రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 16 78

దాంతో రాము, “అనిత గారు….నేను కూడా మీ అమ్మాయిని స్కూలు నుండి బయటకు పంపాలని కోరుకోవడం లేదు….అందుకనే నేను ఉదయం నా కోరిక మీకు చెప్పాను….ఒక్క అరగంట అనిత గారు…” అన్నాడు రాము చిన్నగా నవ్వుతూ.
“ఇది మీకు న్యాయం కాదు రాము గారు…..ఒక నిస్సహాయురాలైన ఆడదాన్ని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టడం మీకు భావ్యం కాదు,” అన్నది అనిత.

అప్పటికే ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి.
“నాకు అదంతా తెలియదండి…..నేను మీకు సహాయం చేస్తానంటున్నాను కదా…..నా పనులన్ని ఆపుకుని మీరు ఫోన్ చేస్తేనే కదా నేను ఇక్కడకు వచ్చింది…..నేను అవతల తెలిసిన వాళ్ళింటికి వెళ్ళాలి,” అన్నాడు రాము.
“నేను ఇద్దరు పిల్లల తల్లిని…..నేను మీకన్నా పెద్దదాన్ని,” అన్నది అనిత.
“చూడండి అనిత గారు…..నాకు ఆంటీలు అంటే చాలా ఇష్టం….అయినా ఇదంతా నాకెందుకండి…..అనవసరంగా నా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారు…..నాకు మిమ్మల్ని బలవతం చెయ్యాలన్న ఆలోచన అసలు లేదు…..మీకు ఇష్టమైతేనే ఒప్పుకోండి….నేను మీ ఇంటి ఎదురుగా ఉన్నటీ షాప్ లో పది నిముషాలు ఉంటాను…..బాగా అలోచించి మీకు ఇష్టమైతే మీరు ఆ కిటికీలో నుండి నన్ను పిలవండి. నేను వాచ్ మెన్ దగ్గర పైన పెంట్ హౌస్ తాళం తీసుకుని పైకి వస్తాను,” అని రాము వాళ్ళింటి నుండి బయటకు వచ్చి టీ షాప్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న బెంచ్ మీద కూర్చున్నాడు.
అనిత సీరియస్ గా అలోచించడం మొదలుపెట్టింది…..తనకు డబ్బులు వచ్చే దారులు అన్ని మూసుకుపోయాయి….ఇంక ఇదొక్కటే దారి మిగిలి ఉన్నది…..అనిత కిటికి దగ్గరకు వచ్చి కర్టెన్ వెనక నుండి బయటకు చూసింది.
టీ షాప్ దగ్గర రాము నిలబడి తన ఇంటి వైపే చూస్తుండటం గమనించింది…..రాముని చూసి అనితకు చాలా ఆశ్చర్యమేసింది.
ఇద్దరు పిల్లల తల్లిని అయిన తనను రాము కోరుకుంటున్నాడు, ఏం ఉన్నది తనలో అని అనుకుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి గబగబ ఫ్రెష్ అయ్యి చీర మార్చుకుని, పది నిముషాల తరువాత కిటికీ దగ్గరకు వెళ్ళి పైకి రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది.
అనిత రమ్మని సైగ చేసేసరికి రాము ముఖం ఆనందంతో వెలిగిపోయింది…..గబగబ అనిత వాళ్ళు ఉండే అపార్ట్ మెంట్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాడు.
రాము అనిత వాళ్ళ ప్లాట్ దగ్గరకు వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు….తలుపు తీసిన అనితను చూసి రాముకి ఒక్కసారిగా నోట మాట రాలేదు.
అనిత రెడ్ కలర్ శారి కట్టుకుని, బ్లాక్ కలర్ జాకెట్ వేసుకున్నది….లోపల బ్రా వేసుకోలేదని తెలుస్తున్నది….అనిత రాము కోరికని ఎంత తొందరగా వీలయితే అంత తొందరగా పూర్తి చేద్దామని అనుకుంటున్నది.
బ్రా వేసుకుంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అనిత బ్రా కూడా వేసుకోలేదు.
ఆమె వేసుకున్న జాకెట్ లోపల భుజాల మీద బ్రా స్టాప్స్ కనిపించకపోయేసరికి రాముకి కూడా అనిత బ్రా వేసుకోలేదని అర్ధం అయ్యింది.
రాము ఆమె బొడ్డు కనిపిస్తుందేమో అని చూడటానికి ప్రయత్నించాడు…..కాని అనిత తన చీర సర్దుకునే సరికి రాముకి ఆమె బొడ్డు కనిపించలేదు…..దానితో రాము ఒక్కసారిగా నిరాశపడ్డాడు.
అనిత రాము వైపు చూస్తూ, “అరగంట మాత్రమే,” అని అన్నది.
“అలాగే,” అన్నాడు రాము.

“నాకు చాలా భయంగా ఉంది…..ఎవరైనా చూస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి రాము గారు?” అని అనిత భయపడుతూ అడిగింది.
రాము అనిత సళ్ళ వైపు ఆశగా చూస్తూ, “ఎవరు చూడరు అనిత గారు….మీరు భయపడొద్దు,” అన్నాడు.
అనిత నాతో మాట్లాడుతుండే సరికి లోపల నుండి ఆమె మొగుడు, “అనిత ఎవరు వచ్చారు?” అని అడిగాడు.
దాంతో అనిత లోపలికి వెళ్ళి, “సరోజ ఆంటీ పిలుస్తున్నది….ఇప్పుడే వెళ్ళి వస్తాను,” అన్నది.
“సరె…..తలుపు వేసుకుని వెళ్ళు,” అన్నాడు.
అనిత ఆయనతో, “సరె,” అని బయటకు వచ్చి, శబ్దం కాకుండా తలుపు గడి వేసి చిన్నగా రాము, అనిత ఇద్దరు అపార్ట్ మెంట్ పైన పెంట్ హౌస్ వైపుకి బయలుదేరారు.
రాము వెంటనే తన జేబులో ఉన్న తాళం తీసాడు….ఇద్దరు పెంట్ హౌస్ లో అడుగు పెట్టారు.
ఇద్దరు లోపలికి రాగానే రాము తలుపులు మూసేసి, గడి పెట్టేసాడు….అనిత కి చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నది….రాము ఎక్కడ నుండి మొదలుపెడతాడో తెలియక, ఏం చెయ్యాలో తెలియక అలాగే నిల్చున్నది.
రాము తలుపు గడి వేసి అనిత దగ్గరకు వచ్చి, ఆమె చేయి పట్టుకుని పక్కనే ఉన్న చిన్న గదిలోకి తీసుకెళ్ళాడు.
ఆ గదిలో పనికిరాని సామాన్లు పెట్టి ఉన్నాయి….రాము గబగబ ఆ సామన్లని పక్కకు సర్ది….ఆమెను ఖాళీగా ఉన్న వైపు రమ్మన్నాడు.
లైటింగ్ కూడా ఆ గదిలో తక్కువగా ఉన్నది.
అనిత కి టెన్షన్ గా ఉండటంతో భయంతో వణుకుతున్నది…..రాము ఆ గదిలో ఉన్న చాపని పరిచి దాని మీద కాళ్ళు చాపుకుని కూర్చుని, “రా అనిత,” అని పిలిచాడు.
అప్పటిదాక తనను రాము గౌరవంగా, “అనిత గారు,” అని పిలిచేవాడు, కాని ఇప్పుడు తనను మొదటిసారిగా తన పేరు పెట్టి ఏక వచనంతో పిలిచే సరికి అనిత కొంచెం ఇబ్బందిగా ముందుకు నడిచి రాము ముందు నిల్చున్నది.
రాము ఆమె చేయి పట్టుకుని తన పక్కనే కూర్చోబెట్టుకున్నాడు…..అనిత చుట్టూ చూస్తూ ఇబ్బందిగా కూర్చున్నది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bro plz upload girls highschool episodes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *