రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 6 44

సుమిత్ర మహేష్ వైపు చూసి, “నీకు ఇంకా డౌట్ గా ఉన్నదా….అదే వచ్చేసింది….(అంటూ రాము వైపు తిరిగి) రామూ….నేను పడవ దగ్గరకు వెళ్తాను….పడవ వెళ్ళిపోయిందంటే మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళలేము….నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను దాని అస్థికలు ఉన్న కుండను ప్రేతాత్మకు చిక్కనివ్వకు….దాన్ని ఇక్కడ నదిలో కలిపితేనే దానికి ముక్తి లభిస్తుంది….నువ్వు కానివ్వు….” అంటూ అక్కడనుండి పరిగెత్తుకుంటూ కింద పడి ఉన్న తాడు తీసుకుని వెళ్ళింది.
దాంతో రాము తన చేతిలొ ఉన్న సుత్తి తో అక్కడ కుండ చుట్టూ జాగ్రత్తగా శానంతో చెక్కి వాటిని కింద పడేసి కుండని బయటకు తీసాడు.
సుమిత్ర పరిగెత్తుకుంటూ రాజ్ మహల్ నుండి బయటకు వచ్చి తాము బోట్ కట్టేసిన చోటకు వచ్చింది….కాని అప్పటికే అది నదిలో దూరంగా వెళ్ళిపోయింది.
అలా గట్టు మీద నిల్చున్న సుమిత్ర ఏం చేయాలో తోచక అలాగే చూస్తుంటే….కింద నుండి ఒక చెయ్యి పైకి వచ్చి సుమిత్ర కాలిని పట్టుకుని కిందకు లాగింది.
సుమిత్ర ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయింది….ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపు ఆ మోహిని ప్రేతాత్మగా మారిపోయి సుమిత్ర కాళ్ళను పట్టుకుని నదిలోకి ఈడ్చుకు పోయింది.
లోపల రాజ మహల్ లొ రాము తన చేతిలో ఉన్న కుండని కింద పెట్టి దాని పైన మూతని తీసి చూసాడు.
లోపల అస్థికలు ఉందటంతో రాము మళ్ళీ కుండ మీద మహేష్ ఇచ్చిన కర్చీఫ్ ని జాగ్రత్తగా కట్టేసి చేతుల్లోకి తీసుకుని పైకి లేవగానే ఎదురుగా సుమిత్ర రావడం చూసారు.
రాము : సుమిత్రా….అస్థికలు దొరికాయి….
సుమిత్ర : సరె….పదండి వెళ్దాం….
అంటూ వెనక్కు తిరిగి బయటకు నడుస్తుండటంతో రాము, మహేష్ కూడా ఆమె వెనకాల నడవడం మొదలుపెట్టారు.

కాని మహేష్ కి మాత్రం మనసులో ఎక్కడో డౌట్ గా ఉన్నది….ఇంత ప్రశాంతంగా ఉండటం చూసి చుట్టూ చూస్తూ నడుస్తూ సుమిత్ర వైపు చూసాడు.
ఎప్పుడూ గలగల మాట్లాడె సుమిత్ర ఏం మాట్లాడకుండా నడుస్తుండే సరికి డౌట్ వచ్చి రాము వైపు చూసి…..
మహేష్ : అరేయ్….సుమిత్ర ఏంటిరా….మాట్లాడకుండా మెదలకుండా నడుస్తున్నది

అని అతనితో గుసగుసగా అంటుండగానే సుమిత్ర ఒక్కసారిగా నడవడం ఆపి కదలకుండా నిల్చున్నది.
సుమిత్ర ఎందుకు ఆగిందో అర్ధం కాక వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆగి ఆమె వైపు చూస్తున్నారు.
సుమిత్ర ఒక్కసారిగా వెనక్కు తిరిగింది….ఆమె మొహం మొత్తం వికృతంగా మారిపోయింది.

అది చూసి మహేష్, “అరేయ్ రాము….దీన్ని ఆ మోహిని ఆవహించిందిరా….నిన్న నా ఆత్మ జైల్లో ఈమెను చూసినప్పుడు చాలా అందంగా ఉన్నదిరా అనుకున్నాను….కాని ఇప్పుడేంటిరా ఇలా భయంకరంగా ఉన్నది…..” అన్నాడు కంగారుగా.
రాము : అరేయ్….నాక్కూడా అర్ధమవుతున్నది…ముందు ఏం చేద్దామో చెప్పు….మనం ఎలాగైనా ఈ మహల్ నుండి బయటకు వెళ్ళగలిగితే చుట్టూ నది ఉన్నది కాబట్టి నీళ్లల్లో ఈ అస్థికలను ఈజీగా కలపొచ్చు…..
మహేష్ : ఏంటిరా చెప్పేది….సుమిత్రను చూస్తుంటేనే ఇక్కడ ఫ్యాంట్ తడిచిపోతున్నది….దాని అస్థికల సంగతి తరువాత….ముందు మన అస్థికలు నీళ్ళల్లో కలవకుండా చూసుకోవాలి….
వాళ్ళిద్దరూ అలా మాట్లాడుకుంటుంటే సుమిత్ర వాళ్ళిద్దరి వైపు కోపంగా చూస్తూ….
సుమిత్ర : ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నార్రా నా అస్థికలను…..(అంటూ తన మొహాన్ని ఇంకా భయంకరంగా మారుస్తూ రాము వైపు కోపంగా చూస్తూ) నా అస్థికలు నాకు ఇచ్చేయ్…..
సుమిత్రను అలా చూసేసరికి రాముకి ఏం చేయాలొ అర్ధం కాలేదు….దాంతో ముందు అక్కడ నుండి తప్పించుకుపోవాలని అనుకుంటూ తప్పించుకునే దారి కొసం చుట్టూ చూస్తున్నాడు.
అలా రాము ఆలోచిస్తుండగానే సుమిత్ర రాము దగ్గరకు వచ్చి అతని చేతిలో ఉన్న కుండని లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
అంతలో మహేష్ కూడా తేరుకుని ఆ కుండని సుమిత్రకు అందనివ్వకుండా రాముతో పాటు కుండ సుమిత్ర చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా ఆమెను తోస్తున్నాడు.
దాంతో సుమిత్ర కోపంతో ఒక చేత్తో మహేష్ ని బలంగా తోసేసరికి ఎగిరి దూరంగా పడిపోయాడు.
అలా ఎగిరి పడటంతో మహేష్ పైకి లేవలేక నొప్పితో విలవిల్లాడిపోతున్నాడు.
ఇంతలో సుమిత్ర ఒక చేత్తో రాము గొంతుని గట్టిగా పట్టుకుని గోడకు ఆనించి పైకి లేపి ఇంకొ చేత్తో రాము చేతిలొ ఉన్న కుండను అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ, “నా అస్థికలు నాకిచ్చేయ్,” అంటూ కుండను లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
రాము తన చేతిలో ఉన్న కుండని సుమిత్రకు అందకుండా పైకెత్తి పట్టుకుని తన గొంతుని గట్టిగా పట్టుకున్న ఆమె చేతిని పట్టుకుని విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ మహేష్ వైపు చూసాడు.
అప్పుడే మహేష్ కూడా పైకి లేవడంతో రాము తన చేతిలో ఉన్న కుండను మహేష్ వైపుకి విసిరేసాడు.
దాంతో మహేష్ వెంటనే కుండను పట్టుకున్నాడు.
సుమిత్ర వెంటనే రాముని వదిలేసింది…..కాని సుమిత్రకు మాత్రం తనను మోహిని ఆవహించిందని అర్ధమవుతున్నది.
దాంతో తనలో ఉన్న మోహిని మళ్ళీ రాముని పట్టుకోకుందా ఉండటానికి తన శక్తి నంతా కూడగట్టుకుని తన ఎడమ చేత్తో కుడి చేతిని పట్టుకుని ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Good story continuesly post the parts

  2. Why the story is serially continuing it is not showing much interesting. It is better to stop the story in my opinion.

  3. Watch shaapam movie, telugu dubbed, except sex each and everything from that movie only.. Rahul Dev movie …it’s ok continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *