రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

రాము తమ దగ్గరకు రావడం చూసి రేణుక, సునీత ఇద్దరూ దూరంగా జరిగారు.
సునీత రాము దగ్గరకు వచ్చి, “చాలా థాంక్స్ రాము….ఇంతకు ముందు నువ్వు కాలంలో వెనక్కు వచ్చానని చెబుతుంటే ఏదో పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావనుకున్నాను….కాని ఇప్పుడు జరిగిందంతా చూస్తే నువ్వు లేకపోతే మేమంతా ఎప్పుడో చనిపోయే వాళ్లం….రేణుకని చాలా రిస్క్ తీసుకుని కాపాడావు,” అన్నది.
రేణుక కూడా రాము దగ్గరకు వచ్చి నిల్చుని, “ఇక అంతా హ్యాపీనే కదా….వెళ్దామా,” అన్నది.
“వెళ్దాం…..ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత మీ అమ్మానాన్నకు తొందరగా రమ్మని చెప్పి….మీ ఇద్దరికీ పెళ్ళి చేస్తే సరిపోతుంది,” అంటూ సునీత నవ్వుతున్నది.
సునీత మాట విని రేణుక సిగ్గుతో రాము వెనక్కు వెళ్లింది.
తరువాత వాళ్ళ ముగ్గురూ సూఫీ బాబా దగ్గర నుండి బయలుదేరారు.
అలా ఇద్దరూ హాయిగా మాట్లాడుకుంటూ….ఆడుకుంటూ….పరిగెత్తుకుంటూ పెద్దగా నవ్వుకుంటూ ఆనందంగా అడవిలో నుండి మెయిన్ రోడ్ మీదకు వచ్చారు.
అక్కడ రోడ్డు పక్కగా ఇంతకు ముందు ఆపిన వాళ్ళ కారులో కూర్చున్నారు.
రాము డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుంటే…రేణుక రాము పక్కనే కూర్చున్నది.
కాని సునీత రాముతో, “రాము….నేను డ్రైవింగ్ చేస్తాను….” అన్నది.
రాము : మీరా….ఎందుకు సునీత గారు….నేను డ్రైవింగ్ చేస్తాను….మీరు ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకోండి….
సునీత : నాకు బాగానే ఉన్నది రాము….ఏం ఫరవాలేదు…మీ ఇద్దరే చాలా అలసిపోయారు….ఇద్దరూ వెనక కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకోండి…నేను డ్రైవ్ చేస్తాను….
దాంతో రాము ఇక కాదనలేక డ్రైవింగ్ సీట్ లోనుండి లేచి వెనక సీట్లో కూర్చున్నాడు.
రేణుక కూడా వెనక్కు వెళ్ళి కూర్చోబోయి సునీత వైపు చూసి వెళ్లనా అన్నట్టు ఆగిపోయింది.
అది చూసి సునీత నవ్వుతూ, “నీ మొగుడి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి నా పర్మిషన్ ఎందుకు….వెళ్ళు,” అన్నది.
దాంతో రేణుక ఆనందంగా, “చాలా థాంక్స్ సునీత….నువ్వు ఎంత మంచిదానివో,” అంటూ వెనక సీట్లో రాము పక్కనే కూర్చుని బుగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టి భుజం మీద తల పెట్టి పడుకున్నది.
సునీత వెనక్కు తిరిగి వాళ్ళిద్దరి వైపు చూసి, “కాని పెళ్ళి అయ్యేంతవరకు మొన్న తొందరపడ్డట్టు తొందరపడకండి….సరెనా,” అన్నది.
సునీత అలా అనగానే రాము, రేణుక ఇద్దరూ సిగ్గుతో తల దించుకున్నారు.
సునీత వాళ్ళిద్దరి వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వి కారు స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ ఒబరాయ్ విల్లా వైపు పోనిచ్చింది.
అలా వాళ్ళు సాయంత్రానికి ఒబెరాయ్ విల్లాకు చెరుకున్నారు.
సునీత కారు దిగి డ్రైవర్ ని పిలిచి సూట్ కేస్ లు లోపల పెట్టమని రేణుక వైపు తిరిగి, “రేణుక….నేను కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాను,” అని డ్రైవర్ రాగానే అతని వైపు చూసి, “రేణుక వాళ్ళ నాన్నకు తొందరగా తిరిగి రమ్మని టెలిగ్రామ్ ఇవ్వు,” అని లోపలికి వెళ్ళింది.
దాంతో డ్రైవర్ సరె అని తల ఊపి పోస్టాఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాడు.
రేణుక కారు దిగి లోపలికి వెళ్తూ రాము ఇంకా కారు దిగకపోవడంతో వెనక్కు తిరిగి అతని వైపు చూస్తూ…
రేణుక : ఏంటి రాము….లోపలికి రా….
రాము : లోపలికా….ఎందుకు….
రేణుక రాము దగ్గరకు వచ్చి అతని పక్కనే కూర్చుంటూ….
రేణుక : మరి ఎక్కడకు వెళ్తావు….మళ్ళీ హోటల్ లో ఉంటావా….
రాము : అంతే కదా….మరి పెళ్ళి అవకుండా నేను నీతో ఒంటరిగా ఒకే ఇంట్లో ఉండొచ్చా….
అంతలో డ్రైవర్ వచ్చి కారులో ఉన్న సూట్ కేస్ లు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు.
రేణుక : అంత పద్దతులు ఆలోచించేవాడివి….మరి పెళ్ళికి ముందే శోభనం జరిగిపోయింది కదా….
రాము : ఏదో బలహీనమైన క్షణంలో జరిగిపోయింది….అయినా ఇంత అందంగా ఉండి….నాలాంటి బలహీనమైన వాడిని రెచ్చగొడితే ఎలా అనుకున్నావు….
రేణుక : నేను అంత అందంగా ఏమీ ఉండను…..నువ్వు ఊరకే పొగడకు….
రాము : నువ్వు అందంగా ఉండవా….ఎవరు చెప్పారు…ఇంత అందంగా ఉన్నావు కాబట్టే ఆ సుందర్ గాడు చచ్చినా వదలకుండా నిన్ను పట్టుకున్నాడు…..

రేణుక : అబ్బా….నువ్వు మళ్ళి వాడి పేరు ఎత్తకు….వాడిని తలుచుకుంటేనె భయమేస్తున్నది…ఇప్పటికి నువ్వు లేకుంటే నా పరిస్థితి ఏంటో అని తల్చుకుంటేనే గుండెలు అదురుతున్నాయి….
అంటూ రేణుక రాముని వాటేసుకున్నది.
రాము కూడా రేణుకని వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
రేణుక : సరె….పద ఇంట్లోకి వెళ్దాం….
రాము : లేదు రేణూ….నేను హోటల్ కి వెళ్తాను….
రేణుక : ఏం అక్కర్లేదు….నువ్వు ఇక్కడే ఉండు….ఇంత పెద్ద విల్లాలో నువ్వు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు….అయినా నేనే నీదాన్ని అయినప్పుడు….నాకు చెందినవి అన్నీ నీవే కదా….ఈ విల్లా కూడా నీదే….నీ విల్లాలో నువ్వు ఉండటానికి అభ్యంతరం ఏంటి….
రాము : అయినా సరె….మళ్ళి నువ్వు నా శీలాన్ని దోచుకుంటే….
రాము అంత అమాయకంగా మొహం పెట్టి నటిస్తూ అడిగేసరికి రేణుక ఒక్కసారిగా నవ్వింది.
రేణుక అలా నవ్వడం చూసి….రాము కూడా సంతోషంతో ఆమె మొహం మీద చేత్తో నిమురుతూ….వేలితో ఆమె పెదవుల మీద రాస్తూ….
రాము : నువ్వు చాలా రోజుల తరువాత అందంగా నవ్వావు రేణూ….
రేణుక : ఇదంతా నీ వల్లే రాము…..
రాము : నేను నీతో ఉన్నంత వరకు నీకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది….
రేణుక : సరె….ఇక పద లోపలికి వెళ్దాం….
కాని రాము కారు దిగకపోయే సరికి రేణుక తన మొహంలో లేని కోపాన్ని చూపిస్తూ…
రేణుక : పెళ్ళాం చెప్పింది మొగుడు వినాలి…..పద లోపలికి….
అంటూ రాము చెయ్యి పట్టుకుని రేణుక విల్లా లోపలికి తీసుకొచ్చింది.
ఇద్దరూ కలిసి లోపలికి రాగానే హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నారు.
డ్రైవర్ వచ్చి రేణుక వైపు చూసి, “మేడమ్….టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను….ట్రంకాల్ కూడా బుక్ చేసాను….ఫోన్ వస్తుంది,” అని అన్నాడు.
“సరె….మేం వెళ్ళిన తరువాత వంటకు ఎవరినైనా పెట్టావా….” అనడిగింది రేణుక.
“ఎవరూ కుదరలేదు మేడమ్….మీరు రావడంతో పోస్టాఫీస్ కి ట్రంకాల్ బుక్ చేసి మా ఇంటికి వెళ్ళి మా ఆవిడని వంట చేయడానికి పిలిచాను మేడమ్….కొద్దిసేపట్లో వచ్చేస్తుంది….వంట అవగానే మిమ్మల్ని పిలుస్తాను….మీరు ఫ్రెష్ అవండి,” అన్నాడు డ్రైవర్.
“సరె…నేను నా రూమ్ లోకి వెళ్తాను….నా రూమ్ పక్కనే గది ఉన్నది కదా….అందులో రాము లగేజీ సర్దేయ్…” అన్నది రేణుక.
“మేడమ్….ఆ గది….ఎవరైనా ముఖ్యమైన వారికి మాత్రమే కదా ఇచ్చేది,” అన్నాడు డ్రైవర్.
ఆ మాట వినగానే రేణుక, “ఇక రాము మా అందరికంటే ముఖ్యమైన వాడు….మేమిద్దరం పెళ్ళి చేసుకోబోతున్నాం,” అంటూ సిగ్గు పడింది.
దాంతో డ్రైవర్ కూడా సంతోషంగా రాము వైపు చూసి అతనికి విష్ చేస్తూ రేణుక చెప్పిన గదికి తీసుకెళ్లాడు.
రేణుక రాము వైపు చూసి, “ఏదైనా అవసరం అయితే నన్ను పిలువు,” అంటూ రూమ్ లోకి వెళ్తూ డ్రైవర్ వైపు చూసి, “మన టైలర్ ని రేపు రమ్మన్నానని చెప్పు….రాముకి డ్రస్ లు కుట్టించాలి….ఇక ఆయనకు ఏం అవసరమో దగ్గరుండి నువ్వే చూసుకో….ఏదైనా కంప్లయింట్ వచ్చిందంటే ఊరుకోను,” అన్నది.
డ్రైవర్ అలాగే అన్నట్టు నవ్వుతూ తల ఊపి రాముని గదిలోకి తీసుకెళ్ళి చూపించి బయటకు వచ్చాడు.
అప్పటి దాకా రెస్ట్ లేకుండా సునీత, రాము, రేణుక బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యే సరికి ముగ్గురూ కలిసి భోజనం చేసి అంతే పడుకుని నిద్ర పోయారు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *