రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

అలా ఒకదాన్ని తప్పించుకున్న రాము వెంటనే తేరుకుని పైకి చూసాడు.
అక్కడ ఉన్న చెట్లకు ఉన్న కొమ్మలు ఒక్కొక్కటిగా తెగి బాణాల్లా తమ వైపుకి రావడం గమనించి రాము వెంటనే పైకి లేచి పరిగెత్తుకుంటూ రేణుక దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమెను లేపి చేయి పట్టుకుని దర్గా వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు.
వాళ్ళిద్దరూ అలా పరిగెడుతూ ఆ చెట్ల కొమ్మల నుండి తప్పించుకుంటున్నారు.
ఆ చెట్ల కొమ్మలు వాళ్ళు తప్పించుకోవడంతో నేలలో గుచ్చుకుంటున్నాయి.
అలా పరిగెత్తుతున్న వాళ్ళకు ఎదురుగా ఒక చెట్టు కొమ్మ ఊహించని విధంగా రాముకి తగలడంతో…..రాము నొప్పితో గట్టిగా అరుస్తూ రేణుక చేతిని వదిలి కిందపడిపోయాడు.
అది చూసి రేణుక, “రాము…..” అంటూ ముందుకు రాబోయింది.
కాని ఇంతలో ఎదురుగా సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో తేలుతూ వచ్చి రేణుక ముందు నిల్చున్నది.
కింద పడ్డ రాము తన మీద పడిన చెట్టు కొమ్మను పైకి లేపడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక వైపు కామంతో చూస్తూ ముందుకు వస్తున్నది.
రాము తన మీద ఉన్న చెట్టు కొమ్మని పక్కకు తోసి అప్పటి దాకా తమ మీద పడకుండా నేలలో గుచ్చుకున్న బాణాల్లాంటి కొమ్మల్లో ఒక కొమ్మను తీసుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వైపుకి వచ్చాడు.
రేణుక దగ్గరకు వెళ్తున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రాము లేవడం గమనించి వెనక్కు తిరిగింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన మీద దాడి చేసే లోపు తన చేతిలో ఉన్న కొమ్మతో దాని పొట్టలో గట్టిగా పొడిచాడు.
దాంతో ఆ కొమ్మ సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) పొట్టలో నుండి వెనక వీపులో నుండి బయటకు వచ్చింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గట్టిగా అరుస్తూ రాముని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసింది.
కాని రాము సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) పొట్టలో నుండి కొమ్మను లాగి ఆమెను గట్టిగా తోసాడు.
దాంతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వెనక్కు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న గోతిలో పడిపోయింది.
రాము ఆ గుంట దగ్గరకు వచ్చి లోపల చూసే సరికి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కళ్ళు మూసుకుని కదలకుండా పడి ఉన్నది.
రాము వెంటనే ఆ గోతి దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ పెద్ద పెద్ద చెట్టు కొమ్మలు ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఆ గుంత మీద కప్పుతున్నాడు.
అది చూసి రేణుక కూడా రాము దగ్గరకు వచ్చి చెట్ల కొమ్మలను ఎత్తి గుంట మీద కప్పెట్టడానికి హెల్ప్ చేసింది.
ఇద్దరూ కలిసి చెట్ల కొమ్మలను గుంట మీద కప్పేసి అక్కడ నుండి మళ్ళీ దర్గా వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు.
వాళ్ళిద్దరూ పరిగెత్తుతున్న వెంటనే గుంటలోనుండి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చెట్లకొమ్మలను పైకి గాల్లోకి విసిరేస్తూ కేకలు పెడుతూ గాల్లోకి ఎగిరి వాళ్ళిద్దరిని వెంబడించడం మొదలుపెట్టింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో తమని వెంబడించడం చూసిన రాము తన చేత్తో రేణుక చేతిని పట్టుకుని ఇంకా స్పీడుగా దర్గా వైపు పరిగెత్తుతున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కూడా వేగంగా గాల్లో ఎగురుతూ వాళ్ళకు దగ్గరగా వచ్చి వెనకుండి రాము వీపు మీద గట్టిగా కొట్టాడు.
దాంతో రాము ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి దర్గాకి కొద్ది దూరంలో పడ్డాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లో ఎగురుకుంటూ వచ్చి రాము ఎదురుగా వచ్చి వాలింది.
ఇప్పుడు రాముకి దర్గాకు మధ్యలో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) నిల్చుని ఉన్నది.
రాము వెనకాలే రేణుక భయంతో బిత్తరపోయి చూస్తున్నది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రాము దగ్గరకు వచ్చి అతని భుజం పట్టుకుని పైకి లేపి దర్గా వైపు విసిరేసింది.
దాంతో రాము ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి దర్గా గోడకు గుద్దుకుని కింద పడ్డాడు.
అది చూసి రేణుక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాముని పైకి లేపడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
అంతలో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక దగ్గరకు వచ్చి ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని రేణుకతో పాటు గాల్లోకి ఎగిరి తీసుకెళ్ళడానికి రెడీ అయింది.
కాని రాము వెంటనే పైకి లేచి గాల్లోకి ఎగురుతున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కాలిని పట్టుకుని కింద తన కాళ్ళలో అక్కడ ఉన్న చెట్టుని పట్టుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గాల్లోకి ఎగరకుండా పట్టుకున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన కాలిని రాము చేతుల్లోనుండి విడిపించుకుని అక్కడనుండి వెళ్లడానికి తన కాలిని విదిలిస్తున్నది.
రేణుక కూడా తన చేతిని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చేతిలో నుండి విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది.
రాము తన కాళ్ళతో కింద చెట్టుని పట్టుకుని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుకని తీసుకుని ఎగరిపోకుండా ఆపుతూ పక్కకు తిరిగి చూసే సరికి దర్గా తలుపు కొద్దిగా తెరుచుకుని లోపల ముస్లింలు పవిత్రంగా చూసుకునే సమాధి కనిపించింది.
దాంతో రాము ఒక్కసారిగా తన బలమంతా ఉపయోగించి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని కిందకు లాగి నేల మీదకు వచ్చేలా చేసాడు.
వెంటనే రాము పక్కకు దొర్లి దర్గా తలుపు తోసి అంతే ఊపుతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కాలుని దర్గాలో పెట్టేట్టు చేసాడు.
దాంతో లోపల ముస్లింల పవిత్ర సమాధిని చూడగానే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ఒక్కసారిగా ఆ దైవశక్తిని తట్టుకోలేక పెద్దగా కేకలు పెట్టింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన కాలిని దర్గా లోనుండి బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది….కాని రాము ఆమె కాలుని వదలకుండా అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని అక్కడనుండి కదలకుండా చేస్తున్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన చేతిలో ఉన్న రేణుకని వదిలి ఆ దైవ శక్తిని ఎదిరించలేక గట్టిగా కేకలు పెడుతూ అక్కడ నుండి ఎవరో గట్టిగా విసిరేసినట్టు దూరంగా ఉన్న చెట్టుకు వెళ్ళి గుద్దుకుని అలాగే కిందపడి పోయింది.
అది చూసిన రాము, రేణుక సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని విసిరేసిన వైపు అలాగే చూస్తుండిపోయారు.
వాళ్ళిద్దరి గుండెలు ఇంకా భయంతో వేగంగా కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి.
అంతలో వాళ్ళిద్దరికీ దర్గాలో నుండి, “లోపలికి రండి,” అని తమను పిలవడంతో లోపలికి తిరిగి చూసారు.

సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) తన చేతిలో ఉన్న రేణుకని వదిలి ఆ దైవ శక్తిని ఎదిరించలేక గట్టిగా కేకలు పెడుతూ అక్కడ నుండి ఎవరో గట్టిగా విసిరేసినట్టు దూరంగా ఉన్న చెట్టుకు వెళ్ళి గుద్దుకుని అలాగే కిందపడి పోయింది.
అది చూసిన రాము, రేణుక సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని విసిరేసిన వైపు అలాగే చూస్తుండిపోయారు.
వాళ్ళిద్దరి గుండెలు ఇంకా భయంతో వేగంగా కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి.
అంతలో వాళ్ళిద్దరికీ దర్గాలో నుండి, “లోపలికి రండి,” అని తమను పిలవడంతో లోపలికి తిరిగి చూసారు.
రాము, రేణుక ఇద్దరూ దర్గాలోపలికి వెళ్ళి తమను ఎవరు పిలిచారా అని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్న అతని వైపు చూసారు.

అతను తల తిప్పి రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ, “నేను చెప్పా కదా….ఇది నీ వల్లే అవుతుందని…..ఇప్పుడు చూసావా….నేను చెప్పినట్టు జరిగింది,” అన్నాడు.
అతన్ని చూసిన రాము ఒక్కసారిగా కొయ్యబారిపోయాడు….ఒక్క క్షణం అసలు ఏం జరుగుతుందో రాముకి అర్ధం కాలేదు.
తన కళ్లముందు కనిపించిన సూఫీ బాబాను అలాగే చూస్తుండిపోయాడు.
ఆ సూఫీ బాబా ఎవరో కాదు తను దాబా దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వాలనుకున్నాయనే, తాను విల్లాలో ఉన్నప్పుడు అగ్గిపెట్టె నెపంతో బయటకు తీసుకుకొచ్చి దెయ్యం ఉన్నది అని చెప్పిన అతను…..అంతే కాక తను ఈ కాలంలోకి రావడానికి కారణం అయిన తన కాలంలో తనను కలిసిన బాబా…..ఇప్పుడూ ఈ కాలంలో తనకెదురుగా కనిపించేసరికి అలాగే నోట మాట రాక చూస్తుండిపోయాడు.
రాము అలా తన వైపు ఆశ్చర్యంతో చూస్తుండిపోయే సరికి ఆ సూఫీ బాగా నవ్వుతూ రాము దగ్గరకు వచ్చి చిన్నగా కదిపాడు.
రాము వెంటనే తేరుకుని ఆ సూఫీ బాబా వైపు చూసి, “మీరా….మీరా ఈ దర్గాలొ ఉండే సూఫీ బాబా,” అనడిగాడు.
ఆ మాట వినగానే సూఫీ బాబా చిన్నగా నవ్వుతూ రాము వైపు చూసి, “ఇక్కడ జనాలు అందరూ నన్ను సూఫీ బాబా అంటారు,” అంటూ తన ఎత్తి పైకి ఆకాశంలోకి చూస్తూ, “కానీ నేను మాత్రం ఆ పైవాడి బానిసను,” అన్నాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *