జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

జ్యొతి ప్రియాంక డొర్ లాక్ తీసి లొపలికి వెళ్ళింది.. అక్కడ ద్రుస్యం చూసే సరికి జ్యొతి గొంతు తడీ ఆరిపొయింది.. ప్రియాంక బెడ్ మీద నెట్టెడ్ బ్ర, నెట్టెడ్ ప్యాంటి వేసుకొని ఎల్లికల పడుకొనివుంది.. ప్రియాంక కళ్ళకి గంతలు కట్టివున్నయి.. ప్రియాంక రెండు చేతులు బెడ్ కి చెరొ పక్క కట్టెసివున్నయీ.. ప్రియాంక కాళ్ళు బారున పంగ చాచీ.. కాళ్ళు రెండు బెడ్ కి కట్టివున్నయి.. తలుపు చప్పుడూ రాగానే.. ‘వచ్చావా.. ఆ ఫొన్ ని ఆఫ్ చేసి పడెయి.. నన్ను ఎంత సెపు వుంచుతావు ఇలా..’ అన్నది ప్రియానక.. జ్యొతి గబుక్కున బయటకు వచ్చేసి.. తను చూసినది దిగమింగుకుంటూ.. ‘వీళ్ళకి అన్ని కళలు వున్నయి..’ అనుకుంటూ చిన్నగ రొప్ప సాగింది.. ఇంత లొ అటు వైపు నుండి హొటెల్ బాయ్ వస్తున్నడూ.. ప్రియాంక రుం డొర్ వేసేసింది.. వాడూ వెళుతు వెళుతూ.. విష్ చెస్తునట్టు వినయంగా చెయి ఎత్తి వెళుతున్నడూ.. జ్యొతి వెంటనె ఎదొ తొచినట్టు.. ‘హెలొ.. ఇక్కడ .. రీచార్చ్.. షాప్..’ అని తంటాలు పడుతుంది.. ‘నాకు తెలుగూ వచ్చు మెడం..’ అన్నడూ వాడు.. ‘హమ్మయ.. ఇక్కడ రిచార్జ్ ఎక్కడ దొరుకుంది..’ అడీగింది జ్యొతి.. ‘ఇక్కడ దగ్గర లొ లేవు మెడం.. పైగా ఈ టైం లొ కొద్ది గా కస్టమె.. ఒక కిలొ మీటర్ వరకు వెళ్లలి..’ అన్నడూ.. జ్యొతి ఎదొ ఆలొచిస్తునట్టు తల తిప్పుతుంది.. ‘నేను దుటిలొ వున్న మెడం లెక పొతె వెళ్ళి తీసుకువ్అచ్చె వాడీనె.. మీకు అర్గెంట్ అయితె .. నా ఫొన్ వాడుకొండీ..’ అని తన ఫొన్ తియ పొయాడూ.. ‘వద్దు వద్దు.. రెపు చేయించుకుంటాలె..’అని వాడీనిపంపించింది.. తన రుం లాక్ చేసి.. మెల్లగా మళ్ళి ప్రియాంక రుం లొ కి వేళ్ళింది.. ‘ఎరా.. మట్లాడ వే.. కం ఆన్.. ఫక్ మి..’ అని మూలుగుతుంది.. పక్కన మందు కూడ వుంది.. చుస్తె వీళ్ళు మంచి ప్లాన్ లొ వచ్చినట్టు వున్నరు అనుకుంది జ్యొతి.. మెల్లగా అడుగు లొ అడుగు వేస్తూ.. ముందుకి కదిలింది.. ప్రియానక కసిగా.. కామం తొ అల్లడీపొతూ.. కాళు చెతులు కట్టెసిన బెడ్ మీద తన తొడలు, మొత్త పైకి.. కిందకి .. లేపుతూ.. తల అటు ఇటూ తిప్పుతూ… మూలుగుతూ.. కసి గా కనపడుతుంది.. జ్యొతి మొడ్డ కి అక్కడ వున్న ప్రియాంక పూకు కావాలి కావలి అని గొల పెట్టటం మొదలయింది.. ప్రియాంక .. తెల్లటి శారీర ఛాయ తొ.. నల్లటి నెట్టెడ్ బ్ర, ప్యాంటి లొ పిచ్చెకిస్తుంది జ్యొతి ని.. ప్రియాంక వున్న పరీస్తితి చుస్తె.. జ్యొతి కాళ్ళు వాటిఅంత అవే గాలిలొ కదులుతూ నట్టు ప్రియాంక వైపు పడుతున్నయి.. ‘ఉం.. కం.. అన్ బేబి.. ఫక్ మి.. ఆ..సక్ మై నిప్పిల్స్.. హ..ఈట్ మై పుస్సి.. ఆ..ప్లిజ్.. ఫక్ మీ.. ప్లిజ్..’ అంటు ప్రియాంక బెడ్ మీద గింగరాలుతిరుగుతూ.. తన నొటి తొ .. పెదాల తొ తన చేతి జబ్బలు నాకుతూ.. తన సళ్ళ ని అనుకొలేక.. ఆవెస పడుతూ.. పిచ్చేక్కి పొతూ.. మందు కొట్టినట్టు ప్రభావం కనపడుతుంది.. ఎంత సెపటికి మధు గొంతు వినపడక పొయేసరికి.. కొద్ది గా తేరుకుంటూ.. ‘మధు.. మధు???’ అని అనుమానంగా పిలిచింది ప్రియాంక.. ప్రియాంక చాచిన తొడల మీద పూకు దగ్గర జ్యొతి తన్మైకం గా ముట్టుకుంది.. జ్యొతి చేతి స్పర్సకి.. ‘ఎవరూ.. మధు.. మధు..’ అని గట్టిగ పిలిచింది ప్రియాంక.. ప్రియాంక కి అనుమానం బలపడుతున్నట్టు వుంది.. అది మధు చేతి స్పర్స కాదు అని తెలిసి పొయినట్టు వుంది అనుకుంది జ్యొతి.. ‘ఏ.. ఎవరు.. ఎవరు వున్నరు.. ఎవరొ చెప్పు..’ అని ఈ సారి కొద్ది భయ పడూతూ అన్నది ప్రియానక.. మత్తు నుండి బయట పడీనట్టు వుంది అనుకొని.. ఎది అయితె అది అయింది.. ఇక నేను ఆగలేను.. అనుకొని.. జ్యొతి గబగబ తన జెడను ముడీ వేసి.. క్లిప్ పెట్టింది.. తన డ్రెస్ తీసేసి.. నగ్నంగా బెడ్ ఎక్కి .. ప్రియాంక నడుము దగ్గర అటొ కాలుఇటొ కాలు వేసి కింద పడుకొని వున్న ప్రియానక ను నిశాహయ స్తితి లొ చూసి జ్యొతి మొడ్డ ఇంకా వేడేక్కి పొయివుంది.. జ్యొతి మొడ్డ పైన నరాలు వుబ్బి.. తెగేలా వున్నయి.. జ్యొతి గుండె వేగం పెరుగుతుంది.. పచి పచి గా దెంగాలి అని జ్యొతి మొడ్డ ఉవ్విళూరుతుంది.. ఇంత కసి.. ఇంత కామం కావేరి ని దెంగినప్పుడు కూడ కలగ లేదు.. కాని ప్రియాంక తన చేరలొ చిక్కుకున్న పక్షిలా గిల గిల కొట్టు కొవటం జ్యొతి లొని రక్తం లొ ఉడుకు పెరుగుతుంది.. ప్రియాంక సళ్ళు గుండ్రంగా.. ఆవేసంగా గాలి పిల్చుకుంటుంటె.. ఎక్కడ ప్రియాంక ముఖం మీద పడిపొతాయొ అని.. మళ్ళి ప్రియాంక గాలి వదిలినప్పుడు ఎక్కడ కింద పడీపొతాయో అని.. పైకి కిందకు బ్యాలంస్ గా ఊగుతునట్టు ఉన్నయి.. ‘ప్లిజ్.. ఎవరు నువ్వు.. హు ఆర్ యు.. ప్లిజ్.. లీవ్ మి.. ప్లిజ్.. ‘అని ప్రియాంక గొంతులొ ధ్వని మారింది.. ఎంత కి జవాబురాకపొయే సరికి ప్రియాంక.. ‘హెల్ప్..హెల్ప్ మీ..’ అని అరిచింది.. ప్రియాంక అరుపుకి కంగారు పడ్డ జ్యొతి.. వెంటనె ప్రియాంక మెడలొ వున్న బాల్ లాంటి మౌత్ పీస్ ని ప్రియానక నొటిలొ కుక్కింది.. ఎ మగ ధిక్కరం తొ .. మగ మధం తొ కొవ్వెక్కి జంతువులా ప్రవర్తిస్తాడొ .. ఆ మగ జాతినే అసహ్హించుకునె జ్యొతి.. ఒక మగాడూ చేసె అతి పెద్ద తప్పు చెయపొతుంది.. ఒక ఆడ దానిని.. బలవంతం గా అనుభవించ పొతుంది..

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *