రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 12 41

ధాబా వాడు పూర్ణ మేడమ్ కోపంగా ఉండటం చూసి, “అమ్మగారు…అలాంటి ముసలోల్లకి సాయం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది….కోప్పడకండమ్మా,” అని పరోటాలు ఆమ్లేట్ తెచ్చి ఇచ్చాడు.
వాళ్ళిద్దరూ అవి తినేసి రోడ్ మీదకు వచ్చి ఏదన్నా బస్సు వస్తుందేమోనని చూస్తున్నారు. పది నిముషాలు గడిచేసరికి ఒక ఓల్వో బస్సు వస్తుంటే దాన్ని ఆపి ఇద్దరూ ఎక్కి పక్క పక్క సీట్లలో కూర్చున్నారు.
బస్సు క్లీనర్ వచ్చి చెరొక రగ్గు ఇచ్చాడు.
వాళ్ళిద్దరూ రగ్గులు కప్పుకుని చెరో సీట్లో కూర్చున్నారు.
పక్కన పూర్ణ మేడమ్ తనతో ఒంటరిగా ఉన్నది అన్న ఆలోచనతోనే రాము మడ్డ లేచి ఫ్యాంటులో ఇబ్బందిపెట్టేస్తుంది.
రాము ఇబ్బందిగా కదలటం చూసి పూర్ణ మేడమ్, “ఏమయిందిరా?” అనడిగింది.
“ఏం లేదు పూర్ణ…ఇందాక పని మధ్యలో ఆగిపోయేసరికి నా రాడ్ గట్టిగా తయారయ్యింది…ముసలోల్లు కనక రాకుండా ఉంటే ఈ పాటికి నా మడ్డ నీ పూకులో దూరి నిన్ను నా కసి తీరా వాయిస్తు ఉండేవాడిని,” అన్నాడు రాము.
రాము అలా మాట్లాడే సరికి పూర్ణ సిగ్గుతో, “పోరా పిచ్చోడా…నన్ను ఎందుకు ఏడిపిస్తావురా ఇలాగ…ఒక్క రాత్రిలో నన్ను లొంగదీసుకున్నావు…నువ్వు చాలా మాయగాడివి,” అంటూ పూర్ణ మేడమ్ రాము చొక్కా పట్టుకులాగింది.
రాము వెంటనే పూర్ణ మీదకు వాలి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.
“ఏయ్…ఏంటిది…ఎవరైనా చూస్తారు….ఇబ్బందిగా ఉందన్నావు కదా….మరి ఏం చేస్తావు,” అనడిగింది పూర్ణ.
“కొద్దిసేపు నా ఫ్యాంట్ తీసేస్తాను,” అన్నాడు రాము.
“ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది….ఇక్కడ ఫ్యాంట్ తీస్తావా….ఎలా?” అయోమయంగా అడిగింది పూర్ణ.
“రగ్గు కప్పుకున్నాం కద పూర్ణ….ఫరవాలేదు,” అన్నాడు రాము.
“సరే….తగలడు,” అంటూ పూర్ణ మేడమ్ ఏం చెప్పాలో తెలియక విసుక్కున్నది.
రాము జాగ్రత్తగా రగ్గు చాటు నుండి ఫ్యాంట్ తీసి పూర్ణ మేడమ్ కి ఇచ్చాడు.
“మ్….ఇది నాకెందుకు….నువ్వే ఉంచుకో,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ గుసగుసలాడుతూ.
“కొద్దిసేపు పట్టుకో పూర్ణ…అయినా మొగుడి ఫ్యాంట్ పట్టుకోవడానికి విసుక్కుంటావేమిటి,” అనడిగాడు రాము.
“నువ్వేమన్నా తాళి కట్టిన మొగుడివా…అలా ఆర్డర్ వేస్తున్నావు,” అనడిగింది పూర్ణ.
“ఆడదాని మీద తాళి కట్టిన మొగుడి కన్నా….రంకు మొగుడికే ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి….అందుకని చెప్పినది చెయ్యి,” అంటూ తన ఫ్యాంట్ ని పూర్ణ చేతికి ఇచ్చాడు.
“ఒక్క రాత్రిలో ఎంత మార్పు రాము….నన్ను చూస్తేనే భయపడే వాడివి….నేను నిన్ను నా మొగుడు అనేసరికి నా మీద అజమాయిషీ చెలాయిస్తున్నావు….అయినా నన్ను నీ పెళ్ళాంలా చూసుకోలేదో అప్పుడు చెప్తాను నీ పని,” అంటూ పూర్ణ రాము వైపు కసిగా కోరికగా చూసింది.
“ముందు మనం మన ఊరు వెళ్ళనీ….నేను నీ దగ్గర ట్యూషన్ అని చెప్పి నీ ఇంటికి వచ్చి…..నేను ఉన్నంతసేపు నీ ఒంటి మీద బట్టలు ఉండనివ్వకుండా…నీ పూకు పచ్చడి చేసేస్తాను చూస్తుండు,” అన్నాడు రాము.
“అది కూడా చూద్దాం,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
“అబ్బ….ఏం సుఖంగా ఉంది పూర్ణ,” అంటూ రాము తన కాళ్ళను ముందుకు చాపాడు.
“వెధవా….లోపల ఏమీ లేకుండా ఎలారా,” అన్నది పూర్ణ కంగారుగా.
“కొద్దిసేపు అయ్యాక వేసుకుంటాలే….బాగా నొప్పిగా ఉన్నది,” అంటూ రాము బాధని నటించాడు.
“నొప్పా…ఎక్కడా,” అనడిగింది పూర్ణ మేడమ్ కంగారుగా. పొత్తి కడుపు దగ్గర,” అన్నాడు రాము.
“అవునా…చూడనీ,” అన్నది పూర్ణ.
రాము తన చేత్తో పూర్ణ చేతిని పట్టుకుని రగ్గు లోనికి లాక్కుని పొత్తి కడుపు మీద వేసుకున్నాడు.
పూర్ణ తన చేత్తో అక్కడ పట్టుకుని చూసి, “వేడిగా ఏమీ లేదు….బాగానే ఉన్నది,” అన్నది.
“అక్కడ కాదు కొంచెం కింద,” అంటూ పూర్ణ చేతిని అలాగే పట్టుకుని తన మడ్డకు ఆనించాడు రాము.
తన చేతికి రాము మడ్డ వెచ్చగా తగలడంతో, “ఛీ….వెధవ,” అంటూ చెయ్యి తీసెయ్యబోయింది పూర్ణ.
రాము పూర్ణ చేతిని అలానే కదలకుందా పట్టుకుని, “ప్లీజ్ మేడమ్…నొప్పిగా ఉన్నది,” అన్నాడు.
దాంతో పూర్ణకి ఏం చేయాలో తెలియక రాము వైపు చూస్తూ, “నన్నేం చేయమంటావురా,” అనడిగింది.
రాము తన మోచేత్తో పూర్ణ ఎత్తుని నొక్కుతూ, “అదేంటి పూర్ణ….నీ మొగుడికి చేత్తో ఎప్పుడూ చెయ్యలేదా….అదే నాకూ చెయ్యి,” పూర్ణ చెవిలో గుసగుసగా అన్నాడు రాము.
“వద్దులే….మా ఆయనది అంటే నేను చెయ్యి వేసిన నిముషానికే అయిపోయిద్ది….నీది ఒక పట్టాన అవ్వదుగా,” అంటూ పూర్ణ చిలిపిగా చూసింది పూర్ణ.
“నీకు ఎలా తెలుసు,” అనడిగాడు రాము.
“ఆడవాళ్ళకి కొన్ని బాగా తెలుస్తాయి…ఇందాక బస్సులో నిల్చుని అన్నిసార్లు నా వెనక నీ మడ్డతొ పొడిచావు….కాని అవలేదుగా,” అన్నది పూర్ణ.
“అయ్యే మార్గం ఒకటున్నది…చెప్పమంటావా,” అంటూ తన మోచేత్తో పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తుని పొడుస్తున్నాడు రాము.
“ఎలా….” అనడిగింది పూర్ణ.
“నీ సళ్లని పిసుకుతుంటే నాకు తొందరగా అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను,” అన్నాడు రాము.
“హబ్బా….ఎలారా బాబు…ఇప్పుడు జాకెట్ తీయడం కుదరదు,” ఇబ్బందిగా అన్నది పూర్ణ.
“జాకెట్ హుక్సు మాత్రం తియ్యి పూర్ణ…ఇందాక ఛాన్స్ మిస్ అయింది…ఇప్పుడు నేను వదులుకోను….అయినా రగ్గు ఉన్నది కదా,” అంటూ బ్రతిమలాడుతున్నాడు రాము.
“ప్లీజ్ రాము…ఇక్కడ….వద్దు….ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు,” అంటూ కంగారు పడింది పూర్ణ.
“నేను కింద తీసెసాను కదా….ఫరవాలేదు రగ్గు కప్పుకుని తీసెయ్,” అన్నాడు రాము.
“హబ్బా…నీతో చావుకొచ్చిందిరా బాబు….నేను నీకు లొంగిపోయేసరికి బాగా లోకువ అయిపోయాను….నన్ను చూస్తేనే భయపడేవాడివి….ఇప్పుడు నన్నే కమాండ్ చేస్తున్నావు,” అన్నది పూర్ణ.
“ప్లీజ్….పూర్ణ….నా బంగారు లంజవి కదా,” అంటూ పూర్ణ మీదకు ఒరుగుతూ ఆమె సళ్ళల్లో ఒకదాని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు.
“స్….అబ్బ….ఆగవు కదా…ఉండు,” అంటూ పూర్ణ ఒకసారి అటూ ఇటూ చూసిన ఆమెకు అందరు నిద్రలో ఉండటం చూసి వళ్ళంతా రగ్గు కప్పుకుని నెమ్మదిగా జాకెట్ హుక్సు తీసి బ్రాని పైకి లాక్కుని, “తీసాను….తొందరగా కానియ్, అన్నది.
“తీసేసా,” అంటూ రాము తన చేతిని రగ్గు లోపలికి పోనిచ్చి, పూర్ణ సళ్ళని ఒక్కసారి చిన్నగా నిమిరాడు.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ నోటి నుండి చిన్న మూలుగు బయటకి వచ్చింది.

రాము వెంటనే పూర్ణ వైపుకు తిరిగి ఆమె చేతిని తన మడ్డ మీద వేసుకుని, ఆమె సళ్ళని నెమ్మదిగా నిమురుత్తూ, “పూర్ణా….” అన్నాడు.
“ఊ….ఏంటి,” మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని అడిగింది పూర్ణ.
“ఎలా ఉంది పూర్ణా….” అనడిగాడు రాము.
“ఏంటి….” అనడిగింది పూర్ణ.
“అదే….నీ రంకు మొగుడి మడ్డ,” అన్నాడు రాము.
పూర్ణ తన చేత్తో రాము మడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని, “ఒరేయ్ రాము…మాట్లాడకు,” అన్నది.
“ప్లీజ్….పూర్ణ చెప్పు,” అనడిగాడు రాము.
పూర్ణ ఏమీ మాట్లాడకుండా తన చేత్తో రాము మడ్డని పైకి కిందకు ఆడిస్తున్నది.
రాము తన చూపుడు వేలితో ఆమె ముచ్చికని రాపాడిస్తూ ముందుకు జరిగి నెమ్మదిగా పూర్ణ బుగ్గపై ముద్దు పెట్టి, “వేడిగా ఉందా….నాది…” అనడిగాడు.
“ఏంటి వేడిగా ఉండేది,” అనడిగింది పూర్ణ.
“అదే….నా మడ్డ,” అంటూ రాము తన పెదవులతో పూర్ణ బుగ్గ మీద రాస్తున్నాడు.
“అవును,” అంటూ పూర్ణ భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ.

2 Comments

Add a Comment
  1. first episode చాలా బాగుంది

  2. స్టోరీ చాలా బాగుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *