సెక్రటరీ పుష్ప 992

పుష్ప పాంటీ ని చించేసి పూకు దెగ్గరికి మొహం దూర్చేసాడు. పుష్ప వెనకాల అద్దం కి ఆనుకుని ఒక చేత్తో బాస్ ని పూకు కి నొక్కుకుంటూ “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఒహ్హ్ ఒహ్హ్ బాస్ ఆఅహ్ ఒహ్హ్” అంటూ మూలుగుతుంది. పుష్ప పూకు ని రెండు నిమిషాలు నాకినాక పుష్ప ని కాళ్ళు పట్టుకుని లాగి పూకులో మొడ్డని దించాడు. పుష్ప నోరు వెళ్ళబెట్టి “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఒహ్హ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్మ్ అబ్బా ఆఅహ్ బాస్”అంటుంది.

బాస్ కూడా బలంగా పోట్లు వేస్తున్నాడు. తనని దెంగుతూ తన సళ్ళని నొక్కుతున్నాడు. ఐదు నిమిషాలు అలాగే దెంగి వెంటనే తనని తిప్పి పుష్ప కాలు లేపి మొడ్డని దించి దెంగుతూ “ఆఅహ్ ఆఅహ్ పుష్ప. నువ్వు నాకు రోజు కావాలి. ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటున్నాడు. పుష్ప “మీరు రోజు ఇలా దెంగుతాను అంటే కచ్చితంగా వస్తాను బాస్” అంటూ వాడి దెంగుడు ఎంజాయ్ చేస్తుంది.

పుష్ప ని దెంగుతూ ఒక్కసారిగా వాడి రసాన్ని తన పూకులో కార్చేసాడు. పుష్ప పూకు లొ మొడ్డని అలాగ ఉంచేసి మొత్తం కారాయి అనుకున్నాక మొడ్డని బయటకు తీసి పుష్ప ని మళ్ళీ మొడ్డ చీకమని సింక్ కి అనుకున్నాడు. పుష్ప వెళ్లి మొడ్డ ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ పూకు లో నుండి రసాలని బయటకి తీసుకుంటుంది. బాస్ పుష్ప ని మొడ్డ లోపలకి తీసుకునే లాగా తోస్తున్నాడు. పుష్ప నోటి నుండి “ఆఅమ్మ్ ఆమ్ ఆఆ..” అని శబ్దాలు వస్తున్నాయి.

ఇక బాస్ మొడ్డ చీకినాక ఇద్దరు బాత్రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చి ఇద్దరు చెరొక దారిలో వెళ్లారు. పుష్ప వాళ్ళ ఆయన తన కోసం వెతుక్కుంటూ కనపడ్డారు. పుష్ప కనపడగానే “ఏమైపోయావు??” అని అడిగాడు. పుష్ప “బాత్రూం కి వెళ్ళాను అండి. పదండి వెళ్దాం” అని చెప్పింది. ఇక ఇద్దరు అక్కడ నుండి బయల్దేరారు. ఇద్దరు నడుస్తుంటే వాళ్ళ బాస్ ఎదురుగా వస్తూ పుష్ప ని దాటేడప్పుడు తన గుద్ద మీద చేత్తో కొట్టాడు. పుష్ప వెనక్కి తిరిగి కొంటెగా చూస్తూ వెళ్ళిపోయింది.

తరువాత రోజు ఆఫీస్ లో బాస్ ని కలవడానికి క్లైంట్స్ వస్తే మాట్లాడుతున్నారు. చాలా శ్రద్ధగా ప్రాజెక్ట్ చెప్తుంటే క్లైంట్స్, బాస్ మాత్రం కుర్చీలో కూర్చోడానికే కష్టపడుతున్నాడు. అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడో తెలియాలి అంటే మనం ఆరోజు పొద్దున ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోవాలి.

పొద్దున బాస్ ఆఫీస్ కి రాగానే అందరూ లెగిసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు. పుష్ప కూడా చెప్పింది. బాస్ పుష్ప ని చూసి నవ్వుతూ వెళ్ళాడు. ఒక అరగంట కి పుష్ప ని ప్యూన్ పిలిచాడు బాస్ పిలుస్తున్నారు అని. ఇక పుష్ప లోపలకి వెళ్ళగానే బాస్ ప్యూన్ తో “నేను చెప్పేదాక ఎవరిని లోపలకి పంపద్దు” అని చెప్పాడు. ప్యూన్ వెళ్ళగానే బాస్ “పుష్ప, తలుపు గడి పెట్టు” అని చెప్పాడు. పుష్ప కి అర్ధమైంది విషయం. తలుపు గడి పెట్టి వాడి దెగ్గరికి వెళ్ళింది. బాస్ తనని లాక్కుని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నాడు. పుష్ప బాస్ ఒళ్ళో కూర్చుని బాస్ ని కౌగలించుకుని బాస్ మొహానికి దెగ్గరగా తన సళ్ళని పెట్టి బాస్ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసింది. బాస్ “పుష్ప. ఇవాళ నుండి నేను బిచ్ అని పిలుస్తాను నిన్ను లేదా లంజ అంటాను. నీకు ఒకే నా?” అని అడిగాడు. పుష్ప “మీరు నాకు కావాల్సింది ఇస్తాను అని చెప్పారు. మీరు ఏమి పిలిచిన నాకు అంగీకారం సర్”అని చెప్పింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *