రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

అలా కొద్దిసేపు నడిచిన తరువాత వాళ్ళకు ఒక ఊరు కనిపించింది.
ఇద్దరూ ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళి ఊరి చివరన ఉన్న గుడిలోకి వెళ్ళారు….ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి ఎవరూ అక్కడ పూజలు చేయకపోవడంతో ఆ గుడి పాడుబడిపోయి అంతా చీకటిగా ఉన్నది.
ఆ చీకటిలో రాము అక్కడ మూలగా పడి ఉన్న లాంతరు తీసుకుని వెలిగించి దాని వెలుగులో ఇద్దరూ గుడి లోపలికి వెళ్ళి చిన్నగా బావి దగ్గరకు వెళ్తున్నారు.
అంతా నిశబ్దంగా ఉండటంతో చుట్టూ కీచురాళ్ళు అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి…..సూది మొన కింద పడినా పెద్దగా శబ్దం అయ్యేంత నిశబ్దంగా ఉన్నది.
అలా ఆ లాంతరు వెలుగులో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళకు కొద్దిదూరంలో బావి కనబడింది.
చూడటానికి అది కూడా ఎవరూ వాడకపోవడంతో పాడుబడిపోయి, చుట్టూ చెట్ల ఆకులతో, చాలా భయం కలిగించేలా ఉన్నది.
రేణుక తన చేత్తో రాము చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని చుట్టూ భయంగా చూస్తూ అతన్ని వదలకుండా రాముతో బాటే నడుస్తున్నది.
రాముకి కూడా ఒక వైపు భయంగా ఉన్నా కూడా ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని రేణుక చేయి పట్టుకుని లాంతరు వెలుగులో ఎదురుగా కనిపిస్తున్న బావి వైపు నడుస్తున్నాడు.
వాళ్ళకు మనసులో ఎటువైపు నుండి సుందర్ ప్రేతాత్మ దాడి చేస్తుందో అని ఒక్కో అడుగు జాగ్రత్తగా వేస్తున్నారు.
కాని సుందర్ ప్రేతాత్మ జాడ కనిపించకపోవడంతో ఇద్దరూ ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ బావి దగ్గరకు చేరుకున్నారు.
రాము తన చేతిలో ఉన్న లాంతరను బావి గట్టు మీద పెట్టి లోపలికి తొంగి చూసాడు.
లోపల నీళ్ళలో ఆకాశంలో చందమామ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
రేణుక ఏం చేద్దామన్నట్టు రాము వైపు చూసింది.
రాము సూఫీ బాబా ఇచ్చిన దర్గా మట్టి ఉన్న సంచి, గాజు దీపాన్ని తన కోటు జేబుల్లో నుండి తీసి బావి గట్టు మీద పెట్టాడు.
రేణుక మాత్రం ఏ చిన్న శబ్దం అయినా ఉలిక్కిపడుతూ ఆ శబ్దం అయిన వైపు భయంగా చూస్తున్నది.
రాము రేణుక చేతికి దర్గా మట్టి ఉన్న సంచి ఇచ్చి, “దీనిలో ఉన్న మట్టిని బావిలో కలుపు,” అన్నాడు.
రేణుక సరే అంటూ ఆ సంచిని తన చేతిలోకి తీసుకుని దానికి ఉన్న ముడిని విప్పి అందులో ఉన్న మట్టిని తన చేతిలోకి పోసుకుని బావిలో పోసేసింది.
తరువాత రాము పక్కనే ఉన్న గాజు దీపాన్ని తీసుకుని లాంతరులో వెలుగుతున్న మంటలో దాన్ని వెలిగించి ఆ దీపాన్ని కూడా బావిలో వెయ్యమన్నట్టు రేణుకకి ఇచ్చాడు.
రేణుక దాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని ఆ గాజు దీపాన్ని కూడా బావిలో వదిలేసింది.
రాము : ఇక ఆ లాకెట్ ని కూడా బావిలో వేసెయ్ రేణు….ఇక ఆ సుందర్ ప్రేతాత్మ ప్రాబ్లం తీరిపోయిద్ది….
రేణుక ఇక తన మెళ్ళో ఉన్న లాకెట్ తీసి బావిలో వేయడానికి తన చేతులను మెడ వెనుక వేసి లాకెట్ ఉన్న చైన్ హుక్ ని తీస్తున్నది.
అలా రేణుక తన మెళ్ళో ఉన్న లాకెట్ చైన్ హుక్ తీస్తుండగా వాళ్ళిద్దరూ ఊహించని విధంగా సుందర్ ప్రేతాత్మ బావిలోనుండి పైకి లేచి వాళ్ళీద్దరి ఎదురుగా గాల్లో నిల్చుని గట్టిగా అరిచింది.
దాంతో వాళ్ళిద్దరూ భయంతో నాలుగడుగులు వెనక్కు వేసి కింద పడ్డారు…..ఇద్దరి మొహాల్లో భయం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
సుందర్ ప్రేతాత్మ గాల్లో ఎగురుకుంటూ బావి లోనుండి బయటకు వచ్చి కింద పడిన రేణుకను గాల్లోకి లేపి ఆమె కాలు పట్టుకున్నది.
కింద పడిన రాముకి రేణుక గాల్లోకి లేచినట్టు కనిపిస్తున్నది….కాని సుందర్ ప్రేతాత్మ మాత్రం కనిపించడం లేదు.
రేణుక తన కాలుని సుందర్ ప్రేతాత్మ పట్టుకున్నట్టు తెలియడంతో రెండో కాలుతో సుందర్ ప్రేతాత్మ తనకు కనిపించకపోయినా తన కాలుని పట్టుకున్నాడు అనిపించిన చోట కొడుతున్నది.
కాని సుందర్ ప్రేతాత్మకి రేణుక కొట్టే దెబ్బలు ఏమీ తగలడం లేదు.

సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుక కాలుని అలాగే పట్టుకుని ఆ బావి దగ్గర నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళి కింద పడేసింది.
కింద పడిన రాము లేచి సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుకను తీసుకెళ్ళిన వైపు పరిగెత్తాడు….కాని అక్కడంతా గదులు గదులుగా ఉండటంతో రేణుక ఎక్కడున్నదో రాము కనిపెట్టలేకపోతున్నాడు.
దాంతో రాము, “రేణుకా…..రే….ణూ,” అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ ఆ గదుల్లో ఒక్కొక్కదానిని వెదుకుతున్నాడు.
ఆ గదుల గోడల మీద పైకప్పు లేకపోయే సరికి పైన వెన్నల బాగా ఉండటంతో లైట్ అవసరం లేకుండా రాము అంతా వెదుకుతున్నాడు.
కాని సుందర్ ప్రేతాత్మ మాత్రం రేణుకని అలాగే గాల్లోనే ఉంచి తీసుకెళ్తున్నాడు….రేణుక ఎంత గుంజుకున్నా ఫలితం ఉండటం లేదు.
చివరకు రేణుకని ఆ బావి నుండి చాలా దూరం తీసుకొచ్చి కింద పడేసి ఆమె మెళ్ళో ఉన్న లాకెట్ పట్టుకుని పైకి రేణుకని పైకి లేపి అక్కడ నుండి ఇంకొద్ది దూరం ఈడ్చుకెళ్తున్నాడు.
రేణుక తన మెళ్ళోని లాకెట్ ని పట్టుకున్న సుందర్ ప్రేతాత్మ చేతిని పట్టుకుని అతని పట్టు నుండి విడిపించుకోవాలని విపరీతంగా ట్రై చేస్తున్నది.
అలా సుందర్ ప్రేతాత్మ నుండి విడిపించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్న రేణుకకి దర్గాలో సూఫీ బాబా ఇచ్చిన పవిత్ర జలం సీసా గుర్తుకొచ్చి వెంటనే తన చేతిని కోటు జేబులోకి పోనిచ్చి ఆ గాజు సీసాను తీసుకుని అందులో ఉన్న నీళ్ళను సుందర్ ప్రేతాత్మ మీద చల్లింది.
దాంతో సుందర్ ప్రేతాత్మ తన మీద రేణుక చల్లిన నీళ్ళు పడగానే ఆ బాధ భరించలేనట్టు గట్టిగా అరుస్తూ రేణుకని వదిలి ఎవరో బలంగా తోసినట్టు దూరంగా పోయి పడ్డాడు.
అది చూసి రేణుక అక్కడ నుండి లేచి ఆ గోడల మధ్యలో తనకు తోచిన వైపు పరిగెత్తుతూ ఉన్నది.
అలా పరిగెత్తి పరిగెత్తిన ఆమెకు దారి కనిపించక ఎటు చూసినా గోడలు కనిపించే సరికి ఒక చోట ఆగిపోయి అలుపు తీర్చుకుంటున్నది.
ఇక్కడ రాము కూడా రేణుక కనిపించకపోతే సరికి అతను కూడా ఆ గోడల మధ్యలో ఆమె కోసం వెదుకుతూ పిచ్చెక్కినట్టు పరిగెత్తుతున్నాడు.
అలా పరిగెత్తుతున్న రాముకి కూడా గోడలు కనిపించడంతో ఎటు వెళ్లాలో తెలియక….ఇంకో వైపు రేణుక ఎక్కడున్నదో కనిపించక పోవడంతో పిచ్చెక్కినట్టు అయిపోతున్నది.
ఇటు వైపు రేణుక కూడా అలుపు తీర్చుకుని గోడల మధ్యలో పరిగెత్తుతున్నది….ఆమె అలా గోడల మధ్యలో మలుపు తిరగగానే సుందర్ ప్రేతాత్మ అక్కడ తన రఘుతో ఒక గోడ కట్టేస్తున్నది.
అంతలో అలా ముందుకు పరిగెత్తిన రేణుకకి దారి కనిపించకపోవడంతో మళ్ళీ వెనక్కు వచ్చిన ఆమెకు అప్పుడే సుందర్ ప్రేతాత్మ కట్టిన గోడ కనిపించడంతో ఆమెకు ఏమీ అర్ధం కాక ఇంకో వైపుకు పరిగెత్తుతున్నది.
ఇటు వైపు రాము కూడా అలా గోడల మధ్యలో మలుపు తిరగగానే సుందర్ ప్రేతాత్మ వెంటనే అతని వెనకాల ఒక గోడ కట్టేసున్నది.
దాంతో వెనక్కు వచ్చిన రాము ఇంతకు ముందు లేని గోడ అక్కడ కనిపించడంతో రాము ఎటు వెళ్లాలో తెలియక నాలుగు వైపులా కనిపిస్తున్న గోడల వైపు చూస్తున్నాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *