రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 7 56

రాము వెనకాలే సుమిత్ర, అనసూయ, మహేష్ లు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు.
వాళ్ళ నలుగురిని చూసిన బాబా చిన్నగా నవ్వాడు.
రాము జరిగింది చెప్పబోతుండగా బాబా అతన్ని ఆపి వాళ్ళ నలుగురి వైపు చూస్తూ, “నువ్వు ఏం చెప్పక్కర్లేదు….నాకు అంతా తెలుసు…మీరు ముగ్గురూ కలిసి ఆ మోహినిని అంతం చేయగానే ఇక్కడ సుందర్ ఆ కోపాన్ని రేణుక మీద చూపించాడు…రాత్రంతా బాధతో కేకలు పెడుతూనే ఉన్నది…..” అన్నాడు.
దాంతో రాము బాధపడుతూ, “మోహినిని ఎలా అంతం చేయాలో మాకు దారి చూపించారు….ఇప్పుడు ఈ సుందర్ ప్రేతాత్మని కూడా ఎలా అంతం చేయాలో చెప్పండి,” అన్నాడు.
రాము మొహంలో రేణుక గురించి పడే బాధ సుమిత్రకి స్పష్టంగా కనిపించింది.
అదే సమయంలో సుమిత్ర మొహంలో కొంచెం జెలసీ కూడా కనిపించింది.
బాబా కూడా రాము మొహంలో బాధని గమనించి అతని దగ్గరకు వచ్చి భుజం మీద చెయ్యి వేసి, “రామూ….మోహినిని అంతం చేయడంలో నీకు మహేష్, సుమిత్ర ఇద్దరూ వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి సహాయం చేసారు….ఇక ఇక్కడ నుండి నువ్వు ఒంటరిగా బయలుదేరాలి….” అన్నాడు.
రాము ఒంటరిగా బయలుదేరాలి అని వినగానే సుమిత్ర మొహంలో కంగారు కనిపించింది…వెంటనే బాబా వైపు చూసి, “బాబా….ఏం మాట్లాడుతున్నారు….రాముని ఒంటరిగా ఎలా పంపిద్దామనుకుంటున్నారు….మేం ముగ్గురం కలిసి మోహినిని అంతం చేయడానికి మా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాల్సివచ్చింది…ఇప్పుడు సుందర్ గురించి మీకు బాగా తెలుసు….అతనికి మోహిని కంటే శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నది…అలాంటప్పుడు రాముని ఒంటరిగా ఎలా పంపిస్తాము…” అన్నది.
సుమిత్ర మనసులో రాము మీద ఉన్న ప్రేమ అర్ధం అయ్యి బాబా ఆమె వైపు చూసి, “సుమిత్రా….నువ్వు అనుకున్నట్టు రాము బలహీనుడు కాదు….అతను ఇక్కడకు రావడానికే నేను ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురుచూస్తున్నాను….రేణుకని సుందర్ ప్రేతాత్మ చెర నుండి రాము ఒక్కడే విడిపించగలడు….అందుకని నువ్వు అతని గురించి బాధ పడాల్సిన పని లేదు….” అంటూ రాము వైపు చూసి, “ఏంటి రాము…..భయం వేస్తున్నదా…” అనడిగాడు.
రాము తల అడ్డంగా ఊపుతూ, “లేదు బాబా…..రేణుకని వాడి చెర నుండి విడిపించడానికి ఎంత దూరం అయినా వెళ్తాను….మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను…రేణుక కోసం నా ప్రాణాలు అయినా ఇస్తాను,” అన్నాడు.
ఆ మాట వినగానే మహేష్ కూడా భయపడుతూ, “బాబా…..ఇప్పుడు సుందర్ ప్రేతాత్మ పీడ వదిలించడానికి ఏం చేయాలో చెబితే మేమిద్దరం రాముకి హెల్ప్ చేస్తాము…..” అన్నాడు.
మహేష్ మాటలకు బాబా నవ్వుతూ, “మోహినిని అంతం చేయడానికి మీకు దాని అస్థికలు దొరికితే సరిపోతుంది….కాని ఇక్కడ సుందర్ ప్రేతాత్మ విషయంలో అలాంటి అవకాశం లేదు….అందుకని రాము ఒంటిరిగా రేణుక జీవించి ఉన్న కాలానికి వెళ్ళాలి…” అన్నాడు.
బాబా చెప్పింది వినగానే మహేష్, సుమిత్ర, అనసూయ, రాము….అప్పుడే వచ్చిన అనసూయ మొగుడు కూడా చాలా భయపడిపోయారు.
మహేష్ వెంటనే తేరుకుని, “బాబా…రేణుక జీవించి ఉన్న కాలంలోకి రాము ఎలా వెళ్తాడు….అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది….” అంటూ కంగారు పడ్డాడు.
“నువ్వు సుమిత్ర హెల్ప్ తీసుకుని మోహిని జైల్లో ఉన్న కాలానికి వెళ్లావు కదా….అలా….” అన్నాడు బాబా.
“కాని బాబా…..నేను ఒక పద్ధతి ప్రకారం మహేష్ ఆత్మని మోహిని జైల్లో ఉన్న కాలానికి పంపించాను….కాని ఇక్కడ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం రాము ఆత్మ కాకుండా పూర్తి శరీరంతో రేణుక ఉన్న కాలానికి వెళ్లాలి…అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది,” అన్నది సుమిత్ర.
దానికి బాబా ఏం మాట్లాడకుండా రాము దగ్గరకు వచ్చి తన చేతిలో ఉన్న హుక్కాని ఒక్కసారి గట్టిగా పీల్చి ఆ పొగను రాము మొహం మీదకు వదిలాడు.

దాంతో రాము ఒకరకమైన హిప్నాటిజం లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయాడు.
అప్పటిదాకా అతని ఒంటి మీద ఉన్న దెబ్బలు మొత్తం మాయమైపోయాయి.
బాబా సుమిత్ర వైపు చూసి, “ఈశ్వరుడు ప్రతి మనిషిని ఈ భూమి మీద ఒక ప్రత్యేకమైన పని మీదనే ఈ లొకానికి పంపిస్తాడు…. రాము ఈ భూమి మీదకు రావడానికి అనేక కారణాల్లో రేణుక చెర విడిపించడం కూడా ఒక కారణం….ఇప్పుడు రాము తన శరీరంతో రేణుక ఉన్న కాలానికి వెళ్తాడు…..” అంటూ బాబా రాము దగ్గరకి వచ్చి, “అయితే విను….ఇక్కడ నీకు ఏదైతే వినిపిస్తున్నదో, అర్ధమవుతున్నదో దాన్ని నువ్వు మనస్పూర్తిగా ఫీల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టు….” అన్నాడు.
బాబా ఏం చెబుతున్నాడో అర్ధంకాక రాము, “మీరు చెప్పేది నాకు అర్ధం కాలేదు….” అన్నాడు.
“అంటే….రేణుక బాధను నీ బాధలాగా అనుభవించు….ఆమెకు ఏదైతే జరిగిందో అది నీకు జరిగినట్టు ఫీల్ అవ్వు…..రేణుక ఆత్మ బాధతో నీ బాధ కూడా కలిస్తే మొత్తం ప్రపంచమే మారిపోతుంది…కాలం మారిపోయిద్ది….” అంటూ బాబా రాము కళ్ళల్లోకి తీక్షణంగా చూసాడు.
రాము కూడా పైకి లేచి బాబా కళ్ళల్లోకి చూసాడు….అలా చూస్తున్న రాముకి బాబా కళ్ళల్లోనుండి ఏదో శక్తి తన ఒంట్లోకి పాకినట్టు అయింది.
బాబా రాము కళ్ళల్లోకి అలాగే తీక్షణంగా చూస్తూ, “లోపలికి వెళ్ళు….” అంటూ విల్లా మెయిన్ డోర్ వైపు చూసాడు.
దాంతో రాత్రి నుండి మూసుకుపోయిన విల్లా తలుపులు తెరుచుకున్నాయి.
విల్లా తలుపులు బాబా చూసిన చూపుకి వాటంతట అవే తెరుచుకోవడంతో రాము ఏం జరుగుతున్నదో….అసలు ఈ బాబా ఎవరో అర్ధం కాక మళ్ళీ బాబా వైపు తల తిప్పి చూసాడు.
బాబా కూడా రాము వైపు తిరిగి అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “ఇక…..లోపలికి….వెళ్ళు,” అన్నాడు.
ఏదో హిప్నటైజ్ చేసినట్టు రాము అక్కడ నుండి విల్లా వైపు అడుగులు వేయడం మొదలుపెట్టాడు.
అలా వెళ్తున్న రాముని చూస్తూ బాబా, “నీ వల్లే అవుతుంది…..ఇది నీ ఒక్కడి వల్లే పూర్తవుతుంది…” అంటూ తన చేతిలో ఉన్న హుక్కా నోట్లో పెట్టుకుని గట్టిగా రెండు సార్లు పీల్చి పొగను రాము వైపుకు ఊదాడు.
అప్పటి దాకా నీరసంగా, భయంగా వెళ్తున్న రాముకి వెనకనుండి బాబా వదిలిన హుక్కా పొగ అతని ముక్కుకి తగిలి మెదడులోకి వెళ్లగానే రాము వెళ్తున్న వాడల్లా ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి అతని ప్రమేయం లేకుండానే కళ్ళు మూతలు పడిపోయాయి.
కళ్ళు మూతలు పడగానే రాము చెవులకు తాను వీడియోలో విన్న పియానో పాట వినిపించడం మొదలయింది.
అలా రాము పియానో పాటను వింటూ విల్లా లోపలికి వెళ్ళి బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న పియానో ముందు కూర్చుని తాను కూడా అదే పాటను ప్లే చేయడం మొదలుపెట్టాడు.
రాము అలా పియానో ప్లేచేస్తూ లెటర్ లో రేణుక రాసిన విషయాలను, సుందర్ రేణుకని రేప్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పటిది, ఆ సమయంలో ఆమె బాధతో పెట్టిన కేకలు, సుందర్ చనిపోయిన తరువాత అతని ప్రేతాత్మ రేణుకని క్రూరంగా రేప్ చేయడం, రేణుక బెడ్ రూమ్ లో ఫ్యాన్ కి ఉరేసుకుని చనిపోవడం అంతా కళ్ళు మూసుకుని పియానో ప్లే చేస్తున్న రాము మనసులో అంతా తన ముందే జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుండటంతో బాధతో అతని కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *