా ఉరయి. పూకు లో నరాలు అన్ని మొడ్డ స్పర్సకి పరవసిన్చిపోయయి. కావేరి కి నెమ్మదిగా విషయం అర్ధం అవటం మొదలు అయింది.తనకి కొత్తగా ఏదో పుట్టుకొచ్చింది అని తెల్సుకుని గుండె వేగమ పెరిగింది కానీ జ్యోతి పూకు తో కలిగిన కదలికకి మునుపు ఎన్నడూ చూడని కొత్త అనుభవం కలిగింది.జ్యోతి కి తొలి అనుభవం కావడం వల్ల తనకి తెలీకుండానే నడుమ ముందికి ఊపింది ఒకసారిగా అరిచి కావేరి మోహము మేద మోహము పెట్టి వేగమగ ఊపిరి పిలిచింది.ఇద్దరు ఒకరి కళ్ళలో ఒకరు చూస్కుంటున్నారు.పూకు నీ దెంగిన అనుభవం జ్యోతి కి ఉంది మొడ్డ తో దెంగించుకున్న అనుభవం కావేరి కి ఉంది కానీ ఇపుడు అవి రివర్స అవడం వల్ల ఇద్దరికీ ఇది తొలి అనుభవంగ మారింది.జ్యోతి ఇంక ఉదిరేకమ ఆపుకోలేక ఇంక తనకి మొడ్డ ఉంది అన్నట్టుగా కావేరి నీ దెంగుతోంది.ఒక 20నిమిషాలు పాటు అన్ని మర్చిపోయి దెంగించుకునటున్నారు జ్యోతి వేస్తున్న దెబ్బల సబ్దమ పక్క రూమ్ అమ్మయి వింటున్నాది దాని అరుపులు ఫ్లోర అంత వినపడేలా అరుస్తోంది.చివరకి జ్యోతి కి కారిపోయి లేచి కావేరి పక్కన పడుకొని తనకి కలిగిన తొలి అనుభవానికి ఆనందంతో పొంగిపోతోంది.ఒక రెండు నిమిషాల అయాక కింద చేయ పెట్టీ చూసాకా మొడ్డ లేదు అని తేల్సక ఇంక దాని ఆనందనికి హదు లేకుండ పోయింది.మళ్ళీ తిరిగి ఓచిన పూకు నీ చేతో పట్టుకొని రుద్దుతు లోపల వేలు పెట్టుకోనీ దానికి అంటుకున్న రసాలు నోట్లో పెట్టుకొని పొంగిపోతోంది.పక్కన కావేరి ఏం మాట్లాడకుండా తిన్నగా నిలబడ్డ మొడ్డ నీ చూస్తూ ఆలా బొమ్మల ఉండిపోయింది.జ్యోతి లేచి కావేరి మొడ్డ నీ చూసి ముందు కాస్త బాధపడి తనని కావేరి అన్న మాటలు గుర్తొచ్చి మొడ్డ గురించి నాకు క్లాస్ తీస్కున్నావుగ ఇపుడు నువు ఏమి చేస్తవో నేను చూస్త అని కొంటెగా ఒక చూపు చూసి చిన్న చిరునవ్వు ఇచి బాతరూమ కి వెళ్ళింది.జ్యోతి కి కారిపోయింది కానీ కావేరి మొడ్డ ఇంక పూకు నీ దెంగడానికి బుసలు కొడుతూ నిల్చున్నాది. కావేరి అసలు ఇది అంత నిజమేనా అని నేమదిగ మొడ్డ మేద చేయి వేసింది.మగాడి మొడ్డకి ఆడదాని చేతి స్పర్స తగలగానే కావేరికి స్వర్గం కనిపించింది ఇంక ఆపుకోలేక మొడ్డని చేతో రుదుకుంటూ తనమేద కార్చేస్కుది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *