సెక్రటరీ పుష్ప 992

తన బాస్ తో కేరళ ప్రయాణానికి బయలుదేరింది పుష్ప. బాస్ తో పాటు ఫ్లైట్ లో వెళ్లి అక్కడ నుండి హోటల్ కి వెళ్లారు. బాస్ కావాలనే కంపెనీ పెరు మీద రూమ్ బుక్ చెయ్యలేదు. రిసెప్షన్ దెగ్గర “hello sir, how may I help you?” అని అడిగాడు. బాస్ “hi, i need a room with 2 beds” అని చెప్పాడు. పుష్ప కి తెలుసు అలా చెప్తే వాళ్ళ మీద అనుమానం రాదు అని. ఇక ఇద్దరు కీస్ తీసుకుని రూమ్ కి వెళ్లారు. రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే బాస్ పుష్ప చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కుని నడుము మీద చేతులు వేసి పుష్ప ని చూస్తూ “లంజ, ఈ క్షణం కోసం నిన్నటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నాను. ఏమి టీజ్ చేసావే పొద్దున నుండి. గుండె వేగం కన్నా మొడ్డ కొట్టుకునే వేగం ఎక్కువ అయింది. ఇవాళ నీకు జాగారమే” అంటూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు మెడ పైన. పుష్ప తన చేతులను బాస్ కి అటు ఇటు వేసి హత్తుకుని వాడి ముద్దుకి మెత్తగా మూలుగుతుంది “హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ బాస్ మ్మ్ మ్మ్ ఉమ్మ్” అంటుంది. వాడు ఆకలి మీద ఉన్న పులి లాగా పుష్ప బట్టలు లాగేసాడు. అవి చినిగిపోయి ఉంటాయి అని కూడా ఆలోచించలేదు. పుష్ప తేరుకుని “అబ్బా ఉండండి బాస్. పొద్దున నుంఫై ఇలాగే ఉన్నాను స్నానం చేసి వస్తాను ఉండండి” అంటూ కౌగిలి లో నుండి జరిగింది. బాస్ అలిగినట్టు మొహం పెట్టి మారం చేస్తూ “ఆహా నాకు నువ్వు ఇప్పుడే కావాలి” అన్నాడు. పుష్ప తన సళ్ళ మధ్యలో బాస్ మొహం పెట్టి ఆడించి “ఇప్పటికి దీనికి సర్దుకొండి బాస్” అంటూ అక్కడ నుండి టవల్ తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్తూ తలుపు తెరిచి “నాతో పాటు షవర్ లో ఇంకో మనీషి కి చోటు ఉంది. రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు రావచ్చు” అంటూ వెళ్లి షవర్ కింద నుంచుంది. బాస్ కి అర్ధమయ్యి బట్టలు విప్పేస్తూ బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్లి చూసే సమయానికి పుష్ప దెగ్గర అద్దం అంత ఆవిరి పట్టి కేవలం తన గుద్ద మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ ఒక్కటి చాలు మన బాస్ రెచ్చిపోవడానికి.

బాస్ బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లి పుష్ప ని వెనకాల నుండి హత్తుకుని భుజం పైన ముద్దు పెడుతూ షవర్ కింద తడుస్తున్నాడు. పుష్ప కి రెండు పిర్రల మధ్యలో బాస్ మొడ్డ తగులుతుంది. తన గుద్ద కి పూకు కి చాలా దెగ్గరలో ఉంది. పుష్ప కొంచెం వెనక్కి జరుగుతూ తన గుద్ద కి ఇంకా ఆనిచ్చుకుంటుంది మొడ్డ ని. బాస్ అది గమనించి పుష్ప ని కాళ్ళు ఎడం చేసి నుంచోమని చెప్పాడు. పుష్ప అలాగే చేసి షవర్ గోడ పట్టుకుని నుంచుంది. ఇక బాస్ వెనకాల నుండి మొడ్డని పూకు లో పెట్టి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. బాస్ మొదటి నుండి వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టడం తో పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ లంజ ని దెంగినట్టు దెంగుతున్నారు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అలాగే దెంగండి ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఫక్ మీ బోస్ ఫక్ మీ హార్డ్” అని అంటుంది.

“షట్ అప్ యూ బిచ్” అంటూ గుద్ద మీద చేతితో ఫట్ మని దెబ్బ కొట్టాడు. అసలుకే ఒళ్ళు అంత తడిసి ఉండడంతో కొట్టిన దెబ్బ ఇంకా గట్టిగా తగిలింది. “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ షిట్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఆఆ” అని అంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *