రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 13 35

రాముతో తన అనుభవాన్ని తలుచుకుంటే ఆమె మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. తను చేసిన దానికి గిల్టీగా అనిపించక పోగా, చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించిది.
జ్యోతికి రాముకుమ్ముడు గుర్తొచ్చి ఆమె ముఖంలో చిరునవ్వు వచ్చింది. రాముతనని వెనక నుండి దెంగుతున్నప్పుడు తనకి కలిగిన అనుభూతులని తలుచుకుని ముసిముసిగా నవ్వుకున్నది.
చిన్నగా కూని రాగాలు తీస్తూ, హుషారుగా స్నానం పూర్తి చేసి రెడీ అయ్యి, వంట చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది.
వాసు లంచ్ చేసి వెళ్ళేసరికి మధ్యాహ్నం రెండయింది. ఉదయం రాముకుమ్ముడికి జ్యోతి ఒళ్ళంతా పచ్చిపుండులా అయిపోయింది. కాసేపు పడుకుందామని అనుకుంటుండగా కరెంటు పోయింది.
మరో గంట దాకా కరెంట్ రాదని జ్యోతికి తెలుసు. ఇంట్లో ఉక్క పోస్తుందని బయటకు వచ్చి మంచి గాలి వస్తుండటంతో అక్కడే కుర్చీ వేసుకుని కూర్చున్నది.
అంతలో రాముబయటకు వెళ్తూ బయట కుర్చీ వేసుకుని కూర్చున్న జ్యోతిని చూసి, “ఏంటి మేడమ్….బయట నిల్చున్నారు?” అనడిగాడు.
రామువైపు చూసి నవ్వుతూ, “కరెంటు పోయిందిరా…..అందుకనే నిల్చున్నాను,” అన్నది జ్యోతి లేని కోపం నటిస్తున్నది.
“కరెంటు పోయిందన్నావు కదా….మేడమ్ గారు ఏం చేస్తారు?” అనడిగాడు.
“నేను నా ఫ్రండ్ కి ఫోన్ చేసాను….షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి,” అన్నది జ్యోతి. ఏంటో అంత షాపింగ్ పని….నేను తెలుసుకోవచ్చా?” అనడిగాడు రాము.

జ్యోతికి రాముఅడిగిన పధ్ధతి చూసి నవ్వొచ్చింది, “నీకెందుకురా రాము….ఆడాళ్ళకి ఏవేవో ఉంటాయి,” అన్నది జ్యోతి నవ్వాపుకుని కోపం నటిస్తున్నది.
“ప్లీజ్….ప్లీజ్…..చెప్పవా,” అనడిగాడు రాము.
“నేను చెప్పను….పర్సనల్,” అన్నది జ్యోతి.
“ఆంటీ నేనెవరికీ చెప్పను…..ప్లీజ్,” అన్నాడు రాముబ్రతిమిలాడుతూ.
జ్యోతి నవ్వుతూ, “నేప్కిన్స్…..అండర్ గార్మెంట్ లాంటివి,” అని కొద్దిగా ఆగి మళ్ళీ, “నీతో పడుకున్న తరువాత నాకు మరీ సిగ్గు లేకుండా పోతుంది….వాటి గురించి మా ఆయనకి చెప్పడానికే సిగ్గు పడతాను….నీకు మాత్రం అడగ్గానే చెప్పేస్తున్నాను,” అన్నది.
ఆ మాట విని రాము, “మరేమనుకుంటున్నావు….అవునూ…..నువ్వు ప్యాంటీ వేసుకోవుగా?” అంటూ జ్యోతి వైపు చూసి కన్ను కొట్టాడు.
“ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకోను…..బయటికెళ్ళేటప్పుడు వేసుకుంటాను.”
“ఇప్పుడేసుకున్నావా మరి?”
“ఊ….వేసుకున్నా….అయినా అంత క్యూరియాసిటీ ఎందుకు ఆడవాళ్ళ ప్యాంటీ గురించి.”
“అబ్బాయిలకి అది సహజమేలే….ఒకసారి చూపించవా?” అనడిగాడు రాము,
“ఏంటి చూపించేది?” అన్నది ఆశ్చర్యంగా జ్యోతి.
“అదే….నీ ప్యాంటీని,” అనడిగాడు.
“ఛీ…నీకు సిగ్గు లేదూ?”
“ప్లీజ్ జ్యోతి…..చూపించు…..రొమాంటిక్ గా ఉంటుంది.”
“నీ రొమాన్స్ తగలెయ్యా…..ఇక్కడ చూపించాలా?” అన్నది.
“పోని లోపలికి వచ్చి చూపించు….”
జ్యోతి ముసిముసిగా నవ్వుతూ లేచి రాముతో పాటు ఇంట్లోకి నడిచింది. జ్యోతికి కూడా చాలా సరదాగా ఉన్నది. జ్యోతి లోపలికి వచ్చి చేతిలో ఉన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని అక్కడున్న కుర్చీలో పెట్టి, రామువైపు ఓరగా చూస్తూ చీర లంగాతో కలిపి పెట్టుకుని మెల్లగా పైకెత్తింది.
రాముని ఊరిస్తూ నెమ్మదిగా నడుం దాకా పైకెత్తి ప్యాంటీ కనపడేలా ఎత్తి పట్టుకున్నది. జ్యోతి నల్లరంగు ప్యాంటీని చూస్తూ రాముచిన్నగా ఈల వేసాడు.
దాంతో జ్యోతి బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయి. వెంటనే జ్యోతి చీర కిందకొదిలేసింది.
“చూశావు కదా…..ఇక వెళ్తున్నా,” అంటూ జ్యోతి బయల్దేరబోయింది.
“ఆగు….అప్పుడేనా?” అంటూ జ్యోతి జవాబు కోసం చూడకుండా ఒక్క అంగలో ఆమె దగ్గరికి వచ్చి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని చీర పైకెత్తాడు. జ్యోతి వారించేలోగా రాముఆమె లంగాలో దూర్చి లోపలికి దూరిపోయి, వెంటనే జ్యోతి ప్యాంటీని పట్టుకుని కిందకి గుంజాడు.

జ్యోతి ఏం జరుతుందో తెలుసుకుని రాముని ఆపబోయేలోగా, రాముతన పెదవులతో ఆమె పూకు మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు.
దాంతో జ్యోతికి షాక్ కొట్టినట్టయ్యింది, తన మొగుడు ఎప్పుడూ ఆమె పూకు మీద నోరు పెట్టలేదు….దాంతో జ్యోతికి ఒక్కసారిగా కోరిక తన్నుకొచ్చింది.
రాముని వారించే ప్రయత్నం మానుకుని జ్యోతి తన రెండు చేతుల్ని తన చీర మీదుగా రాముతల మీద వేసి బలంగా తనలోకి లాక్కున్నది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Next part eppudu we are eagerly waiting😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *