జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

ప్రియాంక పూకు లొ నింపింది జ్యొతి.. రొప్పుతూ జ్యొతి పక్కకుపడిపొయింది.. అర నిమిసఃఅం తరువాత.. గబుక్కున లేచీ తన బట్టలు వేసుకొని.. వేళ్ళపొతుండగా.. ‘ఎవరు నువ్వు.. హు అర్ యూ.. నీ కొరిక తీర్చుకున్నవుగా.. నా కట్టు విప్పు..ప్లిజ్..’ అని ఏడుపు స్వరం తొ అడుగుతుంది ప్రియనక.. జ్యొతి కళ్ళ లొ నీళు గిర్రున తిరిగాయి.. తన మీద తనకె అహ్సయ్యం వేసింది.. ఒక నిస్శాయరాలు అయిన ఆడదానిని.. దుర్మార్ఘం గా అనుభవించి నందుకు సిగ్గు పడుతూ.. అక్కడ నుండీ వేళ్ళిపొయింది.. కీస్ అక్కడే పెట్టి.. డొర్ క్లొస్ చేసీ.. తన రుం లొకి వేళ్ళి తన డొర్ కి హొల్ నుండీ మధు రాక కొసం ఎదురుచుస్తుంది జ్యొతి..
5.. 10 నిమిషాలకి మధు వచ్చాడు.. ‘హమ్మయ.. ఇంక ప్రియాంక కు ఎటువంటి ప్రాబ్లెం వుండదు..’ అను కోని ఊపిరి పీల్చుకుంది.. మరుసటి ఉదయం ప్రియాంక,మధు ఇద్దరు వాడీపొయిన ముఖాల తొ కనపడ్డరు.. వాళ్ల లొ ఏమాత్రం సంతోషం కన ప్అడటంలేదు.. ప్రియాంక ని చూసిందిజ్యొతి.. కళ్ళు దీనం గా భారం గా వున్నయి.. పాపం అని పించ్చి జాలి వేసింది జ్యొతి కి.. అమాంతం వేళ్ళి ప్రియాంక ను హత్తు కొవాలి అనిపిచ్చింది జ్యొతి కి.. తన కు ఇచ్చిన సుఖనికి బదులుగా ప్రేమ గా ప్రియాంక పెదాలను ముద్దాడాలి అని పిచ్చింది.. ఏడ్చి సారి చెప్పలి అని పిచ్చింది .. కాని తననుతాను కంటొల్ చేసుంటూ.. ‘మనం బయలుదేరుదామా..’ అని అడిగింది ఇద్దరిని.. మధు అవును అనట్టు తల ఊపాడూ.. ప్రియాంక నుండీ ఎటువంటి స్పందన లేదు.. ఇద్దరు మౌనం గా కిందికి కదిలారు.. నిన్నటి వరకు తిట్టుకున్న తను .. ఈ రొజు ప్రియాంక ను చుస్తె ప్రెమపుట్టుకొస్తుంది.. తన గిల్టి నెస్ తొ చచ్చి పొతుంది జొతి.. బహుసా నిన్న జరిగిన విషయం బయటకు చెప్పితె.. వాళ్ళ పరువు పొతుంది అనుకున్నరు అనుకుంటా.. అని నిద్దరించు కుంది జ్యొతి.. బెంగులుర్ లొ ఫ్లైట్ ఎక్కిన దగ్గరనుంచి మళ్ళి హైదరబాద్ లొ తన రుం ముందు క్యాబ్ ఆగె వరకు ముగ్గురు ఒక్క మాట మాట్లాడ ల్ఏదు.. క్యాబ్ దిగిన తరువాత.. జ్యొతి ప్రియాంక ముఖం చూసింది.. తట్టు కొలేక.. గబగబ పరుగున వచ్చి.. తన బేడ్ మీద పడి.. ఎక్కి ఎక్కి ఏడవటం మొదలు ప్ఎట్టింది.. ‘ఎం అయింది.. ఏ జ్యొతి.. ఎందుకు ఏడుస్తున్న..’ అని కంగారుగా అడిగింది కవేరి.. జ్యొతి ఒక్క సారిగ కావేరిని వాటెసుకొని.. ‘నేను పాపం చేసాను.. నా లాంటిది బతక కూడదు..’ అని ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చింది..

జ్యొతి అలా కావెరి ని పట్టుకొని ఏడుస్తుంది. కావెరి ఏం అయిందో చెప్పు ఎందుకు అలా ఏడుస్తున్నావ్ అని అడిగింది. ఈలోపు జ్యోతికి ప్రియాంక ఫోన్ చేసింది. జ్యోథి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే ప్రియాంక ఒకటే ఏడుపు జ్యోతి ఏం తెలియనట్టు ఏం జరిగింది ఎందుకు ఏడుస్థున్నావ్ అని తన ఏడుపు ఆపుకోని అడిగింది. ప్రియాంక మధు నన్ను వదిలేసాడు నేను ప్రెగ్నంట్ అయ్యాను అని బోరున ఏడ్చింది. జ్యోతి అదేంటే నువ్వు ప్రెగ్నంట్ అయితే దానికి రీసన్ తనే కదా మరి ఎందుకు వదిలేసాడు అని అడిగింది కాని లోపల నేను ఒక్కసారి చేస్తేనే దీనికి కడుపు ఒచ్చేసిందా అని షాక్ అయింది. ప్రియాంక లేదే టూర్ కి ఒచ్చే ముందు చెక్ చేస్కున్నా అప్పుడు నార్మల్గా ఉంది కాని టూర్ అయ్యాక చేస్కుంటే ప్రెగ్నంట్ అని ఒచ్చింది కాని ఆ పని చేసింది మధు కాదు ఇంకెవరో అని ఏడ్చింది. జ్యోతి కి తన్నుకు వస్తున్న బాధని ఆపుకుంటూ అదేంటే నైట్ మే ఇద్దరే కదా రూంలో ఉన్నది అన్నది. ప్రియాంక జరిగింది అంతా చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది. జ్యోతి ఫోన్ పక్కన పడేసి బెడ్ మీద కూర్చోని ఏడుపు కంటిన్యు చేసింది. మొత్తం విన్న కావేరి చాలా వరకు అర్దం చేస్కుంది జ్యోతి పక్కన కూర్చోని ఆ అమ్మాయి కి కడుపు అయితే నువ్వు ఎందుకు ఇంతలా బాధ్పద్తున్నవ్ అంది దానికి జ్యోతి తల ఎత్తకుండా ఏడుస్థూ ఆ కడుపు చేసింది ఇంకెవరో కాదే నేనే అంది. వెంటనే కావేరి లేచి నించోని జ్యోతి ని కోపంగా చూస్తోంది.జ్యోతి కి తల ఎత్తే ధైర్యం కూడా లేదు అలా తల దించుకునే ఉంది. కావెరికి ఒల్లు మండిపోయి సీరియస్గా జ్యోతి తల పట్టుకోని కల్లలోకి ఆవేషంగా చూస్తూ నేను నేకు ఏం తక్కువ చేసా హా?? అంది కోపంగా. జ్యోతి కి కాల్లు చేతులు వనుకుతున్నాయి నోట మాట రావడం లేదు కావేరి చీ నీ మగ మొడ్డ బుద్ది చూపించావ్ అని బయ్టకి వెల్లిపోయింది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *