రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 27 51

తన మొగుడిని తన ముందే పరాయి మగాడు అరుస్తుండటం చూసి కూడా భాస్కర్ చేసిన తప్పు గుర్తుకొచ్చి అనిత ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు.
రాముని ఆపడం కాని, భాస్కర్ కి సపోర్ట్ చెయ్యడం కాని అనిత అసలు ఏమాత్రం చెయ్యలేదు.
కనీసం అనిత తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు.
ఇక చేసేది లేక భాస్కర్ తల వంచుకుని, “అలాగే రాము….నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్ధం అయింది,” అన్నాడు.
తనకి రాము అంటే భయం అని భాస్కర్ కి తెలుస్తూనే ఉన్నది.
ఆ టైంలో భాస్కర్ మొహం చూసిన ఎవరికైనా అతను రాముకి భయపడుతున్నాడని ఎవరైనా సరె వెంటనే చేప్పేయగలరు.
తన భార్య అనిత తన పరిస్థితి పట్టించుకోకుండా, కనీసం తనకు సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండటం భాస్కర్ మనసులో ముల్లులా గుచ్చుకుంటున్నది.
కాని అంతా అయిపోయిన తరువాత భాస్కర్ అనిత వైపు చూసే సరికి రాము తనను తిట్టడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుండి అనిత తన వైపు చూస్తుందన్న విషయం, తను భయపడుతూ రాముకి సమాధానం చెప్పడం అంతా చూస్తుందని అర్ధం అయ్యి భాస్కర్ కి ఒక్కసారిగా ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు.
దానికి తోడు రాము అనిత భుజాన్ని రాము తన చేత్తో నిమురుతుండటం చూసి భాస్కర్ ఇంకా అయోమయస్థితిలో పడిపోయాడు.
అనిత ఈసారి తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు కొద్ది సేపు చూసింది, కాని ఆమె మొహంలో ఎటువంటి expressions లేవు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Pukulaa undhi story dont continue

  2. Aa bhaskar gadini end cheira lanja kodaka avasarama niku inka vadu,cheste lanja ni chesei danni mottam lekapote vadilei anthe kani sagam sagam enduku raastunav aa ramu gadito..Bhaskar ni tiseyyu iga

  3. Flashback family gurinchi rayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *