వావ్ ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావు బేబీ – 2 88

సౌ : ఒహ్హ గాడ్… మ్మ్ ..మై బేబీ….హ్మ్మ్ డార్లింగ్ …నా కన్నా….ఔచ్.. ఏయ్…..బంగారం….హ్మ్మ్ చిన్నగా రా అంటూ పిచ్చి పిచ్చి గా మూలిగింది…మరిది చూపిస్తున్న అంతులేని ప్రేమకి సౌందర్య లో కామ నాడులు కట్టలు తెంచుకున్నాయి., ఏ నాడూ ఇలాంటి సుఖమేరుగదు… ఏ మగాడు ఇలా ఆమెని ప్రేమించలేదు…తన కాలి వెలి ని కూడా ఇంత ప్రేమ గా చీకుతున్న మరిది ని అమాంతం లాకొన్ని ముద్దాడాలి అనిపించింది కాని ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా గిరి ఆమెకి స్వర్గం చూపిస్తూ ఊపిరి అందుకోకుండా చేస్తున్నాడు. ఆమె పాడమంతా మర్దన చేసి నాకేసి చీకేసి … హ్మ్మ్ అయింది సౌందర్య …ఇంకా వెళ్లి స్నానం చెయ్యి అన్నాడు సౌ ; అదేంటి బేబీ సగం చేసి అయింది అంటున్నావ్ ఇంకా సగం పని ఉందిగా

గి : ఇంకా సగమా ..ఎక్కడ సౌందర్య…
సౌ : ఉండు చెప్తాను సౌందర్య బోర్లా పడుకుని మసాజ్ చేయించుకుని ., లేచి వెల్లికిలా తిరిగి పడుకుంది. తన వంటి ని కప్పి ఉన్న టవల్ ని పక్కన పడేసింది ….పూర్తి నగ్నంగా మరిది ముందు అన్నీ విప్పి పడుకుని , దా బేబీ … కంప్లీట్ చేయి.
గి: అంటే వెనక చేసిన్నట్టే నా సౌందర్య.?
సౌ : హా బేబీ….అదే చెప్పాను

మరిది రోజు సౌందర్య పూకుని తినేస్తూ నాకేస్తూ ..ఇన్నాళ్లు పట్టిన కొవ్వుని కరిగిస్తూ ఆమె దూల తీరేలా కార్పిస్తున్నడు. సౌందర్య కి ఒక్కసారి అన్ని సుఖాలు సునామీ లా వచ్చి పడుతుంటే…ఎంతో నిగ్రహం, స్టామినా ఉన్న ఆమెకి కూడా కొద్ది సమయానికే భావప్రాప్తి ని ఆపుకోలేక పోతుంది. మళ్లీ మళ్లీ మరిది నాకి కార్పిస్తుంటే ఎప్పుడూ వాడిని అక్కడే ఉంచేసుకోవాలని ఉంది సౌందర్య కి .తన మకరందాన్ని మొత్తం జుర్రుకుని తాగిన మరిది మెడ వెనక చెయ్యి వేసి పైకి లాగింది , గిరి వదిన చేతిలో ఆట బొమ్మ లాగా ఆమె వదన మార్గాన పైకి చేరాడు ….పూర్తి వివస్త్ర గా సౌందర్య ఉంటే మరిది మాత్రం కవచం లాగా పూర్తి వస్త్రాల తో ఉన్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *