వెళ్ళండి బాబుగారూ 2 193

వాటిని అలాగే అణిచి వెనక్కి తీసుకుని అరచేతుల్ని ఆకుల్లాచాచి బేరీజువేసిచూస్తూ
“అదే వీటితో ఈ మెత్తల మర్థనావస్థ… ” అన్నాడు
‘ఛీ! ఫో!అన్నీ పోకిరి మాటలు, రౌడీ చూపులూ’ అంది కానీ ఎందుకో మెత్త ఆమె ప్రమేయంలేకుండానే ఇంకాస్త విశాలమై వెనక్కివచ్చినట్టనిపించిందతనికి.
తనకెంతో నచ్చిన ఆ భంగిమ ఎక్కడామె తప్పించేస్తుందనేమో అని పక్కదారి పట్టిస్తూ
‘ఈ చీర మీ వంటికి చాలా బాగుంది. ఎరుపురంగు మీ కిష్టమా” నవ్వుతూ మల్లెలజెడ మీద చెయ్యేసి దగ్గరకి తీసుకుంటూ అన్నాడు. సిగ్గుపడుతూ తలూపింది తను.
అతని రెండుచేతులామె ఒంట్లోని అతివిశాలపు కైవారాన్ని కొలుస్తున్నాయా అనిపించింది
‘మరీ బలిసిపోయున్నాయా అవీ అని నసిగింది
‘భలేవారే! మీనిండుతనానికివేగా సాక్షాలూ! ఇంతవయసొచ్చినా ఇంత కైవారాన్ని కనిఎరగను ‘
‘అయితే ఎన్నోదిదీ’ అడిగింది
“93 నాదీ!
అమ్మో! ఇప్పటికి 92 మెత్తలను చూసావా?
చంపావు! నా పుట్టిన సంవత్సరం చెప్పా! మీదడగవచ్చా?
“దానికేం! నీ..దా..న్ని.. తిరెగేసుకో !”
గిరుక్కునామెను తనవేపుకి తిప్పుకుని నడుం చిక్కబట్టాడు! సమ్మోహనంగా నవ్వుతూ కళ్ళింతచేసి చూసింది
“ఇంతసేపున్న నిబ్బరమేమయిపోయిందో” అంది ఆ కౌగిలి బిగికి పారవశ్యంగా
‘నాదానివని చెప్పాక్కూడా ఊరుకుంటే ఇంకేం పెడర్థాలుతీస్తారో అనీ ‘ అన్నాడు. అత్ని చేతులు మొదలెట్టిన స్వారీతో మత్తుకి
‘నువ్వుచెప్పిన అంకెని తిరగెయ్యమని చెప్పాను బాబో ‘ అనాలని ఆగిపోయింది
నాకు ఎరుపురంగంటే చిన్నప్పటినుంచీ భయం. తెలుపంటే ఇష్టం. మీలా తెల్లగా ఉన్న వొళ్ళంటే మరీ ఇష్టం. మరేమీ అనుకోనంటే ఈ ఎరుపులో దాచుకున్న మీ తెల్లదనం చూడాలనుంది, సుతారంగా నవ్వుతూ పైట తీసేసాడు.
ఆ మాటలూ చేష్టలూ గిలిగింతలు పెట్టాయి తాయారమ్మకి “ఎంతైనా ప్రెసిడెంటు గారు గనుక ఇక్కడ కూడాఅ రాజకీయం చూపిస్తున్నారు” అని నసిగింది బిడియపడుతూనే.
అంతే.. ఆచార్లు అన్నట్టు ఇద్దరూ అంతలోనే పాత పరిచయస్తులైపోయారు. మరుక్షణంలో ఎర్రచీర అడ్డు తొలగిపోయింది.
పూర్తి నగ్నంగా మారినామె అందాలని ఆర్తిగా చూస్తూ అబ్బురంగా నోరు తెరిచాడు ఏదో అనాలని.
ఒకరి ఊపిరిలో ఒకరిది కలిసిపోతుంటే ‘నిన్నిలాగే వదిలేస్తే ఈ చక్కని నోటికి ఇప్పుడెన్ని పోకిరీ మాటలొస్తాయో…’ అంటూ మూతికి మూతి తాళం వేసేసిందామె.
జన్మజెన్మల దాహమున్నట్లు అయిదారు నిమిషాలదాకా సాగిందా చుంబనం. అతని బట్టలన్ని విప్పేస్తూగానీ, మధ్యలో ఉపిరాడక తగ్గి సర్దుకున్నారుగానీ విడనీయలేదా అధరబంధాన్ని.
తాయారుకి తనువుల తపనా, దరువుల కుతీ, ఆరాటాల ఆర్తీ, శృంగారలో తృప్తీ కొత్తేం కాదు. కానీ ఇలా సరసాల సరదాల సయ్యాటలో అద్భుతమైన వింత అనుభూతి ఉన్నట్టనిపించింది.
పైపెచ్చూ కేవలం అధరచుంబనంతోనే అలలుగా కొట్టుకొచ్చే భావప్రాప్తి అనుబూతులు కొత్తగా మత్తుగా నభూతో అన్నట్టుగా తోచింది….
—స(రస)శేషం
అమ్మక్రమశిక్షణ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *