రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 64 56

ఆమె చూపులో ఒక వైపు మడ్డ పెట్టనందుకు అసహనం….ఇంకో వైపు వేళ్లతో కార్పించినందుకు కొద్దిగా సంతోషం కనిపించింది.
కాని అనితకు మాత్రం మనసులో పూకులో మడ్డ దూరకుండానే కారినందుకు చాలా అసహనంగా ఉన్నది.
ఇంత సహకరిస్తున్నా మొదట్లో భాస్కర్ మడ్డలో ఉన్న గట్టితనం ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు….అని ఆలోచిస్తున్నది.
అనితకు కారిపోయిందన్న విషయం అర్ధమవగానే భాస్కర్ తన వేళ్లను ఆమె పూకులో నుండి తీసి పక్కనే మెదలకుండా పడుకున్నాడు.
అనిత పక్కకు తిరిగి భాస్కర్ వైపు చూస్తూ, “భాస్కర్….ఏమయింది,” అనడిగింది.
కాని భాస్కర్ నుండి ఏవిధమైన సమాధానం రాలేదు.
పెళ్ళి అయిన దగ్గర నుండీ అనితను అంత సెక్సీగా….అంత కామంగా చూడకపోవడం….ఆమెను సుఖపెట్టే స్థితిలో తాను లేకపోయేసరికి భాస్కర్ మనసంతా అదోలా అయిపోయింది.
ఆ ఆలొచనల్లో ఉన్న భాస్కర్ కి అనిత పిలిచింది వినపించకపోయేసరికి కళ్ళు మూసుకుని దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు.
దాంతో భాస్కర్ పరిస్థితిని అర్ధం చేసుకున్న అనిత మెల్లగా అతని భుజం మీద చెయ్యి వేసి, “పర్లేదు భాస్కర్…కొంచెం అయినా నరాల్లో కదలిక వచ్చింది కదా….బాధపడకు….మెల్లగా అన్నీ సర్దుకుంటాయి….” అన్నది.
భాస్కర్ కళ్ళు తెరిచి తన భార్య అనిత వైపు చూసాడు.
అనిత కళ్ళల్లో కోరిక స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది….కాని అది బయటకు కనిపించకుండా ట్రై చేస్తున్నది.
భాస్కర్ తల వంచుకుని, “అనితా…సారీ….నా నరాల్లో కదలిక కోసం నిన్ను రెచ్చగొట్టాను…కాని నాలో కొత్తగా ఏదో లోపం వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నది,” మెల్లగా అన్నాడు.
అనిత కంగారుగా భాస్కర్ ని సముదాయిస్తూ, “అబ్బా…అదేం లేదు భాస్కర్….నాకు అంతా బాగానే ఉన్నది…నిన్ను నువ్వు అలా తక్కువ చేసుకోకు….యాక్సిడెంట్ అవక ముందు నన్ను ఎంత బాగా సుఖపెట్టావో నీకు తెలుసుకదా… అలాంటిది ఇప్పుడు నీ గురించి తప్పుగా ఎలా అనుకుంటాను….” అన్నది.
భాస్కర్ : అనితా….నువ్వు….చెప్పేది…నిజమే….కానీ….నేను….ఏం…చెబుదామనుకుంటున్నానంటే….(అంటూ తన మనసులో మాటను చెప్పడానికి తడబడుతున్నాడు. అది కాక అతని గొంతు వణకడం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.)
అనిత : ఏమయింది భాస్కర్….నువ్వు నాకు విషయం చెప్పడానికి ఇంతలా సందేహిస్తున్నావెందుకు….(ప్రేమగా అడుగుతూ…భాస్కర్ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ) నువ్వు బాధపడకుండా….నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావొ చెప్పు…..
భాస్కర్ : అనితా….నా మనసులో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం మొదయింది….యాక్సిడెంట్ అయిన దగ్గరనుండీ నరాలు చచ్చుబడి పోయాయి కదా…..కాని నేను వాడుతున్న మందుల వలన కొద్దిరోజుల క్రితం నుండి నాకు చలనం రావడం తెలుస్తుంది…
అనిత : (ఆశ్చర్యంగా భాస్కర్ వైపు చూస్తూ) కొద్ది రోజుల క్రితం నుండి అంటే ఎప్పటి నుండి కదలిక మొదలయింది….
భాస్కర్ : యాక్సిడెంట్ అయిన తరువాత జరిగిన సంఘటనలు…బాగా స్ట్రెస్ ఫీలవుతున్నా….తరువాత రాము నిన్ను లొంగదీసుకున్నాడని తెలిసిన తరువాత….నువ్వు రాముతో కలిసి నా ఎదురుగానే దెంగించుకున్న తరువాత….(ఈ మాట వినగానే అనిత సిగ్గుతో భాస్కర్ వంక చూడలేక తల వంచుకున్నది.) అప్పటిదాకా నిన్ను నా భార్యగా చూసిన నాకు….ఎప్పుడైతే నువ్వు రాముతో నేను ఉన్నానన్న భయం కూడా లేకుండా దెంగించుకోవడం మొదలుపెట్టావో… అప్పటినుండి నా మడ్డ ఇంకా బాగా గట్టిపడటం మొదలయింది….

భాస్కర్ : అనితా….నా మనసులో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం మొదయింది….యాక్సిడెంట్ అయిన దగ్గరనుండీ నరాలు చచ్చుబడి పోయాయి కదా…..కాని నేను వాడుతున్న మందుల వలన కొద్దిరోజుల క్రితం నుండి నాకు చలనం రావడం తెలుస్తుంది…

అనిత : (ఆశ్చర్యంగా భాస్కర్ వైపు చూస్తూ) కొద్ది రోజుల క్రితం నుండి అంటే ఎప్పటి నుండి కదలిక మొదలయింది….
భాస్కర్ : యాక్సిడెంట్ అయిన తరువాత జరిగిన సంఘటనలు…బాగా స్ట్రెస్ ఫీలవుతున్నా….తరువాత రాము నిన్ను లొంగదీసుకున్నాడని తెలిసిన తరువాత….నువ్వు రాముతో కలిసి నా ఎదురుగానే దెంగించుకున్న తరువాత….(ఈ మాట వినగానే అనిత సిగ్గుతో భాస్కర్ వంక చూడలేక తల వంచుకున్నది.) అప్పటిదాకా నిన్ను నా భార్యగా చూసిన నాకు….ఎప్పుడైతే నువ్వు రాముతో నేను ఉన్నానన్న భయం కూడా లేకుండా దెంగించుకోవడం మొదలుపెట్టావో… అప్పటినుండి నా మడ్డ ఇంకా బాగా గట్టిపడటం మొదలయింది….

అనిత : (భాస్కర్ చెప్పింది విన్న తరువాత ఆమె కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో పెద్దవి అయ్యాయి) అంటే నేను రాముతో పడుకుంటే నీకు గట్టిపడుతుందా…..
భాస్కర్ : అవును అనితా…..(అంటూ తల ఊపాడు.)
అనిత : అప్పుడు ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది భాస్కర్….ఏ పరిస్థితుల్లో నేను రాముతో పడుకుంటున్నానో నీకు తెలుసు కదా…..
భాస్కర్ : నేను నిన్ను తప్పు పట్టడం లేదు అనితా….నా పరిస్థితి చెబుతున్నా….తరువాత రాముతో నువ్వు ఎలా సుఖపడుతున్నావో ఊహించుకుంటుంటే….(అంటూ మాట పూర్తి చేయలేకపోతున్నాడు.)
భాస్కర్ కి తాను ఏం మాట్లాడబోతున్నాడో అర్ధమవుతున్నది.
అనిత గురించి చెడుగా ఆలోచిస్తున్నాడని….తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాడని భాస్కర్ కి అర్ధం అవుతుంది.
అందుకనే భాస్కర్ ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాడు.

Updated: July 31, 2021 — 8:15 am

2 Comments

Add a Comment
  1. ammmmma vaddu nakukuda kavali niiiiiii bikkkka please

  2. Before Ramu leaves for Mumbai, arrange a threesome with anjali and deepika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *