సెక్రటరీ పుష్ప 992

వేగంగా అలాగ దెంగుతూ ముందు తన సళ్ళని పట్టుకుని నలిపేస్తున్నాడు. పుష్ప తన కాళ్ళలో బలాన్ని తెచ్చుకుని గోడ మీద చేతులు వణుకుతున్నాయి. కొంసేపటికి బాస్ మొడ్డని బయటకు తీసేసి పక్కన బల్ల మీద కూర్చుని పుష్ప ని వచ్చి కూర్చోమన్నాడు. పుష్ప వాడి దెగ్గరికి వెళ్లి వాడికి ముద్దు పెడుతూ ఒక కాలు అటు, ఒక కాలు ఇటు వేసి మొడ్డ కి కొంచెం పైన పూకు ని ఉంచి మెల్లగా మొడ్డని పూకులోకి దించుకుంటుంది. దించుకున్నాక బాస్ మొహం దెగ్గర సళ్ళని ఉంచి బాస్ చేతులని నడుము మీద వేసుకుని ఎగరడం మొదలు పెట్టింది. బాస్ తన సళ్ళ మధ్యలో తల పెట్టి మసాజ్ చేయించుకుంటున్నాడు. మొడ్డ ని పూర్తిగా లోపలకి దింపుకున్నాక బాస్ పుష్ప నడుము మీద పట్టు బిగించి తనకి బలాన్ని ఇస్తూ ఎగిరెలాగా చేస్తున్నాడు.

పుష్ప ఎగురుతూ “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ మా ఆయన కూడా నన్ను ఎప్పుడు ఇలాగ దెంగలేదు ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఐ లవ్ యూర్ డిక్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్” అంటూ మూలుగుతుంది. బాస్ రెండు నిమిషాలకి తనని ఆపి మొడ్డని పూకు లో నుండి తీసి గుద్దలో పెదుతున్నాడు. పుష్ప నొప్పిని ఆపుకుంటు “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఉమ్మా ఉమ్మా ఉమ్మా” అంటూ బాస్ కి ముద్దు పెడుతూ వెనక్కి వాల్చి గుద్దలోకి మొడ్డని దించుకుని ఎగరడం మొదలు పెట్టింది.

పుష్ప కి తోడుగా బాస్ చేతులని పుష్ప గుద్ద పైన వేసి వాడు కూడా ఎదురొత్తులు ఇయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ నొప్పి బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాబోయ్ ఆఅహ్ ఆహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్” అంటుంది. బాస్ “కొంసేపు ఓర్చుకో లంజ. ఇంతసేపు బాగానే దెంగించుకున్నావు గా” అంటూ దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు ఎదురు వాడు కూడా. అది కూడా చాలదు అన్నట్టు పుష్ప ని తర్వాత నాలుగు కాళ్ల మీద ఒంగోపెట్టి వెనకాల నుండి గుద్దలో మొడ్డని పెట్టి దెంగుతూ కింద పూకు లో మూడు వేళ్ళు దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అమ్మో నా బొక్కలు. బాస్ ప్లీస్ స్లో గా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ అడుగుతుంది.

కానీ బాస్ ఏమి మాట్లాడకుండా దెంగుతున్నాడు. పుష్ప కొంసేపటికి “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఎస్ బాస్ ఫక్ మీ హర్డర్. ఇంకా గట్టిగా దెంగండి ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఫాస్ట్ గా దెంగండి అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఏమి దెంగుతున్నారు బాస్ ఆఅహ్ ఆహా ఆహ్ ఆఅహ్ ” అంటూ వెనక్కి జరుగుతూ మొడ్డని లోపలికి తోసుకుంటూ దెంగించుకుంటుంది. చివారికీ బాస్ కి కారుతుంటే పుష్ప ని లేపి మొహం పైన, నోట్లో, సళ్ళ పైన వదిలాడు. ఇద్దరు ఇక లెగిచి ముద్దు పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ షవర్ ఒన్ చేసి స్నానం చేసి బయటకి వచ్చారు. బయటకి వచ్చాక మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు బాస్. ఇంకో రెండు రౌండ్లు వేసుకుని ఇద్దరు ఒకరి కాగిలి లో ఒకరు పొడుకున్నారు.
తర్వాత రోజు పొద్దునే లెగిసి మీటింగ్ కి వెళ్లారు. మీటింగ్ అయ్యాక పార్టీ ఆరెంజ్ చేస్తే అక్కడికి కూడా వెళ్లారు. అక్కడ అందరూ బాస్ ని పుష్ప లాంటి పి. ఏ. దొరకడం అదృష్టం అంటున్నారు. పుష్ప ని క్లైంట్స్ కి పరిచయం చేశాడు బాస్. మాటలు మారాయి. బాస్ ని క్లైంట్స్ “సర్, మీరేనా ఎంజాయ్ చేసేది మాకు కూడా ఏమన్నా అవకాశం ఇస్తారా తనతో?” అని అడిగారు. బాస్ “అయ్యో మీకు ఇయ్యడానికే తనని ఇక్కడికి తెచ్చాను. రేపు తను మీ దెగ్గరే ఉంటుంది” అని చెప్పాడు. ఆ రాత్రి బాస్ బాగా ఎక్కువగా తాగేసాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *