రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 57 86

జరీనా వైపు చూసి రాము అలా ధైర్యంగా అన్నాడు….కాని మనసులో మాత్రం ఆమెకి కోపం వస్తుందేమో అని భయపడుతున్నాడు.

కాని రాముకి మాత్రం జరీనా కోప్పడదనే నమ్మకం మీద ఉన్నాడు.

రాము అలా అంటాడని ఊహించని జరీనా అతని వైపు చూస్తూ, “ఏమన్నావూ…..” అన్నది.

“అదే మేడమ్….మిమ్మల్ని ఈ చీరలో చూస్తుంటే నాకు ఆ రోజు ట్రైల్ రూమ్ లో, నిన్న మీ ఇంట్లో మిస్ అయిన చాన్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నా,” అన్నాడు రాము.

ఆ మాట వినే సరికి జరీనా సిగ్గు పడుతూ, “ఏయ్ రామూ…..నీకు మాటలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి…..దెబ్బలు తింటావు,” అన్నది.
జరీనా అలా అన్నది కాని ఆమె గొంతులో కోపం తాలూకు తీవ్రత మాత్రం కనిపించలేదు.

జరీనా వైపు చూసి రాము అలా ధైర్యంగా అన్నాడు….కాని మనసులో మాత్రం ఆమెకి కోపం వస్తుందేమో అని భయపడుతున్నాడు.

కాని రాముకి మాత్రం జరీనా కోప్పడదనే నమ్మకం మీద ఉన్నాడు.
రాము అలా అంటాడని ఊహించని జరీనా అతని వైపు చూస్తూ, “ఏమన్నావూ…..” అన్నది.
“అదే మేడమ్….మిమ్మల్ని ఈ చీరలో చూస్తుంటే నాకు ఆ రోజు ట్రైల్ రూమ్ లో, నిన్న మీ ఇంట్లో మిస్ అయిన చాన్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నా,” అన్నాడు రాము.
ఆ మాట వినే సరికి జరీనా సిగ్గు పడుతూ, “ఏయ్ రామూ…..నీకు మాటలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి…..దెబ్బలు తింటావు,” అన్నది.
జరీనా అలా అన్నది కాని ఆమె గొంతులో కోపం తాలూకు తీవ్రత మాత్రం కనిపించలేదు.

దాంతో రాముకి ఇంకా ధైర్యం వచ్చి, “నిన్నటి డ్రస్ లోకన్నా…..ఈ చీరలో మీ సళ్ళు ఇంకా పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి,” అన్నాడు.
రాము అంత ధైర్యంగా తన సళ్ల గురించి అంటాడని అనుకోని జరీనా ఈసారి నిజంగానే ఆశ్చర్యపోయింది…అతని మాట ఎవరైనా విన్నారేమో అని కంగారుగా చుట్టూ చూసింది….కాని ఎవరి గోలలో వాళ్ళు ఉండటం….అది కూడా తామిద్దరి దగ్గరలో ఎవరూ లేకుండా ఉండే సరికి జరీనా ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని రాము వైపు చూసి, “రా…..మూ……” అన్నది.
దాంతో రాము మళ్ళి జరీనాని కూల్ చేయడానికి, “సారీ మేడమ్…..మనసులొ ఉన్నది చెప్పకుండా ఆపుకోలేకపోయాను,” అన్నాడు.
“ఇలా మాట్లాడటం చాలా తప్పు రామూ…..” అన్నది జరీనా రాము కళ్లల్లోకి చూడలేక తల ఒంచుకున్నది.
“లేదు మేడమ్…..నేను ఏదో సరదాగా అన్నాను,” అన్నాడు రాము.
“నువ్వు ఈ మధ్య రోజు రోజుకీ మరీ చిలిపిగా తయారవుతున్నావు…..కాని నిన్న నువ్వు చేసింది చాలా తప్పు రామూ….అలా చేసి ఉండకూడదు,” అన్నది జరీనా.
“నన్ను క్షమించండి మేడమ్….నిన్న ఏదో అనుకోకుండా జరిగిపోయింది….మీరు అలా సలీమ్ కి పాలు పడుతున్నప్పుడు మీ సళ్ళను చూసి ఆపుకోలేకపోయాను,” అన్నాడు రాము.
“ఇందులో నీ ఒక్కడిదే తప్పు కాదు…నాది కూడా ఉన్నది….నేను సలీమ్ ని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళి పాలు పట్టాల్సింది…తప్పు చేసాను….” అంటూ జరీనా సిగ్గుపడింది.
“కాని నేను మాత్రం మంచి చాన్స్ రెండు సార్లు మిస్ అయ్యాను మేడమ్,” అంటూ రాము జరీనా వైపు చిలిపిగా చూసాడు.
జరీనా : రామూ……(అంటూ నవ్వూ, కోపం రెండూ కలిసిన ఫీలింగ్ తో అన్నది.)
రాము : మేడమ్….నాకు నిన్న చూసిన మీ సళ్లను మళ్ళి చూడాలని ఉన్నది…..ఎంత బాగున్నాయో తెలుసా….బంగినపల్లి మామిడి పళ్ల లాగా ఉన్నాయి……
జరీనా : రా….మూ…..నీకు ఈ మధ్య మరీ సిగ్గు లేకుండా పోతున్నది….అలా మాట్లాడకూడని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినవేంటి….
రాము : మిమ్మల్ని….మీ అందాన్ని చూస్తుంటే….మాటలు అలా వచ్చేస్తున్నాయి మేడమ్….
అంటూ రాము రెండడుగులు ముందుకు వేసి జరీనా దగ్గరకు వచ్చి ఆమె సళ్ల కేసి డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నాడు.
రాము : ఇవ్వాళ మీ సళ్ళు నిన్నటి కన్నా కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయేంటి…..
జరీనా : రామూ….నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు….లిమిట్ క్రాస్ చేసి మాట్లాడుతున్నావు….నేను నీ లెక్చరర్ ని….అది గుర్తుంచుకో….లోపల బ్రా వేసుకోకపోతే అలాగే కన్పిస్తుంటాయి….ఇక చాలు ఆపు రామూ…..
రాము : అదేంటి….మీరు కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు రోజు బ్రా వేసుకుంటారు కదా….ఇవ్వాళ వేసుకొలేదా….
జరీనా : అబ్బా…ఏంటి నీ గోల…..నేను బ్రా వేసుకుంటే ఏంటి….వేసుకోకపోతే ఏంటి….అయినా నీ లెక్చరర్ తో ఇలా మాట్లాడొచ్చా…
రాము : అది కాదు మేడమ్….నేను నిన్న మీ సళ్లను డైరెక్ట్ గా చూసాను….దానికి తోడు పట్టుకుని నలిపాను కదా….అందువల్ల నాకు ఆ తేడా కనిపిస్తున్నది….మీ సళ్లు నిన్నటి కన్నా కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి…..
రాము నిన్న జరిగింది మళ్ళీ గుర్తు చేసేసరికి జరీనా సళ్ళు మళ్ళీ బిరుసెక్కడం ఆమెకు తెలుస్తున్నది.
దానికి తోడు రాము అలా తన సళ్ల గురించి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుండే సరికి అతని ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోతున్నది.
రాము మాటలకు తన ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలగడం, తన ముచ్చికలు గట్టిపడటం, సళ్ళు బిరుసెక్కడం జరీనాకు తెలుస్తున్నది.
తన అందం గురించి రాము అలా మాట్లాడుతుంటే జరీనాకి మనసులో చాలా ఆనందంగా ఉన్నది….కాని పైకి మాత్రం ఇష్టం లేనట్టు నటిస్తూ అతని మాటలకు అడ్దుకట్ట వేయాలని అనుకుని…..
జరీనా : రామూ….ఇక నువ్వు క్లాసుకు వెళ్ళు….టైం అవుతున్నది…..
రాము : మేడమ్….నాదో చిన్న డౌట్….అడగమంటారా…..
జరీనా : ఏంటది…..
రాము : మీ ముచ్చికలు నిన్న నేను నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నప్పుడు, మొన్న మీరు సార్ తో సెక్స్ చేస్తున్నప్పుడు గట్టిగా ఉన్నాయి….ఎందుకలా…..
రాము అలా అడిగే సరికి జరీనాకి ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు…..ఆమెకి నోట మాట రావడం లేదు….
జరీనా : రా…..మూ……ఇలాంటివి అడగకూడదు….నువ్వు వెళ్లు…..(అంటూ సిగ్గుపడింది.)
రాము : నేను వెళ్ళను మేడమ్….నా డౌట్ తీర్చాల్సిందే….
అంటూ జరీనాకి ఇంకా దగ్గరకు వచ్ఛాడు.
దాంతో జరీనా కంగారు పడుతూ చుట్టూ చూస్తూ రెండడుగులు వెనక్కు వేసి….గబగబా తన కేబిన్ లోకి వెళ్ళింది.

రాము : సరె…నా డౌట్ తీర్చొద్దులే…..ఒక్కసారి మిమ్మల్ని ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా…..

2 Comments

Add a Comment
  1. Continue sir best story jarina story

  2. Koti Reddy Panditi

    E ramu gadiki pakkonodi pellalanu dengantam thappa enko Pani leydha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *