రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

రేణుక బెడ్ మీద ప్రశాంతంగా నిద్ర పోతున్నది.
సునీత మంచం దిగి చిన్నగా తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చి రిసిప్షన్ వైపు చూసింది.
అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు….కాని ఫోన్ మాత్రం ఆగకుండా మోగుతూనే ఉన్నది.
రిసిప్షన్ లో ఎవరూ లెకపోవడం చూసి సునీత ఆశ్చర్యపోతూ పోన్ దగ్గరకు వెళ్ళి లిఫ్ట్ చేసి, “హలో…..” అన్నది.
కాని ఫోన్ లో ఎవరూ మాట్లాడుతున్నట్టు మాటలు వినిపించకుండా నవ్వుతున్నట్టు వినిపిస్తుండటంతో సునీత హలో….హలో అని రెండు మూడ సార్లు అంటున్నది.
మూడో సారి హలో అన్న తరువాత ఫోన్ లో నుండి, “సుం…ద….ర్…..” అంటూ ఒక నవ్వు వినిపించింది.
దాంతో సునీత తనకు తెలియకుండానే, “సుందర్….” అన్నది.
ఆమె నోటి వెంట సుందర్ అనే మాట రాగానే అవతల వైపు నుండి సుందర్ ప్రేతాత్మ నవ్వుతున్నట్టు వినిపించింది. వెంటనే సునీత ఫోన్ ని తన చేతిలో నుండి వదిలేసి అక్కడ నుండి చిన్నగా తన గదిలోకి వచ్చి మంచం మీద కూర్చుని రేణుక వైపు చూస్తున్నది.
అలాగే చూస్తున్న ఆమెలో విపరీతమైన మార్పు వచ్చింది…సునీత లో సుందర్ ప్రేతాత్మ ఆవహించిందనడానికి గుర్తుగా ఆమె మొహం భీకరంగా మారిపోయింది.
మొహం మొత్తం గాట్లు పడి రక్తం కారుతూ, కనుగుడ్లు తెల్లగా అయిపోయి భీకరంగా నవ్వుతూ రేణుక వైపు కామంతో చూస్తున్నది.
రేణుక మాత్రం బెడ్ మీద ఆదమరిచి నిద్ర పోతున్నది.
బెడ్ మీద కూర్చున్న సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక వైపు చూస్తూ చిన్నగా దగ్గరకు వచ్చి ఆమెను పైనుండి కిందదాకా చూస్తూ, “రే…ణు…కా….” అంటూ తన నాలుకను చాపింది.
సునీత ని ప్రేతాత్మ ఆవహించే సరికి మామూలుగా ఉండాల్సిన నాలుక మూరెడు పొడవుతో నోట్లో నుండి బయటకు వచ్చింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కిందకు ఒంగి రేణుక బుగ్గ మీద తన నాలుకతో చిన్నగా నాకింది.
కాని రేణుక బాగా మత్తుగా కదలకుండా నిద్ర పోతున్నది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) మళ్ళి తన నాలుకతో రేణుక మొహం మీద గడ్డం కింద నుండి బుగ్గ పైదాకా నాకుతుంటే….ఈ సారి రేణుక చిన్నగా నిద్రలో కదులుతూ తల తిప్పి కళ్ళు తెరిచి తన మొహం మీద మొహం పెట్టిన సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని చూసి భయంతో గట్టిగా అరిచింది.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) గట్టిగా నవ్వుతూ రేణుకని బెడ్ కి అదిమిపెట్టి ముద్దుపెట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నది.
కాని రేణుక వెంటనే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) పట్టు నుండి విడిపించుకుని బెడ్ మీద నుండి కిందకు దిగి గోడ వైపుకు పరిగెత్తింది.
రేణుక వెనకాలే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) కూడా వచ్చి ఆమె కదలకుండా గోడకు అదిమిపెట్టి రేణుక మొహాన్ని తన వైపుకు తిప్పుకోవాలని విపరీతంగా ప్రయత్నిస్తున్నది.
కాని రేణుక మాత్రం సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) చేతులని తోసేస్తూ, “సునీత….ఏం చేస్తున్నావు….సు…నీ….త,” అంటూ అరుస్తూ తప్పించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నది.
రేణుక అరుపులు విని పక్క గదిలో నిద్ర పోతున్న రాముకి మెలుకువ వచ్చింది.
వెంటనే ఫ్యాంటు, చొక్కా వేసుకుని రేణుక గది దగ్గరకు వచ్చి తలుపు కొడుతూ, “రేణూ….రేణూ….ఏమయింది….తలుపు తెరువు,” అంటున్నాడు.
రాము గొంతు విని రేణుక, “రాము….హెల్ప్ మి….నన్ను రక్షించు….” అంటూ అరుస్తున్నది.
బయట నుండి రాము గొంతు వినగానే సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వెనక్కు తిరిగి అక్కడ తలుపు దగ్గరే ఉన్న చైర్ వైపు చూసింది. ఆ చైర్ దానంతట అదే వెళ్ళి తలుపుకి అడ్డంగా ఉన్నది.
లోపల ఏదో జరుగుతున్నదని ఊహించిన రాము తలుపు పగలగొట్టడానికి వెనక్కు వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తలుపుని గుద్దుతున్నాడు.
కాని తలుపుకి లోపల వైపు చైర్ మాత్రం కదలకుండా తలుపు తెరుచుకోకుండా అడ్డు పడుతున్నది.
అది చూసి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) నవ్వుతూ రేణుక నడుము మీద ఉన్న నైటి ముడిని లాగేసి ఆమె నైటీ పైకోటుని చించేసి అవతల పడేసింది.
రేణుక ఏడుస్తూ సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని ప్రతిఘటిస్తూ, “రాము….తొందరగా….రా….హెల్ప్ మి,” అంటూ అరుస్తున్నది.
బయట రాము తలుపుని విరగ్గొట్టడానికి విపరీతంగా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు.
సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) రేణుక మెడ ఒంపులో తల దూర్చి ముద్దులు పెడుతూ ఒక చేత్తో తనని తోసేస్తున్న రేణుక చేతిని కదలకుండా పట్టుకుని ఆమె మెడ మీద, భుజం మీద ముద్దులు పెడుతున్నది.
రేణుక తన శక్తి వంచన లేకుండా సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని తోసెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది.
కాని ఆ ప్రేతాత్మ బలం ముందు ఆమె బలం సరిపోవడం లేదు.
రాము తన బలం కొద్దీ తలుపుని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కొట్టడంతో ఒక్కసారిగా తలుపు తెరుచుకున్నది.
వెంటనే రాము లోపలికి వచ్చి రేణుక వైపు చూసి ఆమె వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు.
కాని సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) వెనక్కు తిరిగి తమ వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న రాముని ఒక చేత్తో గట్టిగా తోసింది.
దాంతో రాము గాల్లో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి తలుపు దగ్గర గోడకు గుద్దుకుని కింద పడ్డాడు.
రాము అలా గాల్లోకి ఎగిరి దూరంగా పడటం చూసిన్ రేణుక గట్టిగా ఏడుస్తూ, “రా….మూ….” అంటూ అరుస్తున్నది.
రాము దూరంగా పడటంతో సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) మళ్ళీ రేణుకని వాటేసుకుని ఆమె భుజం మీద ముద్దులు పెడుతూ తన చేతిని ఆమె తొడల మీద వేసి నైటీని పైకి లాగుతూ ఇంకో చేత్తో రేణుక వీపు మిద వేసి తనకేసి గట్టిగా హత్తుకుంటున్నది.
కింద పడిన రాము వెంటనే పైకి లేచి సునీత (సుందర్ ప్రేతాత్మ) ని ఆపడానికి ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అని అటూ ఇటూ చూస్తున్నాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *