రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 27 51

భాస్కర్ అనితకి ముందు వైపు ఉన్నాడు.
రాము అనిత జుట్టుని ఆమె భుజం మీద నుండి ముందుకు నెట్టి ఏదో చేయడం భాస్కర్ కి తెలుస్తున్నది.
రాము అలా తన వీపు మీద చేత్తో రాస్తుంటే అనిత మొహంలో ఇబ్బంది అనేది భాస్కర్ కి కనిపించడం లేదు.
అంతలో రాము మళ్ళీ అనిత జుట్టుని పట్టుకుని వెనక్కు లాగాడు.
దాంతో అనిత అక్కడ నుండి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి టిఫిన్ రెడి చేసింది.
అందరు టిఫిన్ తిన్న తరువాత రాము కాలేజికి వెళ్ళిపోయాడు.
అనిత తన బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నది.
భాస్కర్ తన గదిలోకి వెళ్ళి ఉదయం బాల్కనీలో జరిగిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు.
అనిత కూడా భాస్కర్ తో ఎక్కువగా మాట్లాడటం లేదు.
అలా ఆలోచనల్లో ఉన్న భాస్కర్ కి సోనియా మాటలు విని హాల్లోకి వచ్చాడు.
రవి సోనియాను స్కూలు నుండి తీసుకువచ్చి ఇంట్లో దింపాడు.
అనిత సోనియాకు టిఫిన్ చేసి పెట్టింది.
అనిత కిచెలో పని చేసుకుంటుండగా భాస్కర్ అనితతో మాట్లాడటానికి ఇదే మంచి సమయం అని అనుకుని, అనిత దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ మధ్య ఆమె వేసుకుంటున్న చీరలు, జాకెట్లు, డ్రస్ ల గురించి, ఆమె ఒంటి మీద కనిపిస్తున్న పంటి గాట్లు, అన్నీ అడుగుదామని అనుకున్నాడు, కాని అనిత కోప్పడుతుందేమో అని భయపడుతున్నాడు.
ఇంతలో అనిత కిచెన్ లొ ఉన్న పని పూర్తి చేసింది, అంతలో భాస్కర్ అనిత దగ్గరకు వచ్చాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు చూసింది, కాని ఏమీ మాట్లాడలేదు.
భాస్కర్ ధైర్యం తెచ్చుకుని, “అనిత ఈ మధ్య నువ్వు వేసుకుంటున్న డ్రస్ లు ఏమీ బాగుండటం లేదు,” అన్నాడు.
అనిత కనీసం భాస్కర్ వైపు తిరిగి కూడా చూడకుండా తన పని చేసుకుంటూ, “ఏ రకమైన డ్రస్ లు,” అని అడిగింది.
అనిత తనతో లెక్కలేనట్టు సమాధానం చెప్పేసరికి భాస్కర్ కి కోపం వచ్చి, “ఈ మధ్య నువ్వు వేసుకుంటున్న డ్రస్ లు కాని, జాకెట్లు కాని, చీరలు కాని బాగా exposing చేస్తున్నాయి….అసలు పధ్ధతిగా లేవు ,” అన్నాడు.

దాంతో అనిత కొంచెం కోపంగా, “అవన్నీ రాము నాకోసం తెచ్చినవి…నీకు ఏమైనా నచ్చకపోతే వెళ్ళి రాముని అడుగు… నాకు మాత్రం ఏమీ చెప్పొద్దు….నాకు నువ్వు కొనిచ్చిన బట్టలన్ని పాతవి అయ్యి చినిగిపోయాయి…..దాంతో రాము నాకు అవి కొని తీసుకొచ్చాడు….నాకు కావలసినవి అడిగి కొనిపించుకోవడానిమి నేను అతని పెళ్ళాన్ని కాదు,” అన్నది.
అనిత అడుగుతున్నదంతా కరెక్టే అని భాస్కర్ కి తెలుసు కాని తనకు రాముని అడగటానికి ధైర్యం లేదు.
ఎందుకంటే రాము తమని కష్టాల్లో ఆదుకున్నాడు అదీ కాక రాము చాలా dominating person బాగా తెలుసు, అందుకనే తను రాముని ఎదిరించి మాట్లాడలేడు.
దాంతో భాస్కర్ అనితని వేరే విధంగా నచ్చచెబుదామని అనుకుని, “అదీ కాక రాత్రిళ్ళు మీ బెడ్ రూంలో నుండి మీ ఇద్దరి సౌండ్స్ అలా వస్తున్నాయేంటి…..ఆ మూలుగులు ఏంటి,” అని అడిగాడు.
భాస్కర్ ఆ మాట అనగానే అనిత మొహంలో expressions మారిపోయాయి, వెంటనే సర్దుకుని భాస్కర్ వైపు చూస్తు, “అంటే నువ్వు మా ఇద్దరిని అనుమానిస్తున్నావా…నువ్వు ఏ సౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావొ నాకు అర్ధం కావడం లేదు…రాత్రిళ్ళు నిద్ర పోకుండా ఆలోచిస్తుంటే ఇలాంటి శబ్దాలే వినబడినట్టు అనిపిస్తుంది,” అన్నది.
అనిత భాస్కర్ ని తన కోపంతో భయపెట్టాలనుకుంటున్నది.
భాస్కర్ కూడా అనిత కోపాన్ని చూసి భయపడ్డాడు, కాని లోపల ఉన్న ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని, “నేనేమీ మిమ్మల్ని ఇద్దరిని అనుమానించడం లేదు…ఉదయం నేను మంచినీళ్ళు తాగుదామని వచ్చేసరికి శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి,” అన్నాడు.
అనిత తన పని చేసుకుంటూ భాస్కర్ వైపు చూడకుండా అతను చెప్పేది వింటున్నది.
అనిత ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండేసరికి భాస్కర్ లో ధైర్యం పెరిగిపోయి మళ్ళి మాట్లాడబోయాడు.
ఇంతలో అనిత భాస్కర్ వైపు తిరిగి, అతని వైపు చూస్తు, “ఇక చాలు భాస్కర్….నాతో మాట్లాడింది చాలు….నువ్వు ఏమి అడగాలనుకున్నారాముని అడుగు,” అన్నది.
అప్పటి దాకా హాల్లో టీవి చూస్తున్న సోనియా, ఇప్పుడు తన అమ్మ, నాన్న గట్టిగా మాట్లాడుకుంటుంటే వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నది.
సోనియా తమ వైపు చూస్తున్నదని గమనించిన అనిత భాస్కర్ వైపు ఒకసారి కోపంగా చూసి మళ్ళీ తన పని చేసుకుంటున్నది.
అనిత కిచెన్ లో పని పూర్తి చేసుకుని కోపంతో బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
అలా వెళ్ళిన అనిత బెడ్ రూం తలుపు సరిగా వేసుకోలేదు.
కొద్దిసేపటికి భాస్కర్ కి తను చేసిన తప్పు తెలిసి, తనను తాను తిట్టుకున్నాడు.

********
ఆ రోజు రాత్రి మహేష్, రవి ఇంట్లో పడుకున్నాడు.
వాళ్ళిద్దరు నిద్ర పోయేదాకా రాము గురించే మాట్లాడుకుంటూ….రాము జరీనా మేడమ్ తో ఎంత క్లోజ్ గా ఉంటాడో ఊహించుకుంటూ పడుకున్నారు.
పొద్దున్నే మహేష్ నిద్ర లేచాడు…..పక్కనే రవి అప్పటికే లేచి ఉండటం చూసాడు.
మహేష్ : ఏరా….రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టిందా……
రవి : లేదురా….నీకు నిద్ర పట్టిందా….
మహేష్ : నాక్కూడా నిద్ర పట్టలేదురా…..ఎందుకు…..ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావా…..
రవి : నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావో…..అదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను…….
దాంతో మహేష్ గట్టిగా నిట్టూరుస్తూ, “రాము గాడు చాలా తెలివిగా ముందుకు వెళ్తున్నాడురా,” అన్నాడు.
రవి కూడా అవునన్నట్టు తల ఊపాడు.
మహేష్ : వాడు చెప్పింది నిజమేనంటావా……
రవి : నిజంగా జరీనా మేడమ్ వాడితో వెళ్తుందా…..
మహేష్ : నాకు తెలిసి వాడు ఈ ట్రిప్ లో జరీనా మేడమ్ ని పడేయటానికి maximum ట్రై చేస్తాడు….మొదట్లో రాము మన హెల్ప్ లేకుండా ఏం చెయ్యలేడులే అనుకున్నా……కాని మనం అనుకున్నదానికంటే చాలా స్పీడుగా ఉన్నాడు.
రవి : వాడు జరీనా మేడమ్ ని ఏదైనా చేసేంత ధైర్యం ఉన్నదా…..నిజంగా చేస్తాడంటావా……
మహేష్ : నాకు అర్ధం కావడం లేదురా….ఏదైనా జరగొచ్చు….జరీనా మేడం చాలా అందంగా కసిగా ఉంటుంది…దాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా రేప్ చెయ్యాలన్న మూడ్ వస్తుంది…..
రవి : మ్…మ్మ్….మ్మ్….
మహేష్ : కాని వాడు అంత పని చెయ్యడు….కాకపోతే వాడు మాత్రం ఇవ్వాళ చాలా లక్కీ…..
రవి : ఎందుకురా…..

3 Comments

Add a Comment
  1. Pukulaa undhi story dont continue

  2. Aa bhaskar gadini end cheira lanja kodaka avasarama niku inka vadu,cheste lanja ni chesei danni mottam lekapote vadilei anthe kani sagam sagam enduku raastunav aa ramu gadito..Bhaskar ni tiseyyu iga

  3. Flashback family gurinchi rayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *