జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

‘సరె.. మీ ఇస్టం.. ఎడవండీ..’ అని జ్యొతి సింగిల్ బెడ్రుం లొ కి వేళుతు వేళూతూ.. ‘మనం 5 మినిట్స్ లొ కిందవుండాలి..’ అని తలుపెసుకుంది..
నుకునట్టె.. ఒక గంట లొ.. 11 కి మీటింగ్ లొ కుర్చున్నరు.. జ్యొతి సీరియస్ గ తన పని చెసుకుంటూ.. మధ్య మధ్య లొ ప్రియాంక మధుల కి పని అప్పగిస్తూ.. మొత్తనికి మధ్యానం 2:30 కల్ల మీటింగ్ ని ఫినిష్ చేసుకున్నరు.. ‘హమ్మయా.. మొత్తనికి అయిపొయింది..’ అని లేచింది జ్యొతి.. ఇంత లొ జ్యొతి ఫొన్ మొగింది.. కాల్ చెసింది యండీ.. ‘కంగ్రాట్స్ జ్యొతి.. డీల్ ఒకె అయింది.. ఇప్పుడె వాళ్ళు నాకు కాల్ చెసి చెప్పరు.. వాళ్ళు బాగ స్యాటిస్ఫయి అయ్యరు.. కంగ్రాట్స్ వంస్ ఎగైన్..’ అని పెటెసాడూ.. ‘ఎవరు.. యండీ గారా??..’ అడిగాడూ మధు.. ‘అవును.. ప్రొజెక్ట్ ఒకె అయింది అంట.. కంగ్రట్స్ చెప్పరు..’ అన్నది జ్యొతి ఆనందం గా.. ‘వావ్.. ఇంక నొ టెంషన్..’ అని అరిచింది ప్రియంక.. దెనికెందు కు టెంషన్.. ఎం చెసింది ఇది అని మనసులొ తిట్టుకుంటూ.. ‘పదండి .. తొరగా తినేసి.. హైదరబాద్ బస్ ఎక్కుదాం..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘బస్ ఆ… అప్పుడె.. అయిన మన కొసం ఫ్లైట్ టికెట్స్ తీసరు గా..’ అని ప్రియంక దాదాపుఎడుపు మొఖం పెట్టి అన్నది.. ‘మీటింగ్ అయిపొయింది కద.. మనకి వేరెపని లేదు కూడా.. సొ.. రెపటి వరకు ఆగటంఎందుకు..’ అని ఎక్సప్లనేషన్ ఇస్తునట్టు చెప్పిందిజ్యొతి.. ‘జ్యొతి.. ప్లిజ్.. మనకి ఎటు ఫ్రీ టైం దొరికింది .. కొద్దిగ ఎంజొయ్ చెయ్.. అలా బెంగులుర్ ని ఒక రౌండ్ కొట్టి రా..’ అన్నడూ మధు బతిమిలాడూతు.. ‘నెను ఒక్కదానినేనా.. మీరు ఎం చెస్తారు..’ అని అడిగి మళ్ళి ఎందుకు అడిగాను రా అనుకుంది వాళ్ళ ఫేస్ లు చుసినాక.. ‘నువ్వు తినేసి పడూకో..’ అన్నడు మధు.. ‘మేము.. పడూకొని తింటాము..’ అని కొంటెగ నవ్వింది ప్రియాంక.. దీనికి బాగా కూరికగా వుందిఅనుకుంటా.. తెగ ఎగీరి ఎగిరి పడుతుంది అని మనసులొ అనుకొని.. ‘మీ ఇస్తం.. మీరు ఎలాగైనా చావండి.. నెను భొజనం చెసి కొద్దిగ రేస్ట్ తీసుకుంటా..’ అని జ్యొతి క్యబ్ లొ కుర్చుంది..
జ్యొతి మెలుకువ వచేసరికి సాయంత్రం 6 అయింది.. తన రుం నుండి బయటకు వచ్చి ప్రియాంక రుం వైపు చూసింది.. డొర్ కి ‘డొంట్ డిస్ట్ఱబ్..’ అని ట్యాగ్ వెలాడూతుంది.. వీళుపిలిచిన పలకరు అనుకుంటూ.. లొపలికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి.. కవేరి తొ కొద్ది సెపు మాట్లాడి.. ఇంటికి అమ్మ కి కాల్ చేసిమాట్లాడి.. టైం చుసుకుంది.. ఇంకా 7 కుడ అవ్వలేదు.. సరె బెంగులుర్ ని చుద్దం అనట్టు కాలి నడకన హొటెల్ నుండీ బయటకు వచ్చి.. బయటె టిఫిన్ చేసీ.. తిరిగి హొటెల్ కి చేరుకునే సరికి 9 దాటింది..

జ్యొతి తన రుం లొ కి వెళ్ళిన 15 నిమిషాలకి.. బయట చప్పుడూ అయితె తలుపు తెరిచి చూసింది.. మధు షట్ బట్టన్స్ పెట్టుకుంటూ.. ప్యాంట్ జిప్ వెసుకుంటూ.. చెవిదగ్గర ఫొన్ పెట్టు కొని కంగారు గా లిఫ్ట్ లొకి వెళుతున్నడూ.. మధు మాటలు బట్టి అవతల మధు వాళ్ళ అమ్మ అనుకుంది.. ‘అమ్మ.. నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పలి.. రిచర్జ్ లు కూడ నేనె చెపియాల.. అయిన ఈ టైం లొ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని..’ అంటు లిఫ్ట్ లొకి వెళ్ళడూ.. ఆ హడావిడీలొ మధు జేబు నుండీ రుం కీస్ కింద పడ్డయి.. అది చూసుకొకుండమధు వెళ్ళిపొయాడూ.. కింద పడ్డ కీస్ ని చూసి ‘మధు..మధు..’ అని పిలిచింది జ్యొతి.. కని అప్పటికె లిఫ్ట్ కిందికి పొయింది.. జ్యొతి వెళ్ళి కీస్ తీసుకుంది.. ‘అయిన మధు లాక్ చెసి వెళుతున్నడూ అంటే ప్రియాంక ఎక్కడ ఉంది..’ అని జ్యొతి కి అనుమానం వచ్చింది.. ‘ఆ.. బాత్ రుం లొ ఉండీ ఉంటుంది..’ అనుకోని తన రుమ్ లోకి వెళ్ళ పొయింది.. ‘అందుకయిన మంచిది ఒకసారి ప్రియాంకని పలకరించివద్దము.. ఎటూ కీస్ కూడ తిరిగి ఇచ్చేయాలి కాదా..’ అనుకొని..

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *