వావ్ ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావు బేబీ – 2 88

జాకెట్ లేకుండా కప్పుకున్న చీర అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే సరి చేసుకుంటూ…పవిట అంచు చూసి ..ఏదో బరువుగా ఉన్నట్టు గమనించి …కొంగు ముడి ని గుర్తించింది…ఏంటబ్బా ఇది అని ఆత్రంగా దాన్ని విప్పి …ఆశ్చర్యం తో కళ్లు మెరిపోయాయి సౌందర్య కి …తన మొగుడు శోభన రాత్రి కనుక ని కొంగు ముడి లో కట్టి ఆచారాన్ని పాటించాడు అని గ్రహించి ..తన శిక్షణ లో మరిది మరింత నైపుణ్యత

సౌందర్య గిరీ 23 ఈ సారి గురి చూసి వదిన బొడ్డు కేసి కొట్టాడు బంతి ని …పట్టలేక పోయింది సౌందర్య..అడగడానికి ఏదో మొహమాట పడ్తుంటే
సౌ: అడగండి మొగుడు గారు…ఎందుకు సంశయం
గి : హ్మ్మ్ …నేను నీ మరిది లా వదిన వదిన అంటూ సెక్స్ చేస్తే ఇష్టమా …లేక నీ మొగుడి లా … ఏమే…సుందూ…నా పెళ్ళామా….నా ముద్దుల భార్యా …అంటూ చేస్తే ఇష్టమా…
సౌ : మంచి ప్రశ్నే …హ్మ్మ్ .. నీ ఒళ్ళో నేను కూచుని నీ దడ్డు ని లోపల దింపుకొని నీ మీద స్వారీ చేసేపుడు ను మరిది లా ఉండటం ఇష్టం …అదే నేను వెల్లికిలా పడుకుని …నా మీద నువ్వు పడుకుని పువ్వు లో దోపుతూ కసిగా లోపల మొగుడి పొట్లు వేస్తే ఇష్టం…

గి : వాహ్… ఏమ్ చెప్పావు స్వీట్ హార్ట్ కేక… సౌందర్య విసిరి మొగుడి దిమ్మ మీద కొట్టింది ..మళ్లీ మిస్
సౌ: హా…. మేల్ డామినేషన్ ఆర్ ఫిమేల్ డామినేషన్ ఎందులో ఎక్కువ మజా..
గి : హ్మ్మ్ ఫిమేల్ డామినేషన్
సౌ: ఎందుకో

గి : ఆడవాళ్ళు నేర్పి … వాళ్ళే రతీ ప్రయాణాన్ని నిర్దేశిస్తూ చేస్తే ఆ మజా నే వేరు… మీరు ఎక్కి తొక్కితే ఏ మోడ్డ అయిన బలాదూర్
సౌ : ఆహా …ఏమో అనుకున్నా మొగుడు గారు రసికులే గిరి విసిరిన బంతి ఈ సారి తొడలను తాకి కింద పడ్డది
గి : హ్మ్మ్ … హనీ.. ఛాకో సిరప్.. ఆర్ జ్యూస్ …. ఏది పోసి చీకాలని ఇష్టం

Continue…..comment pls…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *