రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 59 82

రాము అలాగే అంటూ తల ఊపి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు…..రాము వెళ్ళిపోయిన తరువాత తలుపు గడి వేసుకుని వచ్చి బెడ్ మీద పడుకుని ఇంతకు ముందు జరిగింది అంతా ఆమె కళ్ళ ముందు కదిలింది.
జరీనా తన మనసులో, “అసలు ఏం జరుగుతుంది….నేను ఇలా ఎలా చేయగలుగుతున్నాను….రాముతో నా పూకుని ఎమ్దుకు రాపాడించుకున్నాను….అయినా ఇదంతా ఏదో ప్లాన్ చేసినట్టు రాము వచ్చినప్పుడే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి…..కాని జరుగుతున్న వాటిల్లో రాము తప్పు ఏమీ లేదు….ఎందుకంటె సోఫాలో స్వీట్ రాము వేయలేదు….అయూయ్ వేసాడు…కాకపోతే జరుగుతున్నవి అన్నీ రాముకి అనుగుణంగా జరుగుతున్నాయి…..అయినా రాము చేత రుద్దించుకున్న తరువాత నాకు కారిపోవడం ఏంటి….ఇక్కడ జరిగింది రాము ఎవరికీ చెప్పడు….నాకు ఆ నమ్మకం ఉన్నది….ఇప్పటికి చాలా సార్లు ఏదో కట్టుకున్న మొగుడు తన పెళ్ళాన్ని బట్టల్లేకుండా చూసినట్టు….రాము ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా నన్ను పూర్తి నగ్నంగా చూస్తున్నాడు….ఇక నుండి రాముతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి,” అని ఆలోచిస్తూ పడుకున్నది.

ఎప్పటి లాగే ఆరోజు కూడా అయూబ్ ఇంటికి లేటుగా వచ్చాడు…ఆలోచనల్లో ఉన్న జరీనా ఏమీ తినకపోయే సరికి నీరసంగా ఉన్నది.
ముంబైలో కొత్త బ్రాంచ్ కోసం ప్రిపరేషన్ జరుగుతుండటంతో చాలా బిజీగా ఉండి ఇంటికి లేట్ గా రావడం మొదలుపెట్టాడు అయూబ్.
జరీనా నీరసంగా ఉండటం చూసి…..
అయూబ్ : ఏమయింది జరీనా….ఒంట్లో బాగాలేదా…..
జరీనా : అలాంటిదేం లేదు….బాగానే ఉన్నాను…..

అయూబ్ : మరి నీ మొహం నీరసంగా కనిపిస్తున్నది….
జరీనా : అదేం లేదు….నువ్వు ముందుగా అహమ్మదాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నావు కదా….ఆ ఆలోచన వస్తేనే చాలా బాధగా ఉన్నది.
అయూబ్ : నిన్ను ఒక్కదాన్నే ఇక్కడ ఉండమని ఎవరన్నారు…..నువ్వు కూడా నాతో వచ్చేయ్….
జరీనా : రావచ్చు…..కాని ఇక్కడ స్కూల్ వాళ్ళు నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే దాకా ఉండాలని తప్పని సరిగా చెప్పారు….(అంటూ అయూబ్ కి అబధ్ధం చెప్పింది.)
ఆ మాట చెప్పిన తరువాత జరీనా తన మీద తనకే ఆశ్చర్యమేసింది.
అలా ఎందుకు చెప్పిందో ఆమెకు కూడా అర్ధంకాక అయోమయంగా ఉండిపోయింది.
అయూబ్ : సరె….ఏం చేస్తాం మరి….
జరీనా : సరె….ఆ విషయాలు వదిలెయ్….ఇవ్వాళ సంగతులేంటి….
అయూబ్ : మామూలే….పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గవి ఏమీ లేవు….
జరీనా : బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు….
అయూబ్ : అవును….కాని….ఒక గంటలో మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోతాను….
జరీనా : ఎలా….
అయూబ్ : నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉన్నది…..
జరీనా : ఏంటది….
అయూబ్ : అది నువ్వే….ఒక్కసారి నువ్వు ఒప్పుకున్నావంటే….నా అలసట మొత్తం చిటికెలో తీరిపోతుంది….
జరీనా : అమ్మో….ఇప్పుడా…..నా వల్ల కాదు….నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు….
అయూబ్ : నువ్వు అబధ్ధం చెబుతున్నావు…..

జరీనా : నాకు జ్వరంగా ఉన్నది…..
అయూబ్ : మ్….అయితే ఏమైనా మెడిసిన్ తీసుకున్నావా…..
జరీనా : ఆ….తీసుకున్నాను….
అయూబ్ : రేపు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్దామా…..
జరీనా : అంత లేదు….తగ్గిపోతుంది….
అయూబ్ : సరె….డాక్టర్ సంగతి రేపు చూద్దామ్….నువ్వు వెళ్ళి పడుకో….నేను ఫుడ్ వేడి చేసుకుని తింటాలే…..
దాంతో జరీనా అలాగే అన్నట్టు తల ఊపుతూ అయూబ్ కి గుడ్ నైట్ చెప్పి వెళ్ళి పడుకున్నది.
ఆ రాత్రి జరీనాకి 103F జ్వరం ఉన్నది….ఆమె రాము గురించిన ప్రతి విషయాన్ని తన మొగుడి దగ్గర దాస్తున్నది….అలా ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నదో ఆమెకు కూడా అర్ధం కావడం లేదు.
తరువాత రోజు జరీనా నిద్ర లేవకపోవడంతో అయూబ్ నిద్ర లేచి అర్జంట్ పని ఉండటంతో బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.
ఆరోజు కూడా జరీనాకి జ్వరం తగ్గకపోవడంతో కాలేజీకి ఫోన్ చేసి మూడు రోజులు లీవ్ తీసుకున్నది.
నిన్న రాముతో జరిగిన దానికి జరీనా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నది…..ఎంతగా ఫీలవుతున్నదంటే అద్ధంలో కూడా తన మొహం తాను చూసుకోలేకపోతున్నది.
రాము కూడా ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఆ రెండు రోజులు జరీనాను కలవడానికి రాలేదు.
***********
ఉదయాన్నే అయూబ్ నిద్ర లేచిన తరువాత పక్కకు తిరిగి చూస్తే జరీనా ఇంకా నిద్ర పోవడం చూసి, “ఏంటి జరీనా ఇంకా నిద్ర లేవలేదు….జ్వరం తగ్గలేదా,” అని అనుకుంటూ ఆమె దగ్గరకు జరిగి నుదురు మీద చెయ్యి వేసి చూసాడు.

2 Comments

Add a Comment
  1. Jarina ni dengadam raayandi

  2. very nice story and keep going

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *