సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ఒక్క పిట్టనైన కొట్ 35

వాడు కండోమ్ తొడిగించుకున్నాక మళ్ళీ సూటిగా ఆశ లోపలికి దూరిపోయాడు. మళ్ళీ మొదలయ్యింది తోపులాట. ఇక ఈసారి ఏమీ భయం లేకుండా ఇద్దరూ ముందుకు వెనక్కు ఊగుతున్నారు. అలా ఊగి ఊగి కరుచుకు పోయారు. తరువాత రాహుల్ బయటికి తీసాడు. కండోమ్ కొంచం ముందుకు జారి వాడి రసం అందులో ఊగుతుంది. వాడు దాన్ని పీకి ముడి వేసి జేబులో పెట్టుకున్నాడు.”అబ్బా ఎవరికీ తెలియని ప్లేస్ లో పడేస్తాడేమో” అనుకున్నాను.
ఏమీ తెలీనట్టు ఇద్దరు బట్టలు వేసుకుంటున్నారు ఇంక అక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు అని* వెంటనే మా ఇంట్లోకి వచ్చేసా.
బెడ్ రూమ్ తలుపు వేసుకుని నా మొడ్డను బయటికి తీసా. బుస్ స్ బుస్ స్ బుస్ స్ మని బుసలు కొడుతోంది. దానితో ఏమి చెయ్యాలో తెలియక “ఊరుకోరా నాయన మనకు రాహుల్ కి ఉన్నంత సీన్ లేదు” అని మళ్ళీ లోపలికి తోసుకుని చదువులోకి వెళ్ళిపోయా. కానీ ఏం చదువుతాను? కళ్ళ ముందు ఆశ!!! దాని సళ్ళు!!! వాళ్ళిద్దరి తోపులాట. బుర్ర వేడెక్కి పోయింది. “మరి నా సంగతేంటి బాబాయ్?” అని డ్రాయర్ లో చిన్నోడి గోల. “అబ్బ అసలే ఏం చేయాలో తెలీక చస్తుంటే వీడి గోల ఒకటి” అనుకుంటున్నంతలో రాహుల్ వచ్చాడు.
“ఏంటిరా ఎక్కడికి పోయావ్?” ముఖం ఎర్రగా పెట్టుకొని అడిగాను.
“ఎక్కడికి పోతే నీకెందుకురా? నోరు మూసుకుని చదువుకో” అన్నాడు.
“మ్ మ్ లక్కీ ఫెలో” అని మనసులో అనుకుని మూసుకున్నాను.
వాడు మంచం మీద నడుము వాల్చి సీలింగ్ చూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు.ఇప్పుడు జరిగిన భాగోతం మళ్ళీ రీప్లే వేసుకుంటున్నట్టున్నాడు. కొంచం ఈర్ష తో “బాగా అలసిపోయావనుకుంటా?” అన్నాను.
“అరే నిన్ను నోరు మూసుకుని చదువుకోమన్నాను కదా? ఏంటి అమ్మకి చెప్పనా నువ్వు చదవట్లేదని?” అన్నాడు.
ఎందుకొచ్చిన గోల అని నా చదువులో నేను మునుగిపోయాను. వాడు హాయిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *