రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

సునీత వర్షంలో పూర్తిగా తడిచిపోవడంతో ఆమె కట్టుకున్న చీర పూర్తిగా ఒంటికి అతుక్కుపోయి…తడిచిన పైట లోనుండి పలచటి జాకెట్ లోనుండి బ్లాక్ బ్రా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
సునీత మనసులో ఏమున్నదో ఆమె ఒంటి తీరుని బట్టి ఆమె ఏం కోరుకుంటున్నదో రాముకి అర్ధమయింది.
కాని ఈ సమయంలో తను టెంప్ట్ అయితే రేణుక బాధ పడుతుందని….అసలు సునీత మనసులొ ఏమున్నదో తెలుసుకునేదాకా తొందర పడకూడదని నిర్ణయించుకుని, “అలా ఏంలేదు సునీత గారు…బాగా తడిచిపోయారని అంటున్నాను అంతే,” అన్నాడు.
అలా అంటున్నప్పుడు రాము చూపు సహజంగానే తడిచిన పైట లోనుండి పలచటి జాకెట్ లోనుండి ఎత్తుగా కనిపిస్తున్న సునీత సళ్ళ మీదకు పోయింది.
రాము చూపు ఎక్కడున్నదో గమనించిన సునీత తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, “కనీసం లోపలికి రమ్మని కూడా అనవా …ఇలాగే నిలబెట్టి మాట్లాడతావా,” అనడిగింది.
దాంతో రాము వెంటనే తల ఎత్తి సునీత మొహం లోకి చూస్తూ, “అయ్యో….అలాంటిదేం లేదు….రండి….లోపలికి రండి,” అంటూ వార్డ్ రోబ్ లో ఉన్న టవల్ తీసి ఆమెకు తుడుచుకోమన్నట్టు ఇస్తూ, “అయినా ఈ విల్లాలో మీకు అడ్డు చెప్పేదెవరు సునీత గారు,” అన్నాడు.
రాము చేతిలో నుండి టవల్ తీసుకుంటూ, “ఎవరూ అడ్డు చెప్పడం లేదని….ఎక్కడికిబడితే అక్కడకు వెళ్ళకూడదు కదా…” అంటూ తల తుడుచుకుంటున్నది సునీత.
సునీతను అలా చూస్తుంటే రాముకి చాలా కసిగా ఉన్నది.
బొడ్డు కిందకి కట్టిన చీర…..నడుము మీద బొడ్డు చుట్టుపక్కల ఉన్న వర్షపు నీటి చుక్కలు మెరుస్తూ ఉండటం చూసిన రాము కళ్లకు సునీత చాలా సెక్సీగా…..కసిగా కనిపిస్తూ ఉంటే….సునీతను అలాగే ఉన్నపళంగా బెడ్ మీదకు తోసేసి కసితీరా కుమ్మేయ్యాలి అనిపిస్తున్నది రాముకి.
వర్షంలో తడిచిపోయిన చీర సునీత ఒంటికి అతుక్కుపోయి ఆమె పిర్రలు బాగా ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి.
సునీత ముందు, వెనక ఎత్తులను చూసి రాము తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు.
వెనకాల వీపు మీద జాకెట్ పలచగా ఉండి తడిచిన జాకెట్ లోనుండి తెల్లటి ఒంటి మీద బ్లాక్ బ్రా వీపు మీద స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటే అలాగే కసిగా పట్టుకుని పిసకాలి అనిపిస్తున్నది రాముకి.
రాము తనను తినేసేలా చూస్తూ ఉండే సరికి సునీత ఇక తనే ముందడుగు వేయాలని నిర్ణయించుకుని అతని వైపు కసిగా చూస్తూ, “రేణుని పెళ్ళికి ముందే ముగ్గులోకి దింపావంటే చాలా స్పీడు అనుకున్నాను….కాని ఇంత స్లో అని తెలియదు,” అన్నది.
సునీత తనను ఎందుకలా అన్నదో అర్ధమయింది….కాని అతని మనసులో అనుమానం ఇంకా తొలగకపోయే సరికి, “మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలుస్తుందా సునీత గారు….” అన్నాడు.
“అబ్బా…..ముందు నన్ను సునీత గారూ…..అనడం మానెయ్…..నన్ను సునీత అని పిలువు,” అంటూ సునీత చిన్నగా రాము దగ్గరకు అడుగులొ అడుగు వేసుకుంటూ వస్తున్నది.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *