రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 63 52

దీపిక : ఆ విషయం చెప్పిన తరువాత నువ్వు కోప్పడకూడదు…..
రాము : ఇంత అందమైన ఆడది కౌగిలిలో ఉంటే ఏ మగాడికైనా కోపం వస్తుందా….(అంటూ దీపిక మొహం లోకి చిలిపిగా చూస్తూ) అయినా మీ ఆడాళ్ళందరూ తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి బెడ్‍రూమ్ లో పడక సుఖం అనే ఆయుధాన్ని బాగా వాడతారు…..
దీపిక : అబ్బా….రాము…..నేను సీరియస్‍గా చెబుతుంటే నువ్వు జోక్ చేస్తావేంటి….
రాము : సరె…సరె….ఇంతకు విషయం ఏంటో చెప్పు….
దీపిక : అది….అది….మరి….అంజలి….

రాము : అబ్బా….నసక్కుండా విషయం చెప్పు….అంజలికి ఏమయింది…ఒంట్లో బాగోలేదా….
దీపిక : అదేం లేదు….
రాము : మరి ఇప్పుడు అంజలి విషయం దేనికి….ముందు విషయం చెప్పు….
దీపిక : అదే…..విషయానికి వస్తున్నా…నాకు బ్యూటి పార్లర్ మిషనరీ కొనుక్కోమని అంజలికి యాభై వేలు ఇచ్చావు కదా….దాని విషయం….
రాము : అవును….నీకు అవసరమని అంజలి నా దగ్గర తీసుకున్నది….అయితే….ఏమయింది….
దీపిక : ఆ యాభై వేలు అంజలి నాకు ఇవ్వలేదు…..
రాము : (దీపిక వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ) అవునా…మరీ ఈ విషయం నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు…(అంటూ ఒక్క నిముషం ఆగి) అంజలికి అవసరం ఉండి వాడుకుని ఉంటుందిలే…అయినా నాకు అప్పుడే మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పి ఉంటే నీకే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేవాడిని కదా…సరేలే….మరి నీకు డబ్బులు కావాలా….
దీపిక : ఇప్పుడు అవసరం లేదు….(అంటూ తల ఊపింది.)
రాము : మరి ఇప్పుడు విషయం ఏంటి…మరి అంజలి నీకు అవసరం అని చెప్పి తీసుకున్నదా….అలా ఎందుకు… తనకు అవసరం అయితే డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు కదా…నీ పేరు చెప్పి తీసుకోవడం దేనికి….
దీపిక : అది కాదు రాము….ముందు నేను చెప్పేది విను….నా మొగుడి సంగతి నీకు తెలుసు కదా….పెళ్ళి అయిన దగ్గర నుండీ సుఖం లేదు….అప్పుడు నువ్వు తన ఇంటికి నువ్వు వస్తున్నావని అంజలి చెప్పింది….నేను గుచ్చి గుచ్చి విషయం అడిగితే అంజలి అసలు విషయం చెప్పింది…దాంతో నీతో పడక సుఖం నాక్కూడా కావాలని చెప్పాను… డైరెక్ట్ గా ప్రొసీడ్ అయితే నువ్వు మా ఇద్దరి గురించి తప్పుగా అనుకుంటావని అంజలి మిషనరీ కొనాలని అబధ్ధం చెప్పి నీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని….తరువాత నిన్ను భోజనానికి అని పిలిచి లొంగిపోయినట్టు నటించాను…

2 Comments

Add a Comment
  1. O pillo jarino sottabuggala chinnari niiiiii kassi lanjeeeee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *