సెక్రటరీ పుష్ప 992

ఇక పుష్ప క్యాబ్ బుక్ చేసింది. క్యాబ్ వాడు హోటల్ కి వెళ్తూ ఒక చోట దారి బాలేదు అని చుట్టూ తిప్పుకుంటు వెళ్తూ ఒక బ్రిడ్జి మధ్యలో ఆపేసాడు. పుష్ప ఇంగ్లీష్ లో ఏమైంది అని అడిగింది. వాడు ఇక్కడ నుండి కార్ పోదు మేడం. మీరు దిగి ఈ పాకలు దాటి వెళ్తే మీ హోటల్ వస్తుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే” అన్నాడు. వాడితో వాదించే ఓపిక కూడా తనకి లేక బాస్ ని తీసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. బ్రిడ్జి మీద వెళ్తుంటే వెనకాల నుండి ఒకడు బండి పైన వచ్చి బండి ఆపి “ఏం బేబీ. భలే ఉన్నావు. ఒక్కసారి చేద్దామా. ఏమంటావు?” అని అడిగాడు. పుష్ప వాడిని పట్టించుకోలేదు. ఇంతలో బాస్ పూర్తిగా స్పృహ కొలిపోయాడు. పుష్ప కి ఇంకా ఓపిక లేక బాస్ పడిపోతుంటే పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ బాస్ పడిపోయాడు. పుష్ప కి ఏమి చెయ్యాలి అని తెలియక అక్కడే నుంచుని చూస్తుంది. తన వెనకాల వచ్చిన వాడు “ఎం మేడం. ఎత్తమంటారా?” అని అన్నాడు. పుష్ప ఏమి మాట్లాడలేదు. వాడు “మీరు ఆ హోటల్ కె కదా వెళ్లాల్సింది. నేను తీసుకెళ్తాను మీ ఇద్దరుని” అని అన్నాడు. పుష్ప లో ఒక ఆశ పుట్టింది. కానీ వద్దు అనుకుంది. ఇంతలో వాడు “మీ ఇష్టం మేడం. మీ బాస్ లెగిచే సరికి రోడ్ మీద పడి ఉంటే మీ ఉద్యోగమే పోతుంది” అని అన్నాడు. పుష్ప కి భయం వేసింది “అమ్మో. అలా జరగకూడదు. సరే పద వస్తాము” అని అంది. వాడు “ఆగండి మేడం. ఎక్కడికి?? ముందు నన్ను సుఖపెట్టండి” అని అన్నాడు. పుష్ప “ఏంటి?? పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా?” అని అంది. వాడు “నాకు కాదు. మీ బాస్ కి ఉంటుంది లెగిసాక పిచ్చి పిచ్చి గా. మీ ఇష్టం” అని అంటూ అలాగ కొన్ని మాటలు చెప్పి పుష్ప ని ఒప్పించాడు. పుష్ప “సరే. నీకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో. హోటల్ కి పద” అని అంది. వాడు “మేడం. మీ హై క్లాస్ వాళ్ళ చోటు లో దెంగితే నాకు కిక్ రాదు మేడం. ఇప్పుడే ఇక్కడే చెయ్యాలి మిమ్మల్ని” అని అన్నాడు. తను “ఇక్కడ…… ” అని ఆలోచిస్తూ సరే అని అంది. వాడు తనని రోడ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి వాడి పాంట్ తీసి మొడ్డ ని చూపించాడు. పుష్ప వాడి మొడ్డ చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. కానీ వాడు తనని చీకమని తొందరపెట్టాడు. ఇక పుష్ప ఒంగోని మొడ్డని చీకడం మొదలు పెట్టింది. వాడు మొడ్డ ని తన నోట్లో పెట్టి లోతుకి తోసి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప “మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఉమ్మ్ మ్మ్ స్లర్ప్ స్లర్ప్ స్లర్ప్” అంటూ చీకుతుంది. వాడు కూడా “ఆఅహ్ లంజ చీకవే ఆహా ఆహ్ ఆఅహ్ ఏమి నోరు ఉందే నీకు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ” అని వాడి బాష లో అన్నాడు. అదేమీ అర్ధం కాని పుష్ప తన పని తాను చేస్తుంది. కానీ తనకి తెలియకుండా తనే మొడ్డని చేతుల్లోకి తీసుకుని కొడుతూ మొడ్డని పైకి ఎత్తి గోటీలను దుర్వాసన వస్తున్న నాకుతుంది. వాడు “నాకు తెలుసు నువ్వు పెద్ద లంజవి అని”అన్నాడు. పుష్ప తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతుంది. మొడ్డని తోలు వెనక్కి లాగుతూ మొడ్డ తల ని ముద్దు పెట్టుకుని నాకడం మొదలు పెట్టింది.

వాడు తనని చీకడం ఆపమని రోడ్ మధ్యలో చీర తీసేసాడు. తనని పూర్తి నగ్నంగా మార్చాడు. పుష్ప కి సిగ్గేసింది. వాడు తనని చూసి “అబ్బా క్యా ఫిగర్ హే” అన్నాడు. పుష్ప గర్వాంగా ఫీల్ అయ్యింది. వాడు దెగ్గరికి వచ్చి తన నడుము మీద చెయ్యి వేసి పుష్ప ని లేపి తన కాళ్ళని వాడి చుట్టూ వేసుకుని మొడ్డని పూకు లోకి దించి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప కి రెండు రోజులుగా ఎవరు ఫోరెప్లే చెయ్యకుండా దెంగేస్తున్నారు. తన పూకు కి మొడ్డ నుండి విరామం దొరకట్లేదు. వాడు మొడ్డ ని దించి దెంగుతుంటే పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా హ్మ్మ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” అంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *