రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 39

దాంతో రేణుక తన మెళ్ళో ఉన్న లాకెట్ ని తీసి బావిలో వేయడానికి లాకెట్ ని పట్టుకుని గట్టిగా లాగుతున్నది.
“రేణూ….తొందరగా వేసేయ్….తొందరగా,” అని అరుస్తున్నాడు రాము.
రేణుక అలాగే తన లాకెట్ ని లాగేసి బావిలోకి విసిరేసింది….ఆ లాకెట్ ఎప్పుడైతే బావిలోకి వెళ్ళిపడిందో వెంటనే అక్కడ అంతా నిశబ్దంగా ప్రశాంతంగా మారిపోయింది.
దాంతో వాళ్ళీద్దరూ సుందర్ ప్రేతాత్మ పీడ విరగడ అయిపోయిందని సంతోషపడిపోయారు.
కాని ఒక్క నిముషం తరువాత అనుకోని విధంగా రేణుక కాలికి చుట్టుకున్న ఊడ ఆమెని అక్కడ నుండి దూరంగా లాక్కెళ్తున్నది.
దాంతో సుందర్ ప్రేతాత్మ ఇంకా వదల్లేదని అర్ధం చేసుకున్న రాము అలాగే తలకిందులుగా వేలాడుతూ, “రేణుకా….రేణూ…” అంటూ అరుస్తున్నాడు.
అలా రేణుకని లాక్కెళ్ళిన సుందర్ ప్రేతాత్మ మళ్ళీ ఆమెను బావి నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళాడు.
దూరంగా రేణుక, “రాము….రామూ….ప్లీజ్…హెల్ప్,” అరుస్తున్నది.
ఆమె కేకలు విన్న రాము అక్కడ బావి గట్టు మీద ఇందాక తాము పెట్టిన లాంతరు వెలుగుతూ కనిపించింది.
దాంతో రాము అక్కడ ఉన్న గోడని ఆసరాగా తీసుకుని ఊగుతూ ఆ లాంతరుని అందుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.
రాము నాలుగైదు సార్లు గోడని తంతూ స్పీడుగా ఊగేసరికి రాము చేతికి బావి గట్టు మీద ఉన్న లాంతరు అందింది.
ఒక చేత్తో లాంతర్ ని పట్టుకుని తన కాళ్ళకు చుట్టుకున్న ఊడల కేసి కొట్టాడు.
లాంతర్ కి ఉన్న గ్లాసు పగిలిపోయి ఆందులో ఉన్న మంట ఊడలకు అంటుకుని కాలిపోవడంతో రాము నేల మీద పడ్డాడు.
రాము వెంటనే తన కాళ్లకు చుట్టుకున్న ఊడల్ని విప్పేసుకుని గబగబ బావి దగ్గరకు వచ్చి లాకెట్ ఎక్కడ పడిందా అని లోపలికి చూస్తున్నాడు.
అలా చూస్తున్న రాముకి బావిలో కొంచెం లోపల నీళ్ళకు పైన ఒక ఇటుక రాయి బయటకు వచ్చింది….రేణుక విసిరేసిన లాకెట్ నీళ్ళల్లో పడకుండా ఆ రాయి మీద ఉండటం చూసాడు.
అది చూసి రాము, “ఓహ్….ఈ లాకెట్ నీళ్ళల్లో పడకుండా ఆ రాయి మీద పడింది….లాకెట్ నీళ్ళల్లో పడితేనే ఈ సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుకని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది….ఇప్పుడెలా,” అంటూ ఆలోచిస్తున్న రాముకి దూరంగా రేణుక ఏడుస్తూ, “రాము…కాపాడు,” అని అరవడం వినిపించింది.
దాంతో రాము వెనక్కి తిరిగి చూసాడు….అక్కడ దూరంగా రేణుక ఒక కిటికీని పట్టుకుని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నది.
ఆమె కాళ్ళను సుందర్ ప్రేతాత్మ పట్టుకుని లాగుతున్నది…కాని రేణుక గట్టిగా కిటికీని పట్టుకుని ఉండటంతో ఆమె కాళ్ళు గాల్లో వేలాడుతున్నాయి.
“ఓహ్….రాము…హెల్ప్ చెయ్….రక్షించు,” అంటూ రేణుక పెద్దగా అరుస్తూ ఏడుస్తున్నది.
రాము ఆమె వైపు ఒక అడుగు వేసి మళ్ళీ బావి వైపు వచ్చి లోపలికి చూస్తున్నాడు.
రేణుక ఏడుస్తూ ఇక కిటికీని ఎక్కువ సేపు పట్టుకుని ఉండలేక ఒక చేతిని వదిలేసింది… సుందర్ ప్రేతాత్మ తన చేతిలో రేణుక కాలిని వదిలి ఆమె నడుము దగ్గర పట్టుకుని గట్టిగా లాగింది.
దాంతో రేణుక కిటికిని పట్టుకున్న రెండో చేతిని కూడా వదిలేసింది.
సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుకని పట్టుకుని అక్కడ నుండి పక్కకు తీసుకెళ్ళింది.
అది చూసి రాము, “ఇప్పుడు రేణుక దగ్గరకు వెళ్ళి సుందర్ ప్రేతాత్మ నుండి ఆమెను రక్షించలేము….అందుకని ఎలాగోలా బావిలోకి దిగి ఆ లాకెట్ ని నీళ్ళల్లో పడేస్తే సుందర్ ప్రేతాత్మ దానంతట అదే వచ్చి బావిలో పడిపోతుంది……” అంటూ చుట్టూ చూసి అక్కడ కనిపించిన తాడుని తీసుకుని అక్కడ పాడుపడిన గుమ్మానికి కట్టి చిన్నగా బావి లోకి దిగుతున్నాడు.
సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుకని గోడకు ఆనించి ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న కోట్ ని చించేసి ముక్కలు ముక్కలు చేసి దూరంగా విసిరేసింది. సుందర్ ప్రేతాత్మ ఏం చేస్తుందో అర్ధం అయిన రేణుక గింజుకుంటూ, “ప్లీజ్…వద్దు….నన్ను వదిలెయ్…..ప్లీజ్,” అంటూ ఏడుస్తున్నది.
రేణుక ఒంటి మీద మోకాళ్ళ పైదాకా ఉన్న ఫ్రాక్ మాత్రమే ఉన్నది….అందులో రేణుక చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నది.
రేణుక వెనక్కు తిరిగి తన చేతులను క్రాస్ గా తన సళ్ళని కప్పుకుంటూ భుజాల మీద వేసుకుని, “ప్లీజ్….నన్ను వదిలెయ్,” అంటూ దీనంగా ఏడుస్తున్నది.
రాము తాడు పట్టుకుని బావి లోపలికి దిగుతూ అక్కడ రాళ్ళను కాళ్ళతో వత్తి పెట్టి బేలన్స్ చేసుకుంటూ చిన్నగా ఒక రాయి మీద కాలు పెట్టి లాకెట్ ని అందుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.
కాని బావి బాగా పురాతనమైనది కావడంతో రాము కాలు పెట్టిన రాయి విరిగిపోయింది.
దాంతో రాము బేలన్స్ తప్పిపోవడంతో గట్టిగా తాడు పట్టుకుని వేలాడుతున్నాడు.
ఇక్కడ రేణుక భయంతో పరిగెత్తుకుంటూ కొద్దిదూరం వచ్చింది….అంతలోనే సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుక కాలు పట్టుకుని లాగింది.
దాంతో రేణుక కింద బోర్లా పడిపోయింది…. సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుక కాలు పట్టుకుని లాక్కెళ్ళిపోతున్నది.
ఒక చోట ఆగేసరికి రేణుక భయపడుతూ వెల్లకిలా తిరిగి చూస్తున్నది….కాని సుందర్ ప్రేతాత్మ ఆమెకు కనిపించకుండా తనకు కావలసిన పని చేస్తున్నది.
రాము బావి లోపల ఒక చేత్తో తాడు పట్టుకు తల కిందులుగా వేలాడుతూ ఇంకో చేత్తో లోపల రాయి మీద ఉన్న లాకెట్ తీసుకోవడానికి విపరీతంగా ట్రై చేస్తున్నాడు.
కాని ఆ లాకెట్ రాముకి ఇంకొక్క ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉండి అందడం లేదు.
సుందర్ ప్రేతాత్మ రేణుకని పట్టుకుని బోర్లా పడుకోబెట్టి ఆమె రెండు చేతులను వెనక్కు మడిచి గట్టిగా వీపుకేసి కదలకుండా పట్టుకున్నది.
రేణుకకి ఇక సుందర్ ప్రేతాత్మ ఎదిరించే శక్తి లేక బాధతో ఏడుస్తున్నది.
రేణుక అలా బాధతో ఏడవడం చూసి సుందర్ ప్రేతాత్మ వికృతంగా నవ్వుతూ ఆమె మీద పడుకుని ముందుకు ఒంగి ఆమె మెడ ఒంపులో ముద్దు పెట్టుకుంటున్నది.
“ప్లీజ్….వదిలెయ్….” అంటూ ఏడుస్తూ తల పైకెత్తి, “రా….ము…..హెల్ప్ చెయ్….ఎక్కడున్నావు,” అంటూ రేణుక దీనంగా ఏడుస్తూ అరుస్తున్నది.
రాము బావిలో తాడు చివర దాకా పట్టుకుని కాళ్ళు పైకి ఎత్తి తల కిందులుగా వేలాడుతూ అతి కష్టం మీద ఆ లాకెట్ ని అందుకుని నీళ్లల్లోకి తోసేసాడు.
దాంతో రేణుకని పట్టుకున్న సుందర్ ప్రేతాత్మ ఒక్క సారిగా తనను ఎవరో పట్టుకుని లాక్కెళ్తున్నట్టు బాధతో అరుస్తూ రేణుకని వదిలిపెట్టి గాల్లో తేలుకుంటూ అక్కడ ఉన్న గోడల్ని పగలగొట్టుకుంటూ బావిలోకి వచ్చి రాము కళ్ళ ముందే నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయింది.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *