రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 59 83

జరీనా : ప్లీజ్ రామూ….నా మాట విను….
రాము : అయితే ఇప్పుడే నేను మీ పూకుని దెంగుతాను…..
రాము అలా అనగానే జరీనా కళ్ళల్లో భయం కనిపించింది….ఆమె మనసులొ అయూబ్ ఎప్పుడు వస్తాడో అన్న భయం వెంటాడుతున్నది.
జరీనా భయం కనిపెట్టిన రాము ఆమెను అలాగే వాటేసుకుని సోఫాలో ఉన్న ఆమె ఫోన్ తీసుకుని అయూబ్ కి ఫోన్ చేసాడు.
రాము తన మొగుడికి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నాడో అర్ధం కాక జరీనా ఇంకా భయపడిపోతో అతని చేతిలో నుండి ఫోన్ లాక్కోవడానికి ట్రై చేసింది.
కాని రాము ఆమెకు ఫోన్ అందకుండా పైకి ఎత్తుతూ, “మేడమ్….సార్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే ఎక్కడ ఉన్నారో కనుక్కోండి,” అన్నాడు.
జరీనా అలా ఫోన్ లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుండగానే అవతల వైపు అయూబ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, “హలో….జరీనా….” అన్నాడు.
ఫోన్ లో అయూబ్ గొంతు వినగానె జరీనా ఇక చేసేది లేక, “అయూబ్….ఎక్కడ ఉన్నారు….ఇంకా ఎంత సేపు,” అన్నది.
జరీనా గొంతులొ అసహనాన్ని అయూబ్ గమనించి, “సారీ జరీనా….మన ఫ్లాట్ సందు చివరలో ఉన్నాను….ఐదు నిముషాల్లో వచ్చేస్తాను,” అని ఫోన్ కట్ చేసాడు.
అయూబ్ ఐదు నిముషాల్లో వచ్చేస్తాడనగానే జరీనా వెంటనె రాము కౌగిలి నుండి విడిపించుకుంటూ, “రాము….ఇక వెళ్లు…నా మొగుడు వచ్చేస్తున్నాడు…నువ్వు విన్నావు కదా….” అన్నది.
రాము కూడా జరీనా మేడమ్ ని వదిలేసి బట్టలు వేసుకుంటూ, “సరె మేడమ్….నేను రేపు వచ్చేస్తాను,” అంటూ ఆమె దగ్గరకు వచ్చి, “మేడమ్….మీ అందమైన పెదవులను ఒక్కసారి ముద్దుపెట్టుకుంటాను,” అంటూ ముందుకు రాబోయాడు.
కాని జరీనా అతన్ని ఆపి, “కావాలంటే రేపు వచ్చిన తరువాత నీ ఇష్టం వచ్చినంత సేపు పెట్టుకుందువుగాని,” అని అన్నది.
అంతలోనే తాను ఏమన్నదొ గుర్తుకొచ్చి జరీనా సిగ్గుతో తల వంచుకున్నది.
జరీనా మాట వినగానే రాము ఇంకా ఆనందంగా ఆమె దగ్గరకు రాబోయాడు.
కాని జరీనా వెంటనే తేరుకుని రాము చెయ్యి పట్టుకుని కంగారుగా డోర్ తీసి బయటకు పంపేసి తలుపేసేసింది.
బయటకు వచ్చిన రాము జరిగిన దాన్ని తలుచుకుని హుషారుగా లిఫ్ట్ లో కిందకు వచ్చి సెల్లార్ లో తన బైక్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లాడు.

(To B Continued………..)

2 Comments

Add a Comment
  1. Jarina ni dengadam raayandi

  2. very nice story and keep going

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *