జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 126

డాక్టర్ నర్సు శోభనం గది కిటికీ దగ్గర నిలపడ్తారు. అపుడు నర్సు కోతపెళ్లికూతురు చెపినట్టు వాళ్ళిద్దరి మొడ్డలు ఉండేవి జ్యోతి కి పూకు ఉండేది ఇపుడు వాళ్ళకి మొడ్డలు లేవు జ్యోతి కి కొత్తది పుట్టుకొచ్చింది దాని చూస్తుంటే ఇపుడే గదిలోకి వెళ్లి అమాంతం ఆ మొడ్డ అంతా నా పూకులో తోసేస్కోవాలి అనిపిస్తోంది ఏంటి ఇది డాక్టర్ మీరు పక్కన వున్నారు అని కూడా ఆగలేకపోతున్న అంది. దానికి ఆ లేడీ డాక్టర్ నీకేంటి నాకుడా అపుడే కింద ఫుల్ తడిచిపోయింది. ఇంకేసేపు ఇలానే చూస్తే నాకు కారిపోయేలా ఉంది.
నువు ఒక పని చేయాలి కొన్ని రోజులు పాటు నా పూకుకి తాళం పెట్టాలి
ఆ తాళంచెవి నీ దగ్గరే ఉంచాలి నేను ఉద్రేకం ఆపుకోలేక నిను ఎం చేసిన అది నాకివకు ఈ కొన్ని రోజులు జ్యోతి ని నా లాబ్ లో ఉంచి టెస్టులు చేయాలి. నా ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అయితే ఇంకా ఈ భూమిమీద ఉన్న ప్రతి ఆడదానికి జ్యోతి కి ఉన్న మొడ్డ లాంటి మొడ్డలు మోలుస్తాయి ఆ మొడ్డల ముందు మగాళ్ల మొడ్డలు నించోడనికి కూడా బయపడేలా ఉంటాయి. ఇన్నాళ్లు పది మంది అబ్బాయిలు కలిసి ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేయడం చూసినవాళ్ళు ఇక నుండి ఒక అమ్మాయి పది మంది అబ్బాయియిలని దారుణంగా రేప్ చేసిన న్యూస్ లు వినిపిస్తాయి. ఇంకా మగళ్ళకి దిక్కు లేక ఆ మొడ్డలు తీయించేస్కొని పూకులు పెటించుకొని మన ముందు పడకగదిలో నలిగిపోతారు అంటది. అపుడు నర్సు ఈ ప్రయోగం లో నేను నా ఉద్రేకని ఆపుకోలేక పోతే ఎం చేయాలి డాక్టర్ అంటది. అపుడు డాక్టర్ ఎం బయపడకు నీ పూకు తాళం వేసి దాని బావిలో పడేస్తా అన్ని మూసుకొని చేపిన పని చేస్తావు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *