జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

కిందవరకు వచ్చి.. జ్యొతి పిర్రల మీద ఒకసారి తడిమింది.. మళ్ళి ముందుకు తన చేతులు రానిచ్చి.. జ్యొతి మెడ దగ్గర నుండీ.. కిందకు తడుముతూ.. జ్యొతి సళ్ళ చుట్టు తడిమి.. సళ్ళు కింద చెతులు పెట్టి తడీమిచూసింది.. అలాగె జ్యొతి పొట్ట మీద చెతులు రుద్దుతూ.. కింద కు వెళుతుంది.. జ్యొతి కి భయం తొ చెమటలు పడుతున్నయి.. జ్యొతి ముఖం లొ కంగారు చూసి.. ‘ఫస్ట్ టైం ఆ..’ అని నవ్వుతు అడీగింది ఆ లేడీ.. ‘జ్యొతి తటపటాయిస్తూ.. అవును అన్నట్టు తల ఊపింది.. ఆ లేడీ చెతులు జ్యొతి బొడ్డూ దగ్గరకు రాగానే.. జ్యొతి కళ్ళు గట్టిగా మూసుకొని.. బిగిసి పొయింది.. ఆ లేడీ తన చెతులు జ్యొతి పొత్తి కడూపు మీద పాముతూ .. కిందకు పొనిచ్చింది.. అంతె.. జ్యొతి మొడ్డ తన చెతుల కి తగిలేసరికి.. ఆ లేడీ చెతులుకదలటం లేదు.. సెకురిటి గార్డ్ చెతులు కదలికలు ఆగి పొయెసరికి.. జ్యొతి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచింది.. ‘లొపల ఎం వుంది.. మీ కుర్త పైకి లేపండీ..’ అన్నది ఆ లేడి.. జ్యొతి కంగారు పడుతూ.. తన కుర్తా ను మెల్ల గా పైకి లేపింది.. ‘జీంస్ విప్పండి.. ‘అన్నది ఆ అమ్మయి.. జ్యొతి కళ్లలొ నీళు గిర్రున తిరుగుతున్నయి.. మెల్లగా జ్యొతి తన చెతులు ప్యాంట్ బటన్ మీద పెట్టి బటన్ విప్పింది.. ‘జిపి కూడ తియండీ.. పుర్తిగా విప్పండీ ప్యంట్ ని..’ అన్నది ఆ అమ్మయి.. స్..స్.. అని జిప్ తీసింది జ్యొతి.. ఆ లేడీ జ్యొతి జీంస్ ని ఒక్కసారిగా కిందకు జ్యొతి తొడల వరకు లాగింది.. ‘ప్లిజ్.. ఎవరికి చెప్పవద్దు.. నీకు దణ్ణం పెడతాను..’ అని ఏడుపు ఆపుకుంటూ అడిగింది ఆ లేడిని జ్యొతి.. ఆ లేడీ .. అనుమానంగా జ్యొతి కళ్ళ లొ చూసీ.. తన చేయి తొ జ్యొతి ఇన్నెర్ వేర్ ని లాగింది.. లొపల నుంచి జ్యొతి మొడ్డ దర్సనం ఇచ్చింది ఆ లేడీ కి.. ఆ లేడి కళ్ళు పెద్దవి చేసి.. జ్యొతి ఇన్నెర్ వేర్ ని అలాగె లాగి పట్తు కొని.. జ్యొతి వంక చూసింది.. జ్యొతి సిగ్గు తొ చచ్చి పోతుంది.. మళ్ళి ఆ లేడీ.. తన చూపులు జ్యొతి మొడ్డ మీద పెటి.. జ్యొతి మొడ్డను పట్టుకొని.. పైకి లేపింది.. మొడ్డ వెనక వున్న జ్యొతి వట్టలు తన అరిచేతుల్లొ తీసుకొని.. బరువు చుస్తునట్టు.. రెండూ సార్లు లేపింది.. ఆ లేడీ చేస్తున్న పనికి.. తన మొడ్డ గట్టితనం పొంజుకుంటుంది.. అతి కస్టం మీద జ్యొతి తన మొడ్డను అదుపులొ పెట్టుకుంటూ స్వాస బిగించి నుంచుంది.. ఆ లేడీ జ్యొతి మొడ్డను అటు ఇటూ తిప్పి.. మళ్ళి ఒక సారి జ్యొతి వట్టలను తడిమి.. వట్టల వెనక కు తన వేళ్ళు పొనిచ్చి.. జ్యొతి గుద్దల మధ్య తడిమి.. పైకి లేచింది.. జ్యొతి ఒక్కసారిగా తన ఇన్నెర్vవేర్ గబుక్కున పైకి లాగి తన మొడ్డను దాచుకుంది.. ఆ లేడీ.. తన ముఖంలొ నవ్వు ఆపుకుంటునట్టు.. ‘ఇట్స్ ఒకె.. మెడం.. మాకు అప్పుడప్పుడు మీలంటి వాళ్ళు తగులుతుంటారు..’ అన్నది.. అది ఎం అన్న్దొ పట్టించుకొకుండ.. గండంగడీచిందిఅనుకొని..గబగబ జ్యొతి తన ప్యాంట్ బటన్ పెట్టుకొని.. బయటకు వస్తుంటె.. ‘హ్యవ్ ఎ నైస్ జర్ని.. సార్..’ అని నవ్వింది.. జ్యొతి కి వళ్ళు మండీ పోయింది.. ఎమి చెయ ల్ఏకా.. అక్కడ నుంచి బయటకు వచేసరికి… ‘ఇంత సెపు ఎం చెస్తున్నవ్ లొపల.. పద పద..’ అని తొందర చెసింది.. ప్రియాంక మధు ల వెంక అడుగులువేసుకుంటు ముందుకు కదిలిన జ్యొతి వెనక ఆ లేడీ సెకురిటి గార్డ్ వంక దొంగ చూపులు చూసింది.. ఆ లేడీ పక్కన వున్న ఇంకొ ఆమె చెవులు కొరుకుతూ.. నవ్వుకుంటున్నరు.. జ్యొతి సిగ్గుఅంత గంగ లొ కలిసినట్టు అనిపిచ్చిది.. లొపల ఫ్లైట్ లొ జనం అంత గా లేరు.. ప్రియాంక మధు పక్కపక్క నకుర్చున్నరు.. వాళ్ళకంటె ఒక రో ముందు జ్యొతి ఒక్కతె కుర్చుంది..
ఒక గంట లొ బెంగులుర్ లొ వాలిపొయారు.. అక్కడ నుండి.. హొటెల్ కి వెళ్ళరు.. ఒక రొజంతా కంపని క్యబ్ ఎరెంజ్ చెసింది.. హొటేల్ ముందు ఆగిన క్యబ్ నుండీ దిగారు ముగ్గురు.. ‘అబ్బొ.. పర్లెదు.. యండి గారు మంచి హొటేల్ ఏ బుక్ చేసారే..’ అన్నడు మధు.. లొపల కి వెళ్ళి రెసెప్షన్ లొ కీస్ తీసుకున్నరు.. ఒక హొటెల్ బాయ్ వచ్చి.. వాళ్ల ని 3 ఫ్లొర్ కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎదురు ఎదురు గా వున్న రెండూ రూం లు చూపించాడూ.. వాడీతొ మధు ఎదో కన్నడం లొ మాట్లాడీ పంపించాడూ.. ఆ రెండు రుంస్ లొ ఒకటి డబల్ బెడ్ రుం.. ఒకటి సింగిల్ బెడ్ రుం.. ‘రా ప్రియాంక.. మనం తొరగా రెడీ అవ్వలి..’ అంటూ డబల్ బెడ్రుం లొ వెళ్ళపొయింది.. ‘నువ్వు డబల్ బెడ్ రుం తీసుకుంటావా..’ అన్నది ప్రియాంక నసుగుతూ.. ‘నువ్వు .. అంటె..’ అని ఆగిపొయింది జ్యొతి.. ‘పర్లెదు ప్రియాంక.. మనం సింగిల్ బెడ్ మీద కంఫర్ట్ గా వుంటాము ..’ అన్నడూ ప్రియాంక ను కన్ను గీటుతూ.. ‘ఒయె.. మీకు సిగ్గు లెదా..’ అని గట్టిగ అన్నది జ్యొతి.. ‘సిగ్గెందుకు.. మనుషులు చేసె పనే తప్ప వేరె పని ఏమి చెయలేదే..’ అని.. జ్యొతి గడ్డం పట్టు కొని బతిమిలాడుతునట్టు అన్నది..

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *