రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 16 79

అలా మూలుగుతూ ప్రగతి తన ఒంటిని బిగించి రాముని గట్టిగా కావలించుకున్నది…..ప్రగతి అలా కౌగిలించుకునే సరికి ఆమె పూ కండరాలు బిగుసుకుని తన మడ్డని గట్టిగా పట్టేసినట్టు అనిపించింది రాముకి.
“అ…..బ్బా….అత్తా….ఇంత కసి లంజలా ఎలా పుట్టావే……నా చేత దెంగించుకోవడానికే ఇంత అందంగా పుట్టావే,” అంటూ రాము తన మడ్డని లాగి పెట్టి ప్రగతిని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు.
“ఆ….హా…..రాము….అలాగే దంచు…..నీ చేత దెంగించుకోవడానికే పుట్టారా…..నేను నీ లంజనేరా….నన్ను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగరా,” అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా కలవరిస్తూ ప్రగతి తన పళ్ళు బిగించి రాము వేస్తున్న దెబ్బలను తట్టుకుంటున్నది.
ఆ గదంతా వాళ్ళ మూలుగులు, నిట్టూర్పులు, మంచం కిర్రు కిర్రు మనే శబ్దాలతో తియ్యగా నిండిపోతున్నది.
రాము ముందుకు ఒంగి ప్రగతి ముచ్చికలను చీకుతూ, ఆమెని దెంగడంలో ఇంకా స్పీడుని పెంచాడు.
ప్రగతి రాము వేసే దెబ్బల్ని తట్టుకోవడానికి ఒక చెయ్యి నా మెడ చుట్టూ వేసి, ఇంకో చేతిని వెనక టేబుల్ మీద వేసి తన నడుముని ఇంకా ముందుకుతోస్తూ, “రాము ఏం సుఖాన్నిస్తున్నావురా…..అలాగే దంచు….ఇప్పటి వరకు నా మొగుడు, అదే మీ మామయ్య కూడా ఇలా దెంగలేదురా…..అలాగే ఇంకా స్పీడుగా కానివ్వు, నాకు ఐపోవచ్చింది,” అంటూ గట్టిగా రొప్పుతూ, కళ్ళు మూసుకుని తన తొడలతో రాము నడుముని చుట్టేస్తూ, రెండు చేతులతో రాము మెడ చుట్టూ వేసి గట్టిగా కావలించుకుని కదలకుండా ఉండిపోయింది ప్రగతి.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bro plz upload girls highschool episodes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *