ఆమె కి ఇంత సెక్స్ యావ వుందని ముందెన్నడూ వూహించలేదు నేను! 99

“ఏంటే అలా చూస్తావ్.. అమ్మ ఇలా మాట్లాడుతుందేంటీ అనా .. నీకూ పెళ్లయింది.. నువ్వూ అమ్మవైన దానివి.. ఇవన్నీ వినటం నీకు ఏ హానీ కాదు.. ఎబెట్టు గానూ ఉండదు.. వుండకూడదు కదూ.. అది సరే.. పిల్లాడికి మూడునెలలు అయ్యాయీగా.. అల్లుడు ప్రారంభించారా.. తన ఆటు పోట్లులు..” నవ్వుతూ కవ్విస్తూ అడిగింది.. ..

ఆమె ఒపెన్నెస్స్ చూసాక నాలోనూ తడబాటు తగ్గింది..
“ఎక్కడ అమ్మా ఆయన ఆరు నెలల క్రితమే ఆఫీస్ డెప్యూటేషన్ మీద ఆస్ట్రేలియా వెళ్లారు.. వచ్చే సరికి ఇంకా ఆరు నెలలు అవుతుంది..” అన్నా నిరాశ నిండిన గొంతు తో..
“ఆమ్మో.. అంటే ఇన్ని నెలలు గా పస్తులా .. ఎలా వుంటున్నావే.. ఈ వయసులో.. కష్టమేనే .. ” అంది.
నేను మౌనం వహించాను తాను ఇంకేముంటుందా.. అని యెదురు చూస్తూ..
“పోనీ…. చిన్నీ.. ఆనందు తో..” అంటూ అర్ధోక్తిలో నిలిపేసింది.. నా స్పందన కోసం నా కళ్ళలోకి చూస్తూ..
ఆ మాటలకే నా పువ్వు పులకించింది.. రొమ్ములు బరువైనాయి..
“పోవే అమ్మా.. మరీనూ.. ఆయనకి ద్రోహం చేయటమా..?” అన్నా వొ పక్క మనస్సు బలహీనం అవుతూంటే.
“దీంట్లో ద్రోహం కేమి వచ్చిందే.. మనుషులందరికీ భోజనం నిద్రా యెంత సహజమో.. ఇదీ అంతే.. అణుచు కోవటం అంత మంచిది కాదు.. ఆనందు చాలా దీటైన వాడే.. ” అంది ప్రోత్సాహం గా.
ఆరు నెలలు గా మొడ్డ పోటు లేక అల్లాడే నా ఆడతనం ఉవ్విళ్ళూరసాగింది..
“నీకు మొహమాటం ఎక్కువ లాగుంది.. ‘ఆహారేచ వ్యవహారేచ ఛక్త లజ్జహ్ సుఖీభవేత్..’ అన్నారు పెద్దలు.. ఆలోచించుకో.. సరే నువ్వు బాబు పై బెడ్ రూమ్ వాడుకో వచ్చు.. మేమిద్దరం పక్క రూమ్ కి మారుతాంలే…నేనింక పోయి వంట పని చూస్తా..” అంటూ నాకు మెట్ల దారి చూపుతూ తాను వంటింట్లోకి నడిచింది..
‘అలా ఎందుకు లేవే.. నాకు బాబుకి పక్క రూమే చాలొచ్చు.. ‘ అందామనుకునే లోపల.. తాను వంటింట్లో కి వెళ్లి పోవటంతో.. ఆ ప్రస్తావన తర్వాత చేయవచ్చని.. అనుకుంటూ నేను బాబు ని లగేజ్ ని తీసుకొని మేడ మీదికెళ్లి పోయాను.

కొట్టు మిట్టాడే సందిగ్ధావస్థ లో.. మేడ మీది రూమ్ కి వెళ్లాను..
అది పెద్ద బెడ్ రూమ్.. మధ్యలో ఓ పెద్ద కింగ్ సైజు బెడ్ అందంగా వుంది..
ఆ వాతావరణం లో.. వాట సాటం గా దెంగించుకోవటం మహా హాయి గా ఉంటుంది అన్పినించింది..
పాపడిని మంచం మీద పడుకోబెడుతుండగా ఓ పక్కగా వున్న ఫోన్ మ్రోగ సాగింది..
ఎవరా అని తీసే సరికి అది క్రింద వున్న మెయిన్ ఫోన్ కి ఎక్సటెన్షన్ అని తెలుస్తూండగా.. అమ్మ గొంతు “హలో..” అని వినిపించింది..
‘ఎవరి ఫోన్ అది.. అమ్మేం మాట్లాడుతుంది.. ?’ అన్న ఉత్సుకత పెరిగింది నాలో.. ఫోన్ రిసీవర్ చెవి దగ్గిరే వుంచుకున్నా..
అవతల పక్కనుంచి మొగ గొంతు..”హలొ..” అంది.
అది ఆనంద్ అని తెలియటానికి ఆట్టే సేపు పట్టలేదు..
వారేం మాట్లాడుకుంటారో అని కుతూహలంగా విన సాగాను..
“నేనే అత్తమ్మా..”
“తెలిసింది లేవోయ్.. అత్తమ్మా అంటున్నావంటే ఇంటికి వచ్చే మూడ్ లో ఉన్నావా..?”
“రమ్మంటావా..?”
“వద్దంటే..ఆగుతావా..? అయితే ఒక మాట.. లలిత వచ్చింది.. పై గదిలో వుంది.. తన పాపడితో.. ఇప్పుడు చెప్పు.. వస్తానంటావా..?”
“వావ్.. చెప్పవేం.. ఇక రాకుండా వుంటానా.. రెండు పాడావులు ఇంట్లో వుంటే యీ ఆంబోతుకి ఇక్కడేం పని..వచ్చేస్తా..”
“ఎంత తొందరరా.. నీకు..? రా.. ఈ ఆవు.. నువ్వెప్పుడూ వచ్చినా యెక్కించుకోవటానికి తయ్యరుగానే వుంటుంది..రా.. లలిత కీ మనస్సులో ఒక ఆలోచన రేపెట్టే వుంచా .. బహుశా తానూ నీకు చేపెందుకు తయారు కావచ్చు.. చూద్దాం రా.. నువ్వు ప్రొద్దున ఇచ్చిన డోసు వేసుకున్నాక.. నా పొదుగులు తెగ బరువయ్యాయిరా.. అమ్మాయి కూడా వాటిని ఆకలిగా చూసిందిరా.. నువ్వా మహా పెంకి వాడివి.. బాయి ..బాయి అని చంపి వదులుతావ్.. ఇవ్వలేదంటే.. దెంగనని మొండికేస్తావ్.. నీ మొడ్డ పోటు వదులుకోలేక నువ్వు ఇచ్చే మెడికేషన్ తీసుకుంటూ.. నీకు పాలు చీపుతూ నీ దెంగుడు తో కడుపు నింపుకుంటున్నా.. ఇదేం కొత్త గా చెప్పాలేంటి నీకు..? రారా కన్నా.. ఈ అత్తమ్మ ఆరాటం తీర్చు రా.. ”
“ఇదిగో.. పది నిముషాల్లో ఇంట్లో ఉంటా..” అంటూ ఆనంద్ ఫోన్ కట్ చేసాడు..

అమ్మ మాటలకి అదిరి పడ్డాను.. ఈ అమ్మ చాలా కొత్త అమ్మ గా తోచింది..
ఆమె ఇంత బాహాటం గా మాట్లాడటం వినటం ఇదే మొదటిసారి..
ఏది యేమైనా ఆనంద్ వచ్చాక ఏం జరగబోతుందా అన్న ఉత్సుకత పెరగ సాగింది నాలో..
నా తొడల మధ్య చెమ్మ తేరటం.. రొమ్ములు భారం కావటం.. వొళ్ళంతా యేదో చెప్పలేని థ్రిల్ తో అదోలా అవసాగింది.
ఇంతలో అమ్మ మీద మీదికొచ్చి..”ఆనందు ఫోన్ చేసాడే.. నువ్వొచ్చావని తెలిసి ఆఫీస్ వదిలి వస్తున్నా నన్నాడు.. ఇంకో 5 నిముషాల్లో ఇల్లు చేరొచ్చు.. నీకు ఇక్కడ సులువు గా వుందిగా ..? యేమైనా కావాలా..?” అడిగింది..
“అంతా బాగానే వుందిగానీ అమ్మా.. పాపడిని వేరే పడుకోబెట్టటం మంచిదనిపిస్తుంది.. వాడు పక్క బట్టలు పాడు చేయొచ్చేమో..” అన్నా..
“అవును కదూ.. నాకూ తట్టలేదే.. కానీయ్.. ఆనందుకు చెప్పి చిన్నదివాన్ మంచం హాల్లొది పైకి షిఫ్ట్ చేయిస్తాలే.. ఆనందు వచ్చెసరికి కిందకి రా. అలానే భోజనాలు కానిచ్చేద్దాం. ” అంటూ వెళ్ళిపోయింది..
అమ్మ అన్నదే సరి అన్పించగా.. పిల్లాడు ఎటూ నిద్రోతున్నాడు కదా.. అని నేను వాడి కి యిరుప్రక్కల దిండ్లు పెట్టేసి.. కిందకెళ్ళాను.
ఒక పదినిముషాల తర్వాత కారు చప్పుడు..
ఆ తర్వాత.. ఆనంద్ వచ్చాడు.
“హలొ.. చిన్నపాపా .. ఎలా వున్నావ్..? నువ్వొచ్చావని అత్తమ్మ చెప్పింది.. ఎలా వున్నవురా ప్రిన్సెస్..?”అంటూ నన్ను పలకరించాడు.
అతను ఈ మూడేళ్ళలో బాగా మారిపోయాడు..
మరింత యేపు గా బలం గా అవుపిస్తున్నాడు..
అమ్మ తనకి ఎలా పడిపోయిందో.. నాకిప్పుడు అర్థం అవసాగింది..
ఒక ఐదు నిముషాలు మేమిద్దరం పిచ్చాపాటి మాట్లాడాక.. అమ్మ భోజనాలు రెడీ అనటం తో భోజనాలకి వుపక్రమించాం ముగ్గురం..
భోజనం తర్వాత నేను సోఫా లో కూర్చునివుండగా.. అమ్మ ఆనంద్ తో అన్నది.. “ఆనందూ.. ఈ క్రిందున్న దివానుని తీసుకెళ్లి మాస్టర్ బెడ్ రూంలో వెయ్యి.. పిల్లాడిని అక్కడ పడుకో బెట్టటం మంచిదం టోంది.. లలిత..” అంది అమ్మ నవ్వుతూ..
ఆమె నవ్వులో ఏదో విపరీతార్థం తోచింది….

2 Comments

Add a Comment
  1. Ohhh super story Andi..
    Tarvata em jarigindi.
    Vaalu cheskodam chusaraa miru epudu ina..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *