రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 27 51

అలా వీపు మీద ముద్దులు పెట్టిన తరువాత రాము కిందకు జరిగి, అనితని తన వైపుకు తిప్పుకుని, నడుం మీద ఉన్న చీరను పక్కకుజరిపి ఆమె బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టుకుని పైకిలేచాడు.
ఇక్కడ కారు వెనక డిక్కీ డోర్ లేపి ఇలా జరుగుతుండగా, కార్లో కూర్చున్న భాస్కర్, “ఇంకా అనిత, రాము రాలేదేంటి,” అని మనసులోఅనుకుంటూ వెనక్కు తిరిగి చూసాడు.
కాని కారు డిక్కీ పైకి తెరిచి ఉండటంతో భాస్కర్ కి కారు వెనకాల జరిగేది ఏమీ కనిపించడం లేదు.

అంతలో రాము కారు డిక్కీ డోర్ ని కిందకు లాగి లాక్ చేస్తుండగా అనిత కారు వెనక వైపు నుండి తన భర్త భాస్కర్ వైపు చూసింది.
అనిత భాస్కర్ ని పట్టించుకోకుండా కారులో కూర్చోవడానికి కదిలింది.
అనిత తన పక్కనే వెనక సీట్లో కూర్చుంటుదని భాస్కర్ సర్దుకుంటుండగా అనిత మాత్రం ముందుకు వచ్చి కారు front door తీస్తున్నది.
అనిత జుట్టు ముందుకు వేసుకుని ఉండటంతో వీపు మొత్తం కనిపిస్తుంటే భాస్కర్ అనిత వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
ఇప్పటి దాకా అనిత అటువంటి జాకెట్ వేసుకున్నట్టు భాస్కర్ చూడలేదు.
బ్లాక్ కలర్ చీరలో అనిత సెక్సీగా, అందంగా భాస్కర్ కి పిచ్చెక్కిస్తున్నది.
అనిత కార్లో front seat లో కూర్చోగానే రాము కార్ start చేసాడు.
అలా అనితని చూస్తూ ఉన్న భాస్కర్ కి తాము బయలుదేరే ముందు అనిత బెడ్ రూంలో రాము ఉండగానే బట్టలు మార్చుకున్న విషయం గుర్తుకు వచ్చి తన మనసులో, “అనిత రాము ఎదురుగా బెడ్ రూంలో బట్టలు మార్చుకున్నదా లేకపోతే బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకున్నదా…లేదు…లేదు…నా భార్య గురించి అలా తప్పుగా ఆలోచించకూడదు….తప్పకుండా బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని ఉంటుంది,” అని అనుకున్నాడు.
కాని భాస్కర్ మనసులో రాజీ పడలేక పోతున్నాడు.
ఇప్పటికి వరకు తాము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అతనికి రాము, అనిత ఇద్దరిలో ఎవరు చెప్పలేదు.
కాని చాలా రోజుల తరువాత బయటకు వచ్చేసరికి భాస్కర్ కి కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.
భాస్కర్ కి వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అడగడానికి ధైర్యం చాలడం లేదు.
అలా భాస్కర్ ఆలోచనల్లో ఉండగానే కారు amusement partk దగ్గర ఆగింది.
భాస్కర్ కారు window లోనుండి బయటకు చూస్తున్నాడు.
అనిత కారు డోర్ తీసుకుని దిగుతుండగా అనిత వీపు వైపు భాస్కర్ మళ్ళీ చూస్తున్నాడు.
అనిత తెల్లటి ఒళ్ళు నలుపు రంగు జాకెట్ లో ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నది.
అంతకు ముందు రాము తన బెడ్ రూంలోకి furniture కొనడం, అనిత beauty parlour కి వెళ్ళడం గుర్తుకొచ్చి, దాని వల్ల అనిత చాలా అందంగా ఉన్నదని అర్ధం అయింది.
అనిత భాస్కర్ దగ్గరకు వచ్చి కార్ డోర్ తీయగా, రాము కారు డిక్కీలో నుండి వీల్ చైర్ తీసుకొచ్చాడు.
ఇద్దరు కలిసి భాస్కర్ ని వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టారు.
అనిత తన చిన్న కూతురుని ఎత్తుకుని వీల్ చైర్ చిన్నగా తోస్తూ నడుస్తున్నది.
రాము సోనియాను ఒక చేత్తో పట్టుకుని, ఇంకో చేత్తో అనిత నడుం మీద వేసి నడుస్తున్నాడు.
అంత పబ్లిక్ గా రాము తన నడుముని పట్టుకున్నా అనిత ఏమీ పట్టించుకోకుండా నడుస్తున్నది.
వాళ్ళిద్దరు అలా పక్కపక్కనే నడుస్తుంటె చూసే వాళ్ళు మొగుడు పెళ్లాలు అనుకుంటున్నారు.
అలా వాళ్ళందరు ఎక్కడా ఆగకుండా లోపలికి వెళ్ళేసరికి రాము ముందుగానే టికెట్లు తెచ్చాడని భాస్కర్ అనుకున్నాడు.
అనిత భాస్కర్ కూర్చున్న వీల్ చైర్ తోస్తుండగా, రాము అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి రుద్దుతూ పార్క్ మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసారు.
అలా నడుస్తుండగా ఇదివరకు అనిత వాళ్ళింటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అనితని చూసారు.
వాళ్ళు ఒక్క నిముషం ఆగి అనితేనా కాదా అన్నట్టు చూసి, తాము చూస్తునది అనిత అని confirm చేసుకుని, వాళ్ళకు అనిత మొగుడు భాస్కర్ తెలిసుండటంతో, పక్కనే ఆమె నడుం మీద చెయ్యి వేసి నడుస్తున్న రాముని చూసి, వాళ్ళలో ఒక ఆమె ఇంకొక ఆమె వైపు తిరిగి, “అనిత చూడు ఎలా డ్రస్ చేసుకున్నదో…అచ్చం బజారు దానిలాగా ఉన్నది…అయినా ఇలాంటి జాకెట్ వేసుకున్నదేంటి,” అన్నది.
అది విని ఇంకొ ఆమె, “అసలు ఆమె జాకెట్ వెనక వైపు అంతా కనిపిస్తున్నది….సిగ్గు లేకుండా ఎలా వేసుకున్నదో చూడు, అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసిన అతను ఎవరు…వీల్ చైర్ లో కూర్చున్నది అనిత భర్త కదా,” అన్నది.
“వీల్ చైర్ లో కూర్చున్నది ఆమె భర్త భాస్కర్ నాకు బాగా తెలుసు…ఈ మధ్య ఇల్లు ఖాళి చేసి వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నారని విన్నాను,” అంటూ రాము వైపు చూసి, “అది అతనే అయి ఉంటాడు…మొగుడికి accident అయిన తరువాత వాళ్లకు పూట గడవటమే కష్టంగా ఉండేది…కాని ఇప్పుడు అతను అనితని ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నది…దాని హొయలు చూసావా…ఎలా కులుకుతున్నదో…ఇదివరకు నేను కనిపిస్తే వెంటనే పలకరించేది…ఇప్పుడు చూడు నన్ను చూసి కూడా తల తిప్పుకుని ఎలా వెళ్తున్నదో,” అన్నది మొదటి ఆవిడ.
దాంతో రెండో ఆవిడ, “అబ్బా…వదిలేయవే…మనకెందుకు,” అన్నది.
అలా కొద్దిసేపు నడిచిన తరువాత వాళ్ళు సోనియాకు చిన్న పిల్లలు వెళ్ళే ట్రైన్ రైడ్ ఎక్కించారు.
దాంతో సోనియా ఆనందంగా గంతులు వేస్తున్నది…అది చూసి అనిత, భాస్కర్ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు.
అలా సోనియాను కొన్ని రైడ్స్ ఎక్కించిన తరువాత అనిత సోనియాతో, “నువ్వు ఇక్కడే నాన్నతో పాటు ఆడుకుంటూ ఉండు, నేను రాము బాబాయ్ ఇప్పుడే వస్తాము,” అన్నది.
అది విన్న భాస్కర్ అనిత వైపు తిరిగి మాట్లాడే లోపు అనిత, రాము ఇద్దరు నడుచుకుంటూ gaint wheel వైపు వెళ్తున్నారు.
అలా వెళ్తున్నప్పుడు రాము అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి నడవడం చూసాడు.
రాము టికెట్ కౌంటర్ లోకి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళే సరికి రాము ప్యాకేజి టికెట్ కొన్నాడని అనుకుంటూ భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు.
అనిత చాలా ఆనందంగా gaint wheel వైపు రాముతో కలిసి నడుస్తున్నది, తన నడుం మీద పరాయి మగాడి చెయ్యి ఉన్నదన్న విషయం కూడా అనిత పట్టించుకోవడం లేదు.
అలా వాళ్ళిద్దరు gaint wheel ఎక్కిన కొద్దిసేపటికి అది తిరగడం స్టార్ట్ చేసింది.
వాళ్ళిద్దర్ని చూసి సోనియా ఆనందంగా ఎగురుతూ చప్పట్లు కొడుతున్నది.

అలా gaint wheel కింద నుండి పైకి వెళ్ళిన తరువాత భాస్కర్ కి వాళ్ళిద్దరు కనిపించలేదు, కాని పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి వాళ్ళను చూసే సరికి భాస్కర్ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Pukulaa undhi story dont continue

  2. Aa bhaskar gadini end cheira lanja kodaka avasarama niku inka vadu,cheste lanja ni chesei danni mottam lekapote vadilei anthe kani sagam sagam enduku raastunav aa ramu gadito..Bhaskar ni tiseyyu iga

  3. Flashback family gurinchi rayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *