రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 27 51

అనిత పూర్తిగా రాము మీదకు వాలిపోయింది.
రాము తన చేతిని అనిత వీపు మీదగా ఆమె భుజం మీద వేసి అనితని దగ్గరకు లాక్కుని కూర్చున్నాడు.
అది చూసి భాస్కర్ ఇబ్బందిగా వాళ్ళ వైపు చూసాడు.
అనిత తన తలను రాము భుజం మీదకు వాల్చి కళ్ళు మూసుకుని నవ్వుతున్నది.
రాము తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి అనిత నడుం మీద వేసి రుద్దుతున్నాడు.
అలా పైనుండి కిందకు తిరుగుతున్నప్పుడు సోనియా అనిత కనిపించగానే గట్టిగా కేకలు వేసి పిలుస్తున్నది.
Gaint wheel కింద నుండి పైకి, పై నుండి కిందకు తిరుగుతున్నప్పుడు భాస్కర్ వాళ్ళిద్దరి వైపు చూస్తున్నాడు.
కాని రాము, అనిత ఇద్దరు భాస్కర్ ని పట్టించుకోకుండా ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
అలా కొద్దిసేపటికి ఇద్దరు gaint wheel దిగి భాస్కర్, సోనియా కూర్చున్న దగ్గరకు వచ్చారు.
అనిత చాలా సంతోషంగా ఉన్నది…..భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు కాని ఏమీ మాట్లాడలేదు.
తరువాత అందరు కలిసి బోట్ రైడ్ దగ్గరకు వెళ్లారు.
ఈసారి కూడా భాస్కర్ తో కనీసం ఏమీ చెప్పకుండా రాము అనిత ఇద్దరు బోట్ ఎక్కి కూర్చున్నారు.
బోట్ రైడ్ చెట్ల మధ్యలో నుండి వెళ్తుంది. బోట్ లో కూర్చున్న తరువాత రాము తన చేతిని అనిత భుజం మీద వేసాడు.
వాళ్ళు అలా బోట్ లో బయలుదేరి చెట్ల చాటు నుండి వచ్చేసరికి అనిత తన పైట సర్దుకుంటున్నది.
అలా ఒక రౌండ్ వేసిన తరువాత రాము బోట్ దిగి, అనిత బోట్ దిగడానికి హెల్ప్ చేసాడు.
తరువాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొన్ని రైడ్స్ ఎక్కారు.
తరువాత రాము వాళ్లందరిని రెస్టారెంట్ కి తీసుకెళ్ళగా, వాళ్లందరు లైట్ గా ఫుడ్ తిన్నారు.
రాము అనిత ఒకే టేబుల్ మీద పక్కపక్కనే కూర్చున్నారు.
అనిత ఎడమ చేతిని పట్టుకుని రాము తన మడ్డ మీద వేసుకుని భాస్కర్ వైపు చూస్తూ, “చాలా రోజుల తరువాత బయటకు వచ్చావు కదా…ఎలా ఉన్నది?” అని అడిగాడు.
అనిత తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూసింది కాని తన చెయ్యి మాత్రం రాము మడ్డ మీద నుండి తీయలేదు.
భాస్కర్ రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ, “చాలా ఆనందంగా ఉన్నది రాము…..ఇదంతా నీ వల్లే….మేము బాగా కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో మమ్మల్ని ఆదుకుని, నీ సొంత మనుషుల్లా మమ్మల్ని చూస్తున్నావు…నీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను,” అన్నాడు.
భాస్కర్ మాట పూర్తి చేసేంతలో రాము అనిత వైపు తిరిగి, తన కుడి చేతిని అనిత భుజం మీద పెట్టి, “నీకెలా ఉంది వదినా…బాగా ఎంజాయ్ చేసావా?” అని అడిగాడు.
తన మాట పూర్తి కాక ముందే రాము తన మాట వినకుండా అనిత వైపు తిరిగి ఆమెని అడగడం, దానికి తోడు తన చేతిని అనిత భుజం మీద వేయడం చూసి భాస్కర్ ఆశ్చర్యపోయాడు.
అనిత తన చేత్తో రాము మడ్డని అతని ఫ్యాంట్ మీదే నొక్కుతూ రాము అడిగిన దానికి తల ఎత్తి అతని వైపు చూస్తూ, “చాలా ఆనందంగా ఉన్నది,” అంటూ ఇంకా గట్టిగా రాము మడ్డని పట్టుకున్నది.
రాము అనిత కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “నేను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను,” అన్నాడు.
“నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తావ్….నాకు తెలుసుకదా నీ సంగతి,” అన్నది అనిత.
పక్కనే ఉన్న సోనియా కూడా మధ్యలో కల్పించుకుని, “నేను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాను,” అన్నది.
దాంతో అందరు సోనియా వైపు చూసి ఒక్కసారిగా నవ్వారు.
అంతలో వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ వచ్చేసరికి అందరు ఫుడ్ తినేసారు.
అందరు తిన్న తరువాత రాము బిల్ కట్టేసి భాస్కర్ వైపు చూసి, “భాస్కర్….నువ్వు, సోనియా, చిట్టి ముగ్గురు ఇక్కడే ఉండండి, నేను అనిత వదిన ఇద్దరం ఇప్పుడే వస్తాము,” అన్నాడు.
రాము చెప్పిన మాటలకు భాస్కర్ సమాధానం చెప్పేలోపు రాము, అనిత తమ కుర్చీల్లోంచి లేచి రెస్టారెంట్ నుండి బయటకు వెళ్ళారు.
భాస్కర్ రెస్టారెంట్ గ్లాస్ డోర్ లో నుండి వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడు.
రాము ఎప్పటి లాగే అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి నడుస్తున్నాడు.
లైట్ వెలుగులో అనిత చాలా అందంగా ఉన్నది…..అప్పటికి టైం సాయంత్రం 6 గంటలు అయింది.
సోనియా ఐస్ క్రీం తినడంలో మునిగిపోయింది.
అలా వెళ్ళిన రాము, అనిత పావు గంట తరువాత ఆనందంగా తిరిగి రావడం భాస్కర్ చూసాడు.
వాళ్ళు వచ్చిన తరువాత అందరు రెస్టారెంట్ లో నుండి బయటకు వచ్చి సోనియాను ట్రైన్ రైడ్ లో ఎక్కించారు, దానిలో భాస్కర్ కూడా కూర్చోవచ్చనే సరికి అతను కూడా అందులో ఎక్కాడు.
అనిత, రాము బయట చైర్స్ లో కూర్చున్నారు.
రాము తన చేతిని అనిత భుజం మీద వేసి, ఆమె భుజాన్ని రుద్దుతున్నాడు.
అనిత సోనియా వైపు చూస్తూ మధ్య మధ్యలో రాముతో మాట్లాడుతున్నది.
భాస్కర్ రాము వైపు చూసి, రాము తన పెళ్ళాం అనిత మీద చెయ్యి వేయడం చూసి, రాముని ఏమీ అనలేక తన ఆలోచనలను మార్చుకోవడానికి చుట్టుపక్కల చూస్తున్నాడు.
భాస్కర్, సోనియా ఇద్దరు అక్కడికి రాగానే, పక్కనే ఉన్న roller coaster ride దగ్గరకు వెళ్ళి, ఇంతకు ముందులాగే అనిత, రాము ఇద్దరు భాస్కర్ తో ఏమీ చెప్పకుండానే ఎక్కి కూర్చున్నాదు.
అక్కడ వెలుతురు సరిగా లేకపోవడంతో వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళేసరికి భాస్కర్ కి ఏమీ కనిపించడం లేదు, కాని రాము అనిత ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు పట్టుకుని కూర్చుంటారు అని మాత్రం అనుకున్నాడు.
అంతలో roller coaster లైట్లు వెలగడంతో భాస్కర్ తన భార్య అనిత వైపు చూసాడు.
Roller coaster తిరుగుతున్నప్పుడు అనిత భయంతో పక్కనే ఉన్న సేఫ్ట్ రాడ్ పట్టుకోకుండా రాముని గట్టిగా తన చేతులతో కౌగిలించుకుని కూర్చున్నది.
రాము భుజం మీద అనిత తల పెట్టి కూర్చున్నది.

రాము తన చేతిని అనిత పైట కిందకు దూర్చి అనిత సళ్ళని జాకెట్ మీదే పట్టుకుని నొక్కుతు, తన కుడి చేత్తో సేఫ్టీ రాడ్ ని పట్టుకున్నాడు.
Roller coaster తిరుగుతున్నంత సేపు రాము అనిత సళ్ళని పిసుకుతున్నాడు, అనిత మొదట్లో భయపడినా, తరువాత రాముని వాటేసుకుని కూర్చుని రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నది.
తరువాత రాత్రి 8 గంటలకు వాళ్ళు అందరు పార్క్ నుండి బయటకు వచ్చి, దగ్గరలో ఉన్న రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి భోజనం చేసి ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి పది గంటలయింది.
ఎవరి గదుల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళి పడుకున్నారు….ఉదయం 5 గంటలు అయ్యేసరికి రాము తన బెడ్ రూంలో అనిత ఒంటి మీద బట్టలన్నీ లాగి పారేసి, ఆమెని బోర్లా పడుకోబెట్టి నడు పట్టుకుని పైకి లేపి తన మడ్డని అనిత బొక్కలో కాకుండా, ఆమె గుద్దలోకి తోసాడు.
రాము తన నడుముని ఆడిస్తూ తన మడ్డతో అనిత గుద్దని దెంగుతున్నాడు.
అనిత కళ్ళు మూసుకుని మత్తుగా మూలుగుతున్నది….ఇద్దరికి గదిలో AC ఉన్నా చెమట పడుతున్నది.
రాము అనిత భుజం మీద కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
రాము చాలా రఫ్ గా అనితని దెంగుతున్నాడు….అనిత కూడా అంతే రఫ్ గా రాముకి సహకరిస్తు, తన నడుముని పైకి ఎత్తి రాముకి ఎదురు ఊపులు ఇస్తున్నది.
రాము దెంగుడికి మంచం ఊగుతూ సౌండ్ చేస్తున్నది.
అప్పుడే నిద్రలేచి తన బెడ్ రూం లో నుండి బయటకు వచ్చిన భాస్కర్ కి రాము గది లోనుండి మంచం కదులుతున్న శబ్దాలు, అనిత చేతి గాజుల శబ్దాలు, అనిత మూలుగులు చక్కగా బయటకు వినిపిస్తున్నాయి.
భాస్కర్ గుండె శబ్దం తనకే వినిపిస్తున్నది.
లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడాలనిపిస్తున్నది.
ఈ ఇంటికి వచ్చిన తరువాత చాలా విషయాలు తనకు తెలియకుండా జరుగుతున్నాయి అని అలోచిస్తున్నాడు.
అప్పటికి ట్రైం ఉదయం 7 గంటలు అయింది.
భాస్కర్ హాల్లో కూర్చుని రాము వాళ్ళ బెడ్ రూం తలుపు వైపు చూస్తుంటే, తలుపుకి అటువైపు భాస్కర్ భార్య అనిత రాము మడ్డని నోట్లో కుక్కుకుని చీకుతున్నది.
అలా అనిత రాము మడ్డని చీకుతూ కళ్ళు పైకి ఎత్తి రాము వైపు చూసింది.
అది చూసి రాము అనిత వైపు చూసి నవ్వాడు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Pukulaa undhi story dont continue

  2. Aa bhaskar gadini end cheira lanja kodaka avasarama niku inka vadu,cheste lanja ni chesei danni mottam lekapote vadilei anthe kani sagam sagam enduku raastunav aa ramu gadito..Bhaskar ni tiseyyu iga

  3. Flashback family gurinchi rayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *