రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 6 44

అంటూ సుమిత్ర అక్కడ గదిలొ ఉన్న లైట్లన్ని ఆర్పేసి రంజిత్ సింగ్ ఉన్న పెయింటింగ్ దగ్గర ఒక రౌండ్ టీపాయ్ లాంటిది వేసి దాని చుట్టూ మూడు కుర్చీలు వేసి ఒక చైర్ లో తను కూర్చుంటూ….వాళ్ళను కూడా కూర్చోమన్నది.
రాము, మహేష్ చైర్స్ లో కూర్చోగానే సుమిత్ర తన హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో జర్నలిస్ట్ లు వాడే చిన్న రికార్డర్ తీసి టీపాయ్ మిద పెట్టి రికార్డ్ బటన్ ఆన్ చేసి టీపాయ్ మధ్యలో ఒక క్యాండిల్ వెలిగించి….వాళ్ళీద్దరి వైపు చూసి చేతులు చాపి, “ఇప్పుడు ముగ్గురం ఒకరి చేతులను ఒకరం పట్టుకుని ఉందాం…..ఇప్పుడు ఏం జరిగినా….ఎన్ని కేకలు వినిపించినా….ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒకరి చేతులు ఒకరం విడవకూడదు….మన మధ్యలోకి వచ్చి ఎనర్జీ అనేది బయటకు వెళ్లకూడదు….” అంటూ సుమిత్ర కళ్ళు మూసుకుని ఏవో మంత్రాలు చదువుతున్నది.
రాము, మహేష్ ఇద్దరూ సుమిత్ర మొహం లోకి టెన్షన్ గా ఏం జరగబోతుందా అన్నట్టు చూస్తున్నారు.
సుమిత్ర కళ్ళు మూసుకుని మంత్రాలు చదవడం మొదలు పెట్టిన ఐదు నిముషాలకు అక్కడ పక్కనే ఉన్న లైట్లు వెలుగుతూ ఆరిపోతూ ఉన్నాయి.
కాని తాము లైట్లు మొత్తం ఆపేసామని విషయం గుర్తుకొచ్చిన రాము మహేష్ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకుంటూ వాళ్ళీద్దరూ ఒకరి చేతిని ఒకరు ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంటూ సుమిత్ర వైపు చూసారు.
కాని సుమిత్ర మాత్రం ఇవేమి పట్టనట్టు కళ్ళు మూసుకుని మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటుంది.
అలా మంత్రాలు చదువుతున్న సుమిత్ర ఒక్కసారిగా తలను గట్టిగా విదిలిస్తూ ఏవో మాటలు గట్టిగా అంటుంటుంది.
ఆమె ఏం చెబుతుందో అర్ధం కాక వాళ్ళిద్దరూ సుమిత్ర వైపు అలాగే గట్టిగా చేతులు పట్టుకుని చూస్తూ ఉంటారు.
అలా పది నిముషాల పాటు సుమిత్ర ఏవో మాటలు మాట్లాడుతుంటె అక్కడ గదిలో ఉన్న లైట్లు స్పీడుగా వెలుగుతూ ఆరిపోతూ ఉన్నాయి.
అది చూసి రాము, “అరేయ్….చేతులు వదిలిపెట్టకు,” అంటూ ఇంకా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
తరువాత సడన్ గా సుమిత్ర ముందు ఉన్న టీపాయ్ మిద తల పెట్టి కదలకుండా ఉండిపోయింది.

అలా ఒక్క నిముషం కదలకుండా ఉండిపోయిన తరువాత సుమిత్ర మళ్ళీ తల పైకెత్తి స్పీడుగా ఊపిరి పీలుస్తుండటం చూసి రాము కంగారుగా, “సుమిత్రా నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా….” అనడిగాడు.
సుమిత్ర ఇక వాళ్ల చేతులు వదిలేసి, “హా…హా….అంతా బాగానే ఉన్నది….నేను బాగానే ఉన్నాను,” అంటూ వాళ్ళిద్దరి వైపు చూసి, “ఇక గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్దాం పదండి,” అని అనగానే ముగ్గురూ అక్కడ నుండి బయలుదేరి గెస్ట్ హౌస్ లోకి వచ్చి తమ రూమ్ లో కూర్చుని రికార్డర్ ఆన్ చేసారు.
కాని అందులో రికార్డ్ అయిన మాటలు ఏమీ అర్ధం కాకపోవడంతో రాము తల ఎత్తి సుమిత్ర వైపు, మహేష్ వైపు అయోమయంగా చూసాడు.

సుమిత్ర : దాన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి రివర్స్ లో ప్లే చెయ్యి…..అప్పుడర్ధం అవుతుంది….
రాము వెంటనే రికార్డ్ అయిన దాన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి రివర్స్ లో ప్లే చేసాడు…అప్పుడు అందులో రికార్డ్ అయిన మాటలు ముగ్గురికీ బాగా అర్ధమవుతున్నాయి….
(రికార్డ్ అయిన మాటలు….)
రికార్డర్ : ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి నేను ఈ క్షణం కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను….చాలా ఏళ్ళ నుండి నేను మనుషులతో మాట్లాడదామని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను….ఎందుకంటే నా గురించి జరిగిన విషయాలను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను….కాని నా మాటలు ఎవరికీ వినిపించేవి కావు….కాని మీరు చేసిన ప్రయత్నం వలన నేను మీ కంట్రోల్ లోకి వచ్చి జరిగిన విషయాలు చెబుతున్నాను. నేను మహారాజా గజసింగ్ కుమారుడు రంజిత్ సింగ్ ని….ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆడది మా వంశం లోకి అడుగుపెట్టడం వలన ఏ విధంగా కష్టాలు పడ్డాము….ఎలా చనిపోయామో….అది ఇంకా ఆత్మ రూపంలో ఎలా బ్రతికి ఉన్నది చెప్పాలనుకుంటున్నాను….
(ఫ్లాష్ బ్యాక్ 300 ఏళ్ళు వెనక్కి)
బాహ్లిక రాజ్యం….
రాజమహల్ లో నుండి గజసింగ్ రెండవ భార్య మోహిని మాత్రం చాలా అసహనంగా ఉన్నది.

మోహిని గురించి తెలిసిన ఆమె పరిచారిక, “ఇంకొక్క సారి బాగా ఆలోచించుకోండి మహారాణీ….ఒక్కసారి బాణం ధనస్సు నుండి బయటకు వెళ్ళిందంటే దాన్ని ఆపడం ఎవరితరం కాదు….” అన్నది.
మోహిని : ఇప్పుడు ఎవరు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మంధర….ఒక ఆడదానిగా నాలో ముసలి మొగుడికి భార్యగా, వాడి ఈడొచ్చిన పిల్లలకు అమ్మగా నేను ఉండలేకపోతున్నాను…ఇక నా వల్ల కాదు….ఎదైతే అది జరిగింది…నేను ముందుకు అడుగు వేయడానికే నిర్ణయించుకున్నాను…..

3 Comments

Add a Comment
  1. Good story continuesly post the parts

  2. Why the story is serially continuing it is not showing much interesting. It is better to stop the story in my opinion.

  3. Watch shaapam movie, telugu dubbed, except sex each and everything from that movie only.. Rahul Dev movie …it’s ok continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *