రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 7 57

సుందర్ పియానో ప్లే చేయడంలో లెసన్స్ చెబుతుండటంతో రేణుక ఆయన చెప్పినట్టు పియానో ప్లే చేస్తున్నది.
రేణుక పియానో ప్లే చేస్తుంటే సుందర్ చిన్నగా ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఆమె వైపు చుస్తూ, “చాలా బాగా ప్లే చేస్తున్నావు….” అంటున్న అతని చూపు రేణుక వేసుకున్న గౌనులో నుండి కనిపిస్తున్న సళ్ళ మధ్య లోయలోకి చూస్తూ, “బ్యూటిఫుల్,” అన్నాడు.
సుందర్ తన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న రేణుక సళ్ళను చూస్తూ ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చాడు.
కాని రేణుక అతని చూపు ఎక్కడ ఉన్నదో గమనించకుండా పియానో ప్లే చేయడంలో మునిగిపోయింది.
సుందర్ చిన్నగా రేణుక దగ్గరకు వచ్చి ఆమె పక్కనే నిల్చుని ముందుకు ఒంగి ఆమెకు మరింత దగ్గరగా చేరి…..
సుందర్ : చాలా బాగా ప్లే చేస్తున్నావు రేణుక….
సుందర్ తనను మెచ్చుకునే సరికి రేణుక ఆనందంగా అతని వైపు చూసి నవ్వుతూ మళ్ళీ తల వంచుకుని పియానో ప్లే చేస్తున్నది.
సుందర్ చిన్నగా తన మొహాన్ని రేణుక జుట్టు మీదకు తీసుకొచ్చి…..ఆమెకు ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా తన మొహాన్ని ఆమె జుట్టు దగ్గరకు తీసుకొచ్చి వాసన పీలుస్తూ మత్తుగా కళ్ళు ముసుకున్నాడు.
సుందర్ : ఇవ్వాళ నీకో కొత్త లెసన్ నేర్పిస్తాను నేర్చుకుంటావా….
రేణుక : తప్పకుండా సార్….
సుందర్ ఆమె వెనక్కు వచ్చి తన రెండు చేతులను రేణుక భుజాల మీదుగా ముందుకు తీసుకొచ్చి పియానొ మీద ఉన్న ఆమె చేతుల మీద తన చేతులను…..ఆమె వేళ్ళ మీద తన వేళ్ళను ఉంచి….కీస్ ఎలా ప్లే చేయాలో చెబుతూ చిన్నగా తన తలను రేణుక భుజం మీద ఆనించి ఆమె మెడ ఒంపులో తన తల దూర్చి పియానో మీద ఉన్న ఆమె చేతులను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
అప్పుడే రాము గదిలోకి వస్తూ చిన్నగా తలుపు కొట్టాడు.
దాంతో ప్రొఫెసర్ సుందర్ రేణుకకి దూరంగా జరిగినిల్చుని రాము వైపు కోపంగా చూస్తున్నాడు.
రాముని చూడగానే అప్పటి దాకా డల్ గా ఉన్న రేణుక మొహంలో సంతోషం కనిపించింది.
రాము రేణుక దగ్గరకు వచ్చి ప్రొఫెసర్ ని విష్ చేసి రేణుక వైపు తిరిగి, “నీకు చెక్లెట్లు అంటే ఇష్టమని తీసుకొచ్చాను,” అంటూ తన చేతిలో ఉన్న గిఫ్ట్ ప్యాక్ రేణుకకి ఇచ్చాదు.
రేణుక సంతోషంగా రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ, “థాంక్స్ రాము,” అంటూ ఆ గిఫ్ట్ ప్యాక్ తీసుకున్నది.
ఇదంతా ప్రొఫెసర్ సుందర్ అసహనంగా చూస్తున్నాడు….అతని మొహంలో కోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *