ATM 581

రమణ,రాజు మంచి స్నేహితులు.ఇద్దరిదీ ఒకే వయసు(31) నెలల తేడా అంతే.చిన్నపట్నించీ కలిసి తిరిగే వాళ్ళు. రాజుకి మొడ్డదూల చాలా ఎక్కువ 24 గంటలు దెంగుడు ఆలోచనలే. అతని ATM (Any Time Modda) 24 గంటలు రెడీగానే ఉంటుంది.కాని భయస్తుడవటంతో తప్పుచేయలేక పోతున్నాడు.అలాగని మొడ్డదూల తట్టుకోలేక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు HPకొట్టుకునేవాడు.కంటికి అడపిల్ల కనిపిస్తే చాలు దాన్ని దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ HP కోట్టుకునేవాడు.రాజుకి వావి వరసల్లేవు.

ఇలావుండగ రాజుకి వాళ్ల అమ్మానాన్నలు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు.కాని రమణకి పిల్లని చూసేవాళ్లే లేరు.రమణ అన్న స్వార్థపరుడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోని వేరేకాపురం పెట్టాడు.రమణ గురించి పట్టించుకోడు.రమణ తల్లికి ఫిడ్స్ తండ్రికి హార్ట్ ప్రాబ్లంమ్.అందుకని రమణ రాజువాళ్ల తల్లిదండ్రులతో తనకీ సంబంధంచూడమని చప్పాడు.దానికి వాళ్లు “ఈ కాలంలో అడపిల్లలు దొరకట్లేదు బాబు,డగ్రీ చేసిన మావాడికే కష్టంగా వుంది,నీకు 10th కూడాలేదాయె చూద్దాంలే” అన్నారు.

రాజు కూడ రమణ కంటె తనకే ముందు పెళ్లవుతుంది అనుకున్నాడు. కాని “తానొకటి తలిస్తే దేవుడొకటి తలిచాడన్నట్లు” ఆశ్చర్యంగ రమణకే నెల తిరక్కుండానే పెళ్లయింది.పెళ్లికి రాజు వెళ్లాడు అమ్మాయి పేరు నీరజ పిల్లకి (18) సంవత్సరాలట,చామనఛాయకి తెలుపుకి మధ్యరంగు,సన్నగా రమణ కంటె కాస్త పొడుగ్గా వుంది పిల్ల. ;చిన్నసళ్లు,అబ్బె average figure అనుకుని పెద్దగా పట్టిచుకోలేదు.

సర్లే రమణకి ఎదోవిధంగ పెళ్లైనందుకు సంతోషపడ్డాడు రాజు.రమణకి పెళ్లైన తరువాత రాజు వాళ్లిటికి వెల్లడం తగ్గించాడు.రమణకి పెళ్ళైన సంవత్సరం తిరక్కుండానే కొడుకు పుట్టాడు. కాని రాజుకి కొన్ని సమస్యలు రావడంతో రెండేళ్ళవరకు రమణని కలిసే అవకాశం దొరక లేదు.

రెండేళ్ళతరువాత రమణని కలిసాడు పిల్లాడ్ని చూసాడు అచ్చు రమణ పోలికే.అప్పుడు రమణ భార్య నీరజని చూసి ఒక్కసారి డంగైపోయాడు.పెళ్లప్పుడు చూసిన పిల్లేనా లేదా సినిమా యాక్టరా wow! she have so beautiful sexy body. అని మనసులో అనుకుంటూ నిమిషం పాటు రెప్పవేయడం మరచి పోయాడు.ఇప్పుడు నీరజకి (20) సం. ఓ బిడ్డకి తల్లైయ్యాక నీరజ అందం పదింతలైయింది. సాన పెట్టిన వజ్రంలాగ బాగా రంగుతేలింది. కాస్త ఒళ్లు చేసిందేమొ హన్సికలాగ ముద్దుగ ఉంది.సళ్ళేమో రిచా గంగోపాధ్యాయ సళ్ళలాగ నిండుగ దబ్బపండు సైజులో పెరిగి,నడుస్తుంటే బిక్కంగ ఊగుతున్నాయి.

లక్ష్మీరాయ్ పెదవిలాగ కింది పెదవి కాస్త మందంగా ఉండి దానిపై ఎడమ పక్క చిన్నపుట్టుమచ్చ.చిన్న చిరు బొజ,లోతైన బోడ్డు,సన్నని నడుం.నడుం మడత,బాగా పెద్ద గుమ్మడి పండ్ల సైజులో బలిసిన పిర్రలు,తోడలు అబ్బ!…. స్…

5 Comments

Add a Comment
  1. Upload continuity of this story

  2. Plz continue the story as soon as possible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *