ఆమె కి ఇంత సెక్స్ యావ వుందని ముందెన్నడూ వూహించలేదు నేను! 99

“ఏంలేదమ్మా.. చెప్పాగా.. పడక బట్టల్ని తడిపేస్తాడేమో..అని.. ” సన్నగా అన్నాను ఆనంద్ మరో అర్ధం తీయకుండా..
“ప్రిన్సెస్ చెప్పిందాట్లో.. తప్పేముంది.. అలా ఐతే ఎవరికీ..,అటు పిల్లాడికి ఇటు చిన్నమ్మాయి కి.., ఫ్రీ గా వుంటుంది కదా.. వారి వారి పక్కలో..” అన్నాడు ఆనంద్..
పైకి తన మాటల్లో ఎలాంటి ద్వందార్ధము కనపడక పోయినా.. నేను అప్పుడున్న మానసిక స్థితి లో.. చాలా చిలిపి.. సెక్సీ అర్ధం తోచింది.. నాకు..
నా పైన.. క్రింద ఆడతనాలు పులకించగా.. అదోలా అన్పించ సాగింది.
మరి కొంత సేపటికి ఆనంద్ తానొక్కడే ఆ దివాన్ మంచం ఎత్తుకొని పై బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.

కొద్ది సేపటి తరువాత తను బాబు ని రెండు చేతుల పొదువుకోని క్రిందికొచ్చాడు.
“ఏం.. లేచేసాడా..? ఏడుపేమీ వినపడలేదే ..?” అంటూ లేచి యెదురెళ్ళాను బాబుని అందుకు నేందుకు..చేతులు చాస్తూ..
“లేస్తే ఏడవాలని రూలుందా..ఏంటి..అత్తమ్మా..?” అంటూ నవ్వుతూనే అమ్మకేసి చూసాడు..
“అలా అని కాదు.. సామాన్యంగా.. చిన్నపిల్లలు.. యేడిస్తేనే..నిద్రలేస్తారు.. అందుకని అడిగిందిలే అమ్మాయి..” అంది అమ్మ నన్ను సమర్ధిస్తూ..
నేను బాబుని అందుకొని చూసా.. వాడు మేలుకొని.. వున్నా.. యింకా యేడవటం లేదు.. ఆకలి అని…
‘అమ్మయ్యగా..అనుకుంటూ నేను వాడ్ని వొడిలో వేసుకొని సోఫా లో కూర్చున్నా.. సర్దుకొని..
అలా కూర్చున్న కొద్దీ క్షణాలకే.. వాడికి అప్పుడే తెలివొచ్చినట్లు.. సన్నగా నస మొదలెడుతూ.. యేడుపు లంకించుకో సాగాడు..
చూసారా.. నేను వూహించిందే జరుగుతోంది.. అన్నట్లు నేను ఆనందుని అమ్మ ని మార్చి మార్చి చూసాను ..
ఆనంద్ ఏమనుకున్నాడో ఏమో.. వచ్చి సోఫాలో నా పక్కనే.. కూర్చొని.. “అరెరే.. యెందుకురా .. యేడుపు .. ?” అంటూ వాడి బుగ్గని వేళ్ళతో లాలన గా.. రాసాడు..
“ఎందుకంటే.. నీకు తెలియక పోయినా వాళ్ళమ్మకి.. తెలుసులే.. పాలివ్వవే.. వాడికి.. ” అంది అమ్మ.. నవ్వుతూ.
పరాయి మొగాడు ఆనంద్ ఎదురుగా వాడికి బాయి చేపటం యెలా ..? అని సతమవసాగాను..
ఆనంద్ కళ్ళు నా రొమ్ముల వైపే చూస్తూండటం నేను గమనించాక.. నాలో సిగ్గు తపటాయింపు.. యెక్కువైనాయి .
నేను ప్రసవం ఐయ్యాక బ్రా వేయటం నిలిపేసాను.. పిల్లాడికి చళ్ళు చీపేందుకు సులువుగా వుంటుందని .. బ్రా సపోర్ట్ లేకపోయినా నా రెండు చళ్ళూ.. పాలతో.. నిండి బిర్రుగా నిలబడే వున్నాయి.. పొడుచుకొచ్చే ముచ్చికలతో..
అదీ కాక గత ముప్ఫయి నిముషాలుగా నాలో చెలరేగే కామ తరంగాల పోట్ల వలన కావచ్చు.. ఆ స్తనాలు ..చూచుకాలు నా వూపిరికే నా పల్చటి రవిక కి వొరుచు కుంటూంటేనే.. వొళ్ళంతా ఆదో రకమైన తియ్యని బాధ.. మైకాల తో.. పురెక్కి పోతోంది.
పిల్లాడి స్వరం పెరగటం తో నాకు వేరే త్రోవ లేక..మెల్లగా రవిక క్రింది రెండు హుక్స్ తప్పించి.. బరువుగా వూగే ఎడమ రొమ్ముని బయటకి లాగుతూ చన్ను మూతిని పిల్లాడి నోటికి అందించా..
పిల్లాడు చనుమూతి చిమ్మే పాల వాసన పసిగట్టి ఆబగా నోటిని రొమ్ముకి చేర్చేసాడు.

“ఎందుకే అవస్థ పడతావ్.. ఫ్రీ గా రవికంతా వూడదీసే బాయి చేపు .. అలా బయటకి లాగితే చళ్ళు చితికి పోవూ..? పాల ధారా సన్నదౌతుందే .. బాయలూ సాగి షేపులు చెడిపోతాయి.. అయినా ఎందుకలా సిగ్గు పడతావ్.? ఆనందు పరాయి వాడేమీ కాదే పిచ్చి పిల్లా..” అంది అమ్మ..
నేనేమీ మాట్లాడలేదు.. తలొంచుకొని పిల్లాడికి నోటి నిండా రొమ్ము అమర్చి.. పాలు చేప సాగాను..
ఓర కంట ఆనంద్ నా స్థనాలనే ఆబ కళ్ళ తో చూస్తూ వుండటం గమనించిన నాకు గుల యెక్కువ అవసాగింది నిలువెల్లా..
ముచ్చికలు మరింత లావు గా.. సాగుతున్నట్లనిపించింది.. అరంగుళం పొడవు తో అవి నా బాబు బెల్లకాయి సైజు అంత వున్నట్లున్నాయి..
ఆనంద్ మెల్లగా నాకేసి జరిగాడు..
బాబు కుడిచే చన్ను మూతిని తదేకంగా చూస్తూ.. “అత్తమ్మ చెబుతోందిగా.. రవిక విప్పేస్తా.. ఫ్రీ గా వుంటుంది.. ” అంటూ మెల్లగా నా మిగిలిన రవిక హుక్స్ తప్పించ సాగాడు..
‘ఆనంద్.. ఏం చేస్తున్నావ్.. నువ్వు…’ అనాలనుకొన్నా..
నా వొళ్ళు జలదరిస్తోంది.. అతడి వేళ్ళ స్పర్శకి నా రొమ్ముల కండరాలు ఉలిక్కి పడగా..
నా నోరు పెగల లేదు.. ముందు అతని వంక.. ఆ తర్వాత..అమ్మ వంకా.. బేలగా.. చూశానంతే..
అమ్మ ‘ఫర్వాలెదు..’ అన్నట్లు తల ను పంకించింది చిరునవ్వు తో..
ఆనంద్ తన వేడి చూపుల తో నా స్థనాల కండరాలను మరిగించేస్తూ.. ఒక అంగుళం డయామీటర్ పరిథి కి విస్తరించి, నా పులకింతలతో పొటమరించిన.. చన్ను మూతిని ముని వేళ్ళతో అలవోక గా తాకి వదిలి.. నా రవిక చెరగులను.. విప్పదీసేసాడు ..
ఆ చేతుల కదలికలకే నా పమిట కూడా జారి పోయింది.. పచ్చటి పొదుగులు పాల భారం తో మెల్ల గా ఆడుతూ బయట పడ్డాయి..
నా మనస్సు నా వశం తప్పిపోయింది.. ఆనంద్ చొరవ.. దానికి అమ్మ వత్తాసు..
నన్ను పూర్తి గా పడే శాయి..
అంతవరకూ మనస్సుని వేధిస్తున్న నీతి నియమం కట్టుబాటు.. లాంటి సంకోచాలు క్రమేణా జావ కారి పో సాగాయి..
ఆనంద్ పాపడు పాలు చీకేది చూస్తూంటే నాకూ అదో రకమైన థ్రిల్.. కిక్.. కలగసాగాయి.. ఆడతనం కండరాలు పులకిస్తూంటే..

2 Comments

Add a Comment
  1. Ohhh super story Andi..
    Tarvata em jarigindi.
    Vaalu cheskodam chusaraa miru epudu ina..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *