రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

అలా చూస్తుండగానే రెండు రోజులు గడిచిపోయాయి.
రేణుక వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఢిల్లో నుండి వచ్చారు….రేణుక ఆనందగా వాళ్లకు ఎదురువెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మను, నాన్నను ప్రేమతో కౌగిలించుకుని పలకరించింది.
తరువాత అందరు ఫ్రెష్ అయ్యాక రేణుక అమ్మా, నాన్నని కూర్చోబెట్టి సునీత అంతకు ముందు జరిగింది మొత్తం ప్రొఫెసర్ సుందర్ గురించి, అతను చనిపోయిన తరువాత ప్రేతాత్మ అయ్యి రేణుకని ఎంత హింసించింది, రాము తన ప్రాణాలకు తెగించి ఎలా కాపాడిందీ మొత్తం వివరంగా చెప్పింది.
అంతా విన్న వాళ్ళిద్దరూ రాము తమ కూతురికి అంత హెల్ప్ చేసినందుకు చాలా సంతోషపడ్డారు.
కాని వాళ్ళు మొత్తం చెప్పింది విన్న తరువాత రేణుక వాళ్ళ నాన్న ఈశ్వర్ కుమార్ ఆలోచనలో పడ్డారు.
ఆయన ఆలోచిస్తుండటం చూసి సునీత అతని వైపు చూసి….
సునీత : ఏంటి….ఆలోచిస్తున్నారు….
ఈశ్వర్ కుమార్ : అది కాదు సునీత….మీరు ఇద్దరూ రాము ఈ కాలం వాడు కాడని అన్నారు….ఇదెలా సాధ్యం…
సునీత : మేము మొదట నమ్మలేదు….కాని పరిస్థితులు….అన్ని ఫేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి నమ్మక తప్పలేదు…

ఈశ్వర్ కుమార్ : రాము…..నా కూతురుని రక్షించాడు….కాని…అతను ఈ కాలం నాటి వాడైతే ఆనందంగా నా కూతురు రేణుకని ఇచ్చి పెళ్ళి చేసేవాడిని….కాని మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం రాము ఈ కాలం నాటి వాడు కాదంటున్నారు… మరి నా కూతురిని ఎలా అతనికి ఇచ్చి పెళ్ళి చేయాలి…..
సునీత : మీరు చెప్పింది కరెక్టే….కాని…..
ఈశ్వర్ కుమార్ : కాని….ఏంటి….మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సునీతా….
సునీత : కాని….పరిస్థితి మన చేయి దాటి పోయింది సార్…..
ఈశ్వర్ కుమార్ : ఏమయింది….వివరంగా చెప్పండి……
సునీత : అదీ….అదీ….వాళ్ళిద్దరూ పెళ్ళికి ముందే తొందరపడ్డారు…..
ఆమాట వినగానే రేణుక వాళ్ల నాన్న తన కూతురి వైపు ఏం చేసావో తెలుసా అన్నట్టు చూసాడు.
తన తండ్రి చూపులను తట్టుకోలేక రేణుక తల వంచుకుని ఆయన ఏమంటాడా అన్నట్టు టెన్షన్ తో చూస్తున్నది.
సునీత : అవును సార్….నేను విషయం తెలుసుకునేలోపే తప్పు జరిగిపోయింది….ఇప్పుడు రేణుకని రాముకి ఇచ్చి పెళ్ళి చేయాల్సిందే…..
ఈశ్వర్ కుమార్ : కాని….రాము ఈ కాలంలో ఎంత వరకు ఉంటాడో తెలియదు కదా…..అలాంటప్పుడు….ఎలా….
అంటుండగా ఆయన నోటి నుండి ఇక మాట రావడం లేదు.
ఆయన ఆ మాట అనగానే సునీతకు కూడా ఏం మాట్లాడాలో అర్ధం కాలేదు.
దాంతో సునీత కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా మెదలకుండా నిల్చున్నది.
తన తండ్రి బాధ పడటం చూసి రేణుక చిన్నగా సోఫాలో నుంది లేచి ఆయన పక్కనే కూర్చుని ఆయన చేతులను పట్టుకున్నది.
ఈశ్వర్ కుమార్ తల తిప్పి తన కూతురు మొహం లోకి చూసాడు.
ఆయన మొహంలో ఎందుకిలా చేసావన్న భావం రేణుకకు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది.
రేణుక : నాన్నా….రామునే లేకపోతే ఇప్పటికి నేను చనిపోయి ఉండేదాన్ని నాన్నా…
ఈశ్వర్ కుమార్ : అంటె….రాము నిన్ను రక్షించాడని పెళ్ళి చేసుకుంటున్నావా….
రేణుక : లేదు నాన్నా….ఇంతకు ముందే రాము అంటే ఇష్టపడ్డాను….కాకపోతే అంతలో ఈ సుందర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది…
ఈశ్వర్ కుమార్ : కాని…..రాము ఈ కాలం వాడు కాదని నువ్వే చెప్పావు కదా….ఎంతకాలం ఉంటాడో….ఎప్పుడు ఎలా తన కాలంలోకి వెళ్తాడో తెలియని వాడితో నీ పెళ్ళి అంటే…..
రేణుక : నాకు ఒక్క రోజు రాము భార్యగా ఉన్నా చాలు నాన్నా…..
ఈశ్వర్ కుమార్ : చూస్తూ….చూస్తూ….ఏ తండ్రీ…తన కూతురిని కష్టాల్లోకి వెళ్తానంటే చూస్తూ ఊరుకోడమ్మా….
రేణుక : నన్ను క్షమించండి నాన్నా….రాము లేకుండా నేను బ్రతకలేను….
ఆ మాట వినేసరికి ఈశ్వర్ కుమార్ ఏమీ మాట్లాడలేక ఇక రేణుక ఏం చెప్పినా వినదని అర్ధమయింది.
దాంతో ఆయనికి ఇక రాముతో తన కూతురి పెళ్ళికి ఒప్పుకోక తప్పలేదు.
రాము ఈ కాలం వాడు కాదన్న ఒక్క విషయం తప్పితే మిగతా విషయాలు మొత్తం వాళ్ళిద్దరికీ నచ్చడంతో రాముతో తమ కూతురు రేణుక పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నారు.
కాని రాము తమ కాలం వాడు కాదని తెలియడంతో మళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ డౌట్ పడే సరికి సునీత మళ్ళీ వాళ్ళకు నచ్చచెప్పింది.
దాంతో తరువాత రోజు ఒక బ్రాహ్మడిని పిలిచి వారం రోజుల తరువాత పెళ్ళి ఫిక్స్ చేసారు.
తరువాత రోజు ఉదయం టిఫిన్ చేసి రాము తన రూమ్ లోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద మీద కూర్చుని అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎందుకు జరుగుతుందో అర్ధం కాక తన కాలంలొకి ఎలా వెళ్ళాలో….అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
ఒక వైపు అలా ఆలోచిస్తుండగానే మళ్ళీ ఇక్కడ రేణుకని వదిలి వెళ్లడానికి మనసు రాక ఇక్కడే రేణుకతో ఉండిపోతే బాగుండు అని అనిపిస్తున్నది.
ఆ రోజు ఉదయం ఇంట్లో వాళ్లు అంతా గుడికెళ్ళారు.
వాళ్ళు వెళ్లిన కొద్దిసేపటికి గట్టిగా వర్షం పడం మొదలయింది.
పది నిముషాలకు మార్కెట్ కు వెళ్ళిన సునీత తడుచుకుంటూ విల్లాకు వచ్చేసింది.
సునీత కిచెన్ లో పనివాళ్లకు ఇచ్చి తన రూమ్ వైపు వెళ్తుండగా అనుకోకుండా తన రూమ్ లో బెడ్ మీద పడుకుని ఆలోచిస్తున్న రాము కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా ఆమె మనసు చలించింది.
అప్పటికి ఆమె మొగుడు చనిపోయి పదేళ్లు పైన అవడంతో అప్పటి దాకా పరాయి మగాడి వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా ఉన్న ఆమె ఇప్పుడు రాముని చూడగానే మనసు గతి తప్పుతున్నది.
అప్పటి దాకా అణిగిమణిగి ఉన్న ఆమె కొరికలు పడగెత్తి విజృంభించసాగాయి….దానికి తోడు పెళ్ళికి ముందే రాము, రేణుకలు కలిసారన్న ఊహ రాగానే ఆమె పూకులో రసాలు ఊరడం మొదలుపెట్టాయి.
దాంతో సునీత తన మనసులో, “ఎలాగైనా రాముతో సుఖాన్ని పంచుకోవాలి,” అని అనుకుంటూ తడబడుతున్న అడుగులతో రాము బెడ్ రూమ్ దగ్గరకు వెళ్ళి నిల్చున్నది.
అప్పటికే బాగా ఆలోచనల్లో మునిగిపోయిన రాము డోర్ దగ్గర సౌండ్ వినేసరికి ఆలొచనల్లోంచి బయట పడి తల ఎత్తి డోర్ వైపు చూసాడు.
ఎదురుగ సునీత తడిచిన బట్టలతో చూసే సరికి రాము ఒక్కసారిగా ఆమె అక్కడ ఎందుకున్నదో అర్ధం కాక అలాగే ఆశ్చర్యపోయి ఆమె వైపు చూస్తుండిపోయాడు.
కాని వెంటనే రాము తేరుకుని సునీత వైపు చూసి, “అయ్యో…..సునీత గారు….వర్షం బాగా పడుతున్నట్టున్నది…బాగా తడిచిపోయారు….” అన్నాడు.
“వర్షం పడితే తడవకుండా ఎలా ఉంటారు రాము….” అంటూ సునీత బెడ్ రూమ్ గడప దగ్గర నుండి లోపలికి వచ్చింది.
సునీత ప్రవర్తన రాముకి కొత్తగా కనిపిస్తున్నది….కాని ఆమె ఎందుకలా ప్రవర్తిస్తున్నదో అర్ధం కాక అలాగే మెదలకుండా ఉండిపోయాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *