సెక్రటరీ పుష్ప 992

కానీ కొంసేపటికే తన ఆశలు పైన నీళ్లు జల్లుతూ వాడి పుష్ప ని వాడి ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని పుష్ప ని ఎగరమంటూ వాడు కూడా గట్టి ఎదురు పోట్లు వేస్తున్నాడు. పుష్ప కి కళ్ళు బయటకి వచేసే అంత పని అయ్యింది.

ఆ దెంగుడుకి “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ నొప్పి ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాబోయ్ నొప్పి ఆఅహ్ ఆహ్” అని అరుస్తుంది. కొంసేపటికి నొప్పి తగ్గడంతో వాడిని కసిగా చూస్తూ వాడికి ముద్దులు పెట్టింది. పావుగంట తర్వాత వాడు పుష్ప నోట్లో కార్చేసి పుష్ప ని తీసుకుని తన నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి పెళ్ళాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు తీసుకొస్తున్నాడు బయటకి. పుష్ప వాడు అలా వెయ్యగానే ఏదో తెలియని సిగ్గు ముంచుకొచ్చినట్టు చూస్తూ వాళ్ళ దెగ్గరికి వచ్చింది. ఐదుగురు అక్కడే ఉండి పుష్ప ని చూస్తూ మళ్ళీ మొడ్డలు లేపుకున్నారు. అందరూ పుష్ప చుట్టూ నుంచుని తనని మోకాళ్ళ మీద కూర్చోపెట్టి మొడ్డలు అందించారు. పుష్ప రెండు మొడ్డలని చేతులతో పట్టుకుంది. ఒకడు మొడ్డని నోట్లో కి తోసాడు. మిగతా ఇద్దరు వాళ్ళ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ పుష్ప మొహం మీద మొడ్డలతో కొడుతున్నారు. పుష్ప చేతికి దొరికిన మొడ్డని కొడుతూ, ఇచ్చిన మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని నాకుతూ వాళ్ళు చేసే పనులకు ఆనందిస్తుంది. తనని అక్కడ నుండి లేపి ఒక గోడ దెగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. ఆ గోడ దెగ్గర తన ని దూర్చి తన గుద్ద ఒక వైపు, పైన బాడీ ఒకవైపు వచ్చేలాగా నుంచోపెట్టారు. ఇద్దరు వెనకాల, ముగ్గురు ముందు చేరారు. పుష్ప కి అర్ధం కాలేదు. కానీ తను ఆడిగేలోపు వెనకాల ఒకడు గుద్దలో మొడ్డని తోసాడు. పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆ….” అని అరవబోతుంటే ముందు ఒకడు నోట్లో మొడ్డని తోసాడు. వెనకాల వాడు పుష్ప కింద కూర్చుని పూకు నాకుతూ ఉండగా ముందు ఇద్దరు ఒకొక్క సన్ను నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నారు. పుష్ప శరీరం ప్రతి భాగాన్ని పూర్తిగా వాడేస్తున్నారు ఐదుగురు. పుష్ప కి కూడా తనని అలాగ వాడేసుకోవడం నచ్చింది. మనసు లో ఏదో ఒక మూల “చీ నేను ఏంటి నా బ్రతుకు ఏంటి. చివరికి ఈ రోడ్ సైడ్ వాళ్ళతో దెంగించుకోవడం ఏంటి” అని ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ “కానీ వీళ్ళ దెంగుడు మాత్రం ఆఅహ్ ఆహా ఏమి ఉంది అసలు. అబ్బా” అని అనుకోవడం తో వాళ్ళు ఇచ్చే సుఖాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది. కానీ ఒకడు కార్చేయగానే వెంటనే ఇంకొకడు మొడ్డ పెట్టి దెంగేస్తున్నారు. పుష్ప కి నొప్పి గా ఉన్నప్పటికీ ఏమి చేయట్లేదు. అలా మొత్తానికి ఐదుగురు తన శరీరం లో ప్రతి భాగాన్ని సంపూర్ణాంగా ఎంజాయ్ చేసి తనని అక్కడ నుండి దింపి రెండు మొడ్డలు వెనకాల బొక్కలో పెట్టి దెంగడం చేశారు. మొత్తం అయ్యేసరికి పుష్ప వొంటి మీద వాళ్ళు కార్చిన రసాలకి పుష్ప వాటిని కడుక్కుని తుడుచుకోవడానికి 20 నిమిషాలు పట్టింది. తనని జాగ్రత్తగా అక్కడ నుండి తీసుకెళ్లి హోటల్ లో దింపేశారు. పొద్దున్నే బాస్ లెగిసి పుష్ప వొంటి మీద నూలు పోగు కూడా లేకుండా వాడి పరుపులో వాడిని హత్తుకుని పడుకోవడం చూసి చాలా గర్వాంగా ఫీల్ అయ్యాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *