రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 12 41

ఇస్స్స్…మ్మ్మ్…అని చిన్నగా మూలిగి, ఛీ…పాడు పిల్లాడా…వదిలెయ్యరా…ప్లీజ్, అంటూనే ఒక్కసారి నా చేతిని పూర్ణ మేడమ్ తన పొట్టకేసి అదుముకున్నది. పూర్ణ పిర్రల గాడిలో దూరిన నా మగతనంతో గట్టిగా గుచ్చుతూ నా నడుముని తన పిర్రలకేసి అదిమి పొట్ట నిమురుతున్న చేతిని బొడ్డు చుట్టూ వేళ్ళతో రాస్తూ…బొడ్డులో వేలు దూర్చి మెల్లగా తిప్పాను.
ఇస్స్స్….చంపేస్తున్నావురా రాము…ప్లీజ్ ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదు…వదిలెయ్, అన్నది.
అంటే…ఎవరు చూడకపోతే ఇష్టమేనా? అనడిగాను.
పోరా పాడు పిల్లాడా…ఇలా చేసి నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దురా, అన్నది.
నేను ఏం చేయను….ఇక్కడ కదలటానికి కూడా పేస్ లేదు, అన్నాను.
కావాలంటే ఆనుకుని నిల్చో…అంతే కాని ఇలా చేతులు వేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు, అన్నది.
ఈ పరిస్థితిలో మీరు వద్దు అన్నా…కావాలి అన్నా నేను ఇక్కడ నుండి కదలలేను…అంత ఇరుకుగా ఉన్నది, అన్నాను.
ప్లీజ్…రాము…ఇబ్బంది పెట్టకు…చేతులు తీసెయ్యి, అంటూ బతిమిలాడుతూనే పూర్ణ మేడమ్ తన గుద్దని నా మడ్డకేసి వెనక్కి నొక్కి ఆ హాయిని అనుభవిస్తుంది.
నేను పూర్ణ మేడమ్ బొడ్డులో తిప్పుతున్న వేలుని తీసి చేత్తో మెల్లగా చీర కుచ్చిళ్ళ అంచుగా చేతిని రాస్తూ, మెడ మీద సుతారంగా మునిపంటితో కొరుకుతూ పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల మెత్తదనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే, పూర్ణ మేడమ్ చిన్నగా మూలుగుతూ నా మడ్డ రాపిడిని, తన పొట్ట మీద రుద్దుతున్న నా చేతి స్పర్సని, ఆమె మెడ మీద తగులుతున్న నా వేడి ఊపిరిని హాయిగా కళ్ళు మూసుకుని అనుభవిస్తుంది. కుచ్చిళ్ళ దగ్గర రాస్తున్న చేతిని మెల్లగా జరిపి పొట్టంతా నిమురుతూ జాకెట్ అంచుల వరకు తెచ్చాను.
రాము…నీకు సీరియస్ గా చెబుతున్నాను…చెయ్యి తీసెయ్యి, అంటూ నా చేతిని లాగేసింది.
ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నావు కదా…ఇప్పుడేమయ్యింది, అంటూ నా నడుముని కొంచెం పూర్ణ మేడమ్ గుద్దకేసి నొక్కాను.
ఇస్స్స్…అబ్బా చంపుతున్నావురా రాము…ప్లీస్ నన్ను వదిలిపెట్టు…నేను అలాంటి దాన్ని కాదు అని చెబుతున్నా కదా, అన్నది.
నా చెయ్యి లాగేసారు కదా…ఇప్పుడు నేను ఏమి చెయ్యటం లేదు…కాకపోతే దూరంగా జరగలేను…నేను జరగాలి అనుకున్నా ఇక్కడా ప్లేస్ లేదు….ఏమి చెయ్యమంటారు, అన్నాను.
కనీసం తగలకుండా నిల్చో రాము, అన్నది.
నేను ఏమన్నా కావాలని ఆనుకున్నానా ఏమిటి? ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు…పైగా ఫుల్ రష్ గా ఉన్నది మేడమ్.
నీకు అలాగే ఉంటుంది రాము…ఇక్కడ నా పరిస్థితి చూడు, ఎంత ఇబ్బంది నాకు…కనీసం ఆడదాన్ని, నీ టీచర్ ని అని దూరంగా ఉండకుండా ఏకంగా ఆనించి నిల్చున్నావు.
నేను ఎక్కడ ఆనించాను మేడమ్…జనాల తోపుడికి అదే ఆనుకున్నది…అయినా మీకు హాయిగా లేదంటారా…పైకి ఊరికే ఇష్టం లేనట్టు కబుర్లు చెబుతారు మేడమ్, అన్నాను.
నీకేమి కబుర్లు బాగానే చెబుతావ్…ఏదనా అయితే మా కాపురాలు నాశనం అవుతాయి, అన్నది.
భలెవారు మేడమ్…మీరు ఇంత చిన్న విషయానికి జీవతాల నాశనం అంటూ పెద్ద మాటలు అంటున్నాదు, అన్నాను.
అంతలో బస్సు డ్రైవర్ మళ్ళి బ్రేక్ వేసాడు. దాంతో నా మడ్డ చాలా గట్టిగా పూర్ణ మేడమ్ పిర్రల మధ్య గాడిలో గుచ్చుకున్నది.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్, ఇస్స్స్…అబ్బా…ఏంటి రాము…ఇలా పొడిచి పొడిచి చంపుతారు…ఎంత గట్టిగా గుచ్చుకున్నదో…ప్రాణం విలవిల లాడింది….ప్లీజ్ రాము, అంటూ పూర్ణ మేడమ్ నాకు ఏదో చెబుతూ ఉన్న సమయంలో బస్సు స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కి దిగటంలో మళ్ళి ఆ కుదుపుకి నా మడ్డ ఇంకో రెండు సార్లు గుచ్చుతుంటే, నేను ఇదే అవకాశం అని నా నడుం రెండు ఊపులు ఊపాను…కసిగా పూర్ణ మేడమ్ వెనకను అనుభవిస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది.
మ్మ్…ఇస్స్స్….చంపుతున్నావురా రాము….నేను ఓర్చుకోలేకపోతున్నాను…కదులుదాం అంటే ప్లేస్ లేదు…తప్పించుకోవటానికి వీలు లేదు…ఒక పక్క నిల్చుని నిల్చుని కాళ్ళు లాగుతున్నాయి…ఇంకోపక్క నువ్వు నా వెనక కర్ర పెట్టి పొడుస్తున్నావు…అల్లాడిపోతున్నాను…నేను ఇలా నీ చేతిలో చిక్కుకున్నానేంటి నీ చేతిలో…అయ్యో…ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితి….అంతా నా ఖర్మ, అని గొనగటం మొదలుపెట్టింది పూర్ణ మేడమ్.
అదేంటి మేడమ్ అలా అంటారు…సరే నన్ను తిట్టుకోవడం దేనికి…నేను ఇక్కడి నుండి వెనక్కు వెళ్ళి వెనకవాడిని ముందుకు రమ్మంటాను, అని జరగబోయాను.
అయ్యో…వద్దు రాము…మళ్ళి వాడెవడో వచ్చి నిల్చుంటాడు…నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, అన్నది పూర్ణ మేడమ్ తన మనసులో ఇష్టం ఉన్నా, కాని వెరే వాడు చెయ్యడం కంటే, ఇష్టపడిన నాతొ మేలు అనుకుంటు.
వద్దులెండి మేడమ్…మళ్ళి అనిచ్చావు…పొడిచావు….గిల్లావు, గిచ్చావు అంటారు…నాకు ఎందుకొచ్చిన గొడవ…వచ్చే స్టాపులో నేను దిగి మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను…మీరు ప్రతి దానికి నన్ను అపార్ధం చేసుకుంటున్నారు, అని వెనుకకు తిరుగుతున్నాను.
ప్లీజ్ రాము…అలా అనకు…నిన్ను తప్పుగా అనలేదు రాము…నా పరిస్తితి ఆలోచించు…వాడెవడో తెలియదు, ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడితే కష్టం…నువ్వు వచ్చే స్టాప్ లో దిగి వెళ్ళి పోతే నేను ఒక్కదాన్ని ఎలా వెళ్ళను? నేను ఏమి అనను…ఇక్కడే ఉండు…ప్లీజ్….కాని చేతులేయ్యవద్దు, అన్నది.
మేడమ్…సరే అలాగే కానివ్వండి…కాని పొరపాటుగా బస్సు కుదుపులకు గుచ్చుకుంటే సారీ, అన్నాను.
ఫర్వాలెదులే రాము…కాని తగలకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించు….నా ఇబ్బంది కూడా అర్ధం చేసుకో రాము, అన్నదు.
మీ ఇబ్బంది అర్ధం అయింది మేడమ్…కాకపోతే ఎటు కదలలేని పరిస్తితి…ఒక్క రిక్వెస్ట్ మేడమ్, అన్నాను.
ఇంతకీ ఏమి రిక్వెస్ట్?
ఏమి లేదు కదలకుండా నిల్చోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏదన్న పట్టుకోవాలి కాని పైన బస్సు రాడ్ కూడా పట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు…మీరు ఏమనుకోకుండా ఉంటే మీ భుజం పట్టుకుని నిల్చుంటాను…తప్పుగా అనుకోకండి ప్లీజ్…అన్నాను

2 Comments

Add a Comment
  1. first episode చాలా బాగుంది

  2. స్టోరీ చాలా బాగుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *