సెక్రటరీ పుష్ప 992

ఇక కథలోకి వెళ్తే బాస్ పుష్ప మెడ దెగ్గర ఒక ముద్దు పెట్టి “u r so beautiful” అని అన్నాడు. పుష్ప “thank u sir n u r handsome even at 59” అని అంటూ బాస్ నడుము మీద వేసిన చేతి పైన చెయ్యి వేసి బాస్ మొడ్డ తన గుద్దకి ఆనెలాగా జరిగింది. బాస్ “నువ్వు నాకు కావాలి. ఇప్పుడే ఇక్కడే” అని అన్నాడు. పుష్ప “సర్. నేను అలాంటి దాన్ని కాదు” అంటూనే నడుము పైన వాడి చేతిని నిమురుతుంది. బాస్ “న
రేపటి నుండి నువ్వే నా పెర్సొనల్ సెక్రటరీ. నీ జీతం నెలకి లక్ష” అని చెప్పాడు. పుష్ప “కానీ సర్….. ” అంటుంది. బాస్ “పుష్ప. నువ్వంటే నాకు ఇష్టం. ఇక్కడ ఉన్న ఎవరినైనా అడుగు. నేను నా భార్య తర్వాత ఇష్టపడిన వ్యక్తి నువ్వే.” అని అన్నాడు. పుష్ప “సర్. థాంక్ యూ సో మచ్” అంటూ బాస్ వైపు తిరిగింది.

బాస్ “అంటే నీకు ఒకే గా?” అని అన్నాడు. పుష్ప నవ్వుతూ “ఒకే బాస్. కానీ ఇక్కడ మా ఆయన ఉన్నారు. రేపు గెస్ట్ హౌస్ లో కలుద్దాం” అని అన్నది. బాస్ ఒప్పుకోలేదు. తనని రావాల్సిందే అంటూ స్టేజి బాక్ సైడ్ కి తీసుకెళ్లి అటు నుండి బాత్రూం లోకి తీసుకెళ్లి తలుపు గడి వేసాడు. పుష్ప నడుము మీద మాత్రం చెయ్యి తియ్యలేదు. పుష్ప ని చూసి “పుష్ప, మేరీ జాన్” అంటూ పుష్ప కి ముద్దులు పెడుతూ తనని హగ్ చేసుకున్నాడు. ఇద్దరు కొంసేపు ముద్దు పెట్టుకున్నాక పుష్ప కింద ఒంగోని మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకొని చీకడం మొదలు పెట్టింది. ముసలోడు అయినప్పటికీ వాడి మొడ్డ బాగుంది. తన మొగుడు కన్నా వీడిదే బాగుంది అని అనుకుంటూ ఆ ముసలి మొడ్డని చీకుతుంది. వాడు పుష్ప ని మెల్ల మెల్లగా లోపలకి తోసుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ ఇద్దరికి సమయం లేదు అని తెలిసి బాస్ పుష్ప ని లేపి సింక్ టేబుల్ పైన కూర్చోపెట్టి చీర పైకి లేపాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *