రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 27 51

అలా అనిత రాము వీపు మీద మెడ నుండి నడుము దాకా తన చేతులతో మసాజ్ చేస్తున్నది.

అలా రాము నడుం మీదకు అనిత చేతులు వచ్చినప్పుడు అనిత నడుము రాము భుజాలకు, సళ్ళు అతని వీపు మీద మెత్తగా ఒత్తుకుంటున్నాయి.

అలా అనిత సళ్ళు తన వీపుకి వత్తుకున్నప్పుడల్లా రాము చిన్నగా మూలుగుతున్నాడు.

ఆ మసాజ్ లో పడి వాళ్ళు అక్కడకు వచ్చిన భాస్కర్ ని చూడలేదు.

అలా అనిత సళ్ళు రాము వీపు మీద తగలడం వలన అనిత డ్రస్ మీద ఆమె సళ్ళ ప్లేస్ లో ఆయిల్ మరకలు అంటుకున్నాయి.

అంతలో రాము కళ్ళు తెరిచి అక్కడే ఉన్న భాస్కర్ ని చూసి, “నిద్ర లేచావా భాస్కర్,” అని అడిగాడు.

ఆ మాట వినగానే అనిత చేతులు రాము వీపు మీద ఒక్క నిముషం అలా ఆగాయి.

అనిత తల తిప్పి భాస్కర్ వైపు చూసింది.

కాని భాస్కర్ అనితకి వెనక వైపు ఉండటంతో ఆమెకి భాస్కర్ కనిపించలేదు.

రాము తన చేతిని తన వీపు మీద ఒక వైపుకు చూసిస్తూ, “వదినా….ఇక్కడ కొంచెం మసాజ్ చెయ్యవా?” అని అడిగాడు.

అనిత, “అలాగే,” అని రాము చూపించిన చోట ఆయిల్ పోసి మసాజ్ చేస్తున్నది.

అలా చూపించేసరికి రాము చేతి వేళ్ళు ఆయిల్ తో తడిచిపోయాయి.

అలా తడిచిన వేళ్ళను అనిత వీపు మీద తుడుస్తూ భాస్కర్ వైపు చూసి, “ఇక్కడి రా భాస్కర్….నువ్వు రోజు ఇక్కడ నిల్చుని బయటకు చూస్తుంటావు కదా….ఇక్కడికి నువ్వు రావడానికి చోటు ఉన్నది….వచ్చేయ్,” అని అనిత వైపు తిరిగి, “వదినా….అటు వైపు కూడా మసాజ్ చెయ్యి…..అదీ….అలాగే….హాయిగా ఉన్నది,” అని అంటున్నాడు.

భాస్కర్ కి ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కావడం లేదు.

తన అందాలను చూపిస్తూ పరాయి మగాడిని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని మసాజ్ చేస్తున్న తన భార్య అనిత వైపు అలాగే చూస్తున్నాడు.

రాము కళ్ళు మూసుకుని చిన్నగా మూలుగుతున్నాడు.

వాళ్ళిద్దరు అక్కడే ఉన్న భాస్కర్ ని అసలు పట్టించుకోవడం లేదు.

భాస్కర్ బాల్కనీ లోకి వచ్చి బయటకు చూస్తున్నాడు….మధ్యలో రాము వైపు, అనిత వైపు చూస్తున్నాడు.
అలా బయటకు చూస్తున్న భాస్కర్ అనిత మీద నుండి ఎక్కువగా తన చూపు తిప్పుకోలేకపోతున్నాడు.

భాస్కర్ తన భార్య అనిత వైపు అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆమె ఒళ్ళో పడుకుని ఉన్న రాము తల తిప్పి భాస్కర్ వైపు చూసాడు.

అనిత వైపు భాస్కర్ చూస్తుండటం చూసి రాము భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూసాడు.
రాము అలా కోపంగా చూసే సరికి భాస్కర్ భయపడి తన భార్య మీద నుండి తన చూపు తిప్పుకుని బయటకు చూస్తున్నాడు.
కొద్దిసేపటికి రాము వెనక వైపు మసాజ్ అయిపోవడంతో వెల్లకిలా తిరిగాడు.
అనిత కూడా రాము తొడల దగ్గర కూర్చుని కాళ్ళ మీద ఆయిల్ పోసి రాము కుడి తొడను మసాజ్ చేస్తున్నది.
భాస్కర్ ఒకసారి అనిత వైపు చూసి మళ్ళీ తల తిప్పి బయటకు చూస్తున్నాడు.
రాము తొడని మసాజ్ చేస్తూ అనిత తన చేతి వేళ్లను అప్పుడప్పుడు టవల్ లోపలకి పోనిచ్చి మసాజ్ చేస్తున్నది.
అలా అనిత రాము రెండు తొడలను మసాజ్ చేసిన తరువాత రాము మోకాళ్ల కిందకు జరిగింది.
అనిత రాము కాళ్ళను మసాజ్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యమధ్యలో రాము తన కాలు పైకి ఎత్తినప్పుడల్లా రాము కాలు అనిత సళ్ళకు తగులుతున్నది.
అలా రాము కాలు అనిత సళ్ళకు తగలడం భాస్కర్ కూడా చూసాడు.
కాని అనిత మాత్రం అదేమీ పట్టించుకోకుండా మసాజ్ చేయడంలో మునిగిపోయింది.
రాము కాళ్ళకు మసాజ్ చేయడం అయిపోయిన తరువాత అనిత అతని నడుం దగ్గరము వచ్చి, కొంచెం ఆయిల్ రాము పొట్ట మీద, ఛాతీ మీద పోసి అనిత మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని తన చేతులతో పొట్ట మీద నుండి ఛాతీ వరకు మసాజ్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది.
అలా అనిత తన చేతిని రాము మెడ దగ్గరకు పోనిచ్చే సరికి అనిత కొంచెం ఒంగాల్సి వస్తుంది.
అలా ఒంగినప్పుడల్లా అనిత వేసుకున్న డ్రస్ లో నుండి ముప్పావు వంతు సళ్ళు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి.
తన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న అనిత సళ్ళని రాము కన్నార్పకుండా చూడటం భాస్కర్ గమనించాడు.
అది చూసి భాస్కర్ కి తన కుర్చీలో నిప్పులు పోసి వాటి మీద తనను కూర్చోబెట్టినట్టు అనిపిస్తున్నది.
అంతలో అనిత రాము ఛాతీ మీద మసాజ్ చేస్తూ, “మసాజ్….ఎలా ఉన్నది రాము,” అని అడిగింది.
అనిత మాటలు విన్న భాస్కర్ కి ఇంకా అసహనం బాగా పెరిగిపోయి ముళ్ళ కుర్చీలో కూర్చున్నట్టు ఉన్నది.
“చాలా బాగుంది,” అన్నాడు రాము.
అలా అనిత ఇంకో రెండు మూడు సార్లు రాము పొట్ట మీద నుండి మెడ వరకు రుద్దుతూ ఒంగుతున్నది.
రాము కూడా అనిత సళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాడు.
భాస్కర్ కూడా తామిద్దరిని ఏమీ అనలేక అలా చూస్తుండిపోవడం అనిత గమనించి, తన మొగుడు భాస్కర్ అంటే మరింత చులకన భావం వచ్చేసింది.
రాము తన చేతిని అనిత భుజం మీద వేసాడు.
అలా రాము చెయ్యి అనిత సళ్ళకు దగ్గరగా ఉన్నది.
అనిత రాము చేతిని పట్టుకుని ఆయిల్ పోసి మసాజ్ చేస్తున్నది.
అలా చేస్తున్నప్పుడు రాము చేయి అనిత సళ్ళకు తగులుతున్నది.
రాము చేతులు తన భార్య సళ్ళకు తగలడం చూసి భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు.
కాని అనిత అదేమీ పట్టించుకోనట్టు రాము నడుం దగ్గర కూర్చుని మసాజ్ చేస్తున్నది.
అలా కొద్దిసేపటికి మసాజ్ అయిపోగానే….పక్కనే ఉన్న రాము సెల్ మోగింది.
రాము ఒకచేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని మాట్లాడుతూ, ఇంకో చేతిని తన నడుం దగ్గర కూర్చుని ఉన్న అనిత తొడల మీద వేసి రుద్దుతున్నాడు.
ఫోన్ రాగానే అక్కడ నుండి అనిత లేద్దామనుకున్నది, కాని రాము తన ఒళ్ళో చెయ్యి వేసే సరికి ఇక కదలకుండా అలానే కూర్చున్నది.
అలా కూర్చున్న అనిత తన చేతులతో రాము ఛాతీ మీద చిన్నగా నిమురుతూ, తన వేళ్ళతో రాము ఛాతీ మీద వెంట్రుకలతో ఆడుకుంటున్నది.
భాస్కర్ ఇదంతా చూస్తున్నాడని తెలిసి కూడా అనిత తన మొగుడిని పట్టించుకోకుండా రాము ఛాతీని నిమురుతున్నది.
అంతలో రాము ఫోన్ మాట్లాడటం అయిపోయే సరికి, అనిత చాప మీద నుండి లేచి, చాపను మడిచి, ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకున్న తరువాత రాము, అనిత ఇద్దరు బాల్కనీలో నుండి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నారు.
ఇప్పుడు బాల్కనీలో భాస్కర్ ఒక్కడే ఒంటరిగా ఉన్నాడు.
అసలు వాళ్ళిద్దరు తప్పేమీ చేయనట్టు ప్రవర్తిస్తూ, తనను పట్టించుకోకుండా ఉండే సరికి భాస్కర్ కి చాలా బాధేసింది.
భాస్కర్ అక్కడే ఉండి బయటకు చూస్తుండగా బెడ్ రూం లోనుండి అనిత మూలుగులు, మంచం ఊగుతున్న శబ్దాలు వినిపించాయి.
కాని భాస్కర్ అవేమీ పట్టించుకోకుండా అలానే బయటకు చూస్తున్నాడు.
అలా ఒక గంట గడిచిన తరువాత వాళ్ళిద్దరు బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చారు.
భాస్కర్ బాల్కనీలో నుండి హాల్లోకి వచ్చాడు.
అనిత కిచెన్ లో పని చేసుకోవడం చూసాడు.
అనిత స్నానం చేసి చీర కట్టుకుని ఉన్నది.
రాము కూడా స్నానం చేసి హాల్లో సోఫాలో కూర్చుని టీవీలో న్యూస్ చూస్తున్నాడు.
రాముకి, భాస్కర్ కి టీ ఇచ్చి కిచెన్ లో రాత్రి భోజనానికి వంట చేస్తున్నది అనిత.
తరువాత అన్నం తినేటప్పుడు రాము టేబుల్ కింద నుండి అనిత నడుముని తన చేత్తో తడుముతున్నాడు.
భోజనం చేసిన తరువాత భాస్కర్ తన బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి నిద్ర పోయాడు.

3 Comments

Add a Comment
  1. Pukulaa undhi story dont continue

  2. Aa bhaskar gadini end cheira lanja kodaka avasarama niku inka vadu,cheste lanja ni chesei danni mottam lekapote vadilei anthe kani sagam sagam enduku raastunav aa ramu gadito..Bhaskar ni tiseyyu iga

  3. Flashback family gurinchi rayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *